reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jak obliczyć utracony zarobek pracownika wezwanego do sądu

Jak obliczyć utracony zarobek pracownika wezwanego do sądu

Pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia za czas wezwania do sądu a jedynie wydaje zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku. Na jego podstawie sąd przyznaje pracownikowi rekompensatę pieniężną, nawet w sytuacji gdy wezwany stawił się w wyznaczonym miejscu, ale nie został przez sąd przesłuchany.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu. Za czas tego zwolnienia pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, jedynie wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego zarobku za czas tego zwolnienia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy wewnętrzne przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Zwolnienia od pracy i czas pracy związkowca >>

Stawiennictwo pracownika w sądzie

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli ta przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Natomiast pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie wskazanego organu, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia (§ 2 ust. 1 w zw. z § 6 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy (w przypadku gdy obowiązek wypłaty wynagrodzenia za utracony zarobek nie wynika z przepisów wewnątrzzakładowych) pracodawca wystawia pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia (§ 16 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zaświadczenie pracodawcy jest podstawą do uzyskania od sądu rekompensaty pieniężnej za utracony zarobek. Wynagrodzenie za utracony zarobek za dzień nieobecności w pracy z powodu wezwania przez sąd przyznaje się w wysokości przeciętnej dziennej dniówki pracownika (art. 85 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Kwotę tę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Górna granica stawki dziennej utraconego zarobku nie może być wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określonej w ustawie budżetowej. W 2011 r. kwota bazowa dla ww. osób wynosi 1766,46 zł, co oznacza, że stawka dzienna nie może przekraczać kwoty 81,26 zł.

WAŻNE!

Pracownik otrzyma rekompensatę za utracony zarobek nawet wówczas, gdy stawił się w sądzie, ale nie został przez sąd przesłuchany.

Obliczanie utraconego zarobku pracownika

Przeciętny dzienny utracony zarobek pracownika oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zasady obliczania ekwiwalentu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Kiedy pracownik ma prawo do dodatków wyrównawczych >>

Ustalając podstawę wymiaru przysługującej pracownikowi jednodniowej rekompensaty, trzeba uwzględnić:

  • stałe miesięczne składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik stawił się w sądzie,
  • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc w zmiennej wysokości wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym pracownik stawił się w sądzie, w przeciętnej wysokości z tego okresu,
  • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy, w średniej wysokości z tego okresu (§ 15–17 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r.).

WAŻNE!

Podstawę wymiaru jednodniowej rekompensaty ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w § 6 rozporządzenia z 15 maja 1996 r.

Ustaloną we wskazany powyżej sposób podstawę wymiaru należy podzielić przez współczynnik urlopowy (w 2011 r. współczynnik dla tej grupy pracowników wynosi 21), a następnie uzyskaną kwotę podzielić przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika. Otrzymaną stawkę godzinową należy pomnożyć przez taką liczbę godzin, jaką wezwany do sądu pracownik powinien przepracować w dniu nieobecności w pracy.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak obliczyć utracony zarobek pracownika wezwanego do sądu. /Fot. Shutter Stock
Jak obliczyć utracony zarobek pracownika wezwanego do sądu. /Fot. Shutter Stock

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama