reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jakie są skutki wniesienia odwołania od wypowiedzenia po terminie

Jakie są skutki wniesienia odwołania od wypowiedzenia po terminie

Gdy pracownik wniesie odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę po terminie wskazanym w Kodeksie pracy, sąd oddali powództwo. Jeśli jednak pracownik przedstawi okoliczności usprawiedliwiające uchybienie, sąd może przywrócić termin dla pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością prawną zmierzającą do rozwiązania stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 3 dni robocze (art. 331 k.p.). Natomiast okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi 3 dni – jeżeli okres próby nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień – jeżeli jest dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie – jeżeli wynosi 3 miesiące. Umowa o pracę na czas określony, przekraczający 6 miesięcy, może zostać rozwiązana za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, jeżeli strony wprowadzą taki zapis w umowie.

Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem portalu społecznościowego >>

Umowa o pracę na czas nieokreślony rozwiązuje się za wypowiedzeniem:

  • 2-tygodniowym – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1-miesięcznym – w razie zatrudnienia dłuższego niż 6 miesięcy, a krótszego niż 3 lata,
  • 3-miesięcznym – w razie zatrudnienia dłuższego niż 3 lata.

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniach zawsze kończy się w sobotę, a wyrażony w miesiącach – z końcem miesiąca.

7 dni na odwołanie się

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się w ciągu 7 dni od daty doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264 § 1 k.p.). Odwołanie (pozew do sądu pracy) składa się niezwłocznie po dokonaniu wypowiedzenia, a nie dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia (art. 115 k.c.).

WAŻNE!

Zwykła wolna sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przedłuża terminu do wniesienia odwołania.

Proces przed sądem pracy toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Oddanie pisma w polskiej placówce operatora pocztowego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu (art. 165 § 2 k.p.c.). Dla zachowania terminu do wniesienia odwołania liczy się więc tzw. data stempla pocztowego, a więc wystarczy nadanie odwołania przed północą ostatniego dnia terminu. Nie jest konieczne faktyczne dotarcie pisma do sądu przed upływem terminu.

WAŻNE!

7-dniowy termin na odwołanie liczy się od momentu skutecznego złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, co nie zawsze jest tożsame z otrzymaniem wypowiedzenia na piśmie.


Oddalenie powództwa przez sąd

Moment złożenia pracownikowi oświadczenia woli – wypowiedzenia umowy o pracę – ocenia się według zasad określonych w art. 61 k.c., zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone drugiej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Przykład

10 kwietnia 2011 r. Jana K. wezwano do dyrektora, gdzie został poinformowany, że powodem spotkania jest wręczenie wypowiedzenia. Pracownik, nie czekając na dalszy rozwój wypadków, wybiegł z gabinetu, nie dopuszczając do wręczenia przygotowanego wypowiedzenia lub odczytania jego treści. 31 maja po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik otrzymał świadectwo pracy. Wówczas zażądał doręczenia także wypowiedzenia na piśmie i po 5 dniach od otrzymania dokumentu złożył odwołanie do sądu. Tymczasem oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone pracownikowi prawidłowo i skutecznie 10 kwietnia (wtedy miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia), a zatem 7-dniowy termin na złożenie odwołania do sądu upłynął 17 kwietnia. Dlatego też sąd oddalił powództwo z uwagi na przekroczenie terminu do wniesienia odwołania.

Termin 7-dniowy na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę jest tzw. terminem prawa materialnego, tzn. jego przekroczenie stanowi podstawę do oddalenia powództwa. W takim przypadku sąd pracy nie bada zasadności wypowiedzenia ani formalnej zgodności z prawem. Samo przekroczenie przez pracownika terminu do wniesienia odwołania wystarczy do negatywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Przywrócenie terminu

W wyjątkowych sytuacjach sąd pracy może rozpoznać odwołanie wniesione po upływie terminu, jednak do tego niezbędne jest przywrócenie terminu.

Rozwiązywanie umów o pracę w razie upadłości pracodawcy >>

Jeżeli pracownik bez swojej winy nie dokonał w terminie czynności (odwołania od wypowiedzenia), sąd na jego wniosek postanowi o przywróceniu terminu (art. 265 k.p.). Wniosek o przywrócenie terminu składa się w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminowi. Należy też uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Przykład

Pracownik otrzymał wypowiedzenie 12 lutego. Pod wpływem stresu jeszcze tego samego dnia wieczorem zasłabł i został odwieziony do szpitala, w którym przebywał do 20 lutego. Odwołanie do sądu złożył 26 lutego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu z powodu choroby uniemożliwiającej zachowanie 7-dniowego terminu do wniesienia odwołania. Termin do wniesienia odwołania upłynął 19 lutego, jednak pracownik nie mógł go dotrzymać z powodu swojego stanu zdrowia. Przyczyna uchybienia terminowi (pobyt w szpitalu) ustała 20 lutego, a więc pracownik miał prawo złożyć wniosek o przywrócenie terminu w ciągu kolejnych 7 dni, czyli do 27 lutego.

WAŻNE!

Ponieważ przywrócenie terminu jest wyjątkiem od reguły nakazującej składanie odwołania w terminie, w praktyce sądy pracy oceniają wnioski o przywrócenie terminu dosyć rygorystycznie i szczegółowo badają wskazane we wniosku okoliczności.

Przykład

W okolicznościach opisanych w poprzednim przykładzie, gdyby pracownik nie leczył się w szpitalu, a otrzymał zwolnienie lekarskie z adnotacją „chory może chodzić” i w tym czasie załatwiał jakieś życiowe sprawy (np. urzędowe), najprawdopodobniej nie mógłby uzasadniać wniosku o przywrócenie terminu swoim stanem zdrowia.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania może mieć formę odrębnego pisma. W praktyce za taki wniosek uznaje się również samo wniesienie pozwu po terminie odwołania, jeśli ten pozew zawiera wskazanie okoliczności usprawiedliwiających opóźnienie.

Podstawa prawna:

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama