REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak święto Trzech Króli wpłynie na czas pracy w 2011 r.

Ewa Łukasik
Ewa Łukasik

REKLAMA

W 2011 r. 6 stycznia po raz pierwszy jest dniem wolnym od pracy, a za 1 stycznia, który wypada w sobotę, pracodawca nie odda już pracownikowi dnia wolnego. Są to najważniejsze zmiany, jakie zaszły w czasie pracy w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowy rok kalendarzowy wiąże się z koniecznością ustalenia okresów rozliczeniowych, obliczenia wymiarów czasu pracy oraz ułożenia harmonogramów pracy. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują zmienione zasady ustalania wymiaru czasu pracy. Według nowych norm nie każde święto będzie obniżać obowiązujący pracownika w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. Wymiar czasu pracy pracownika obniżą tylko te święta, które przypadną w innych dniach niż niedziele i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Oznacza to koniec oddawania dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Autopromocja

Święto Trzech Króli będzie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego >>

Ponadto w kalendarzu pojawia się nowy dzień wolny od pracy – Święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia. Powyższe zmiany trzeba będzie uwzględnić przy ustalaniu wymiaru czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Nowe zasady ustalania wymiaru czasu pracy w 2011 r.

Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 § 1 k.p.). Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym.

Obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym na podstawie znowelizowanego art. 130 § 1 k.p. oblicza się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym (4 tygodnie okresu rozliczeniowego x 40 godzin – zakładając 1-miesięczny okres rozliczeniowy. 4 pełne tygodnie mijają zawsze 28. dnia miesiąca, ponieważ tydzień zgodnie z Kodeksem pracy to 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego),
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (czyli dni po 28. dniu miesiąca), przypadających od poniedziałku do piątku,
 • odejmując od wyżej otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w innym dniu niż niedziela i jednocześnie niebędących dla pracownika dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy.

WAŻNE!

Na mocy ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy przepisy art. 130 k.p. Do końca 2010 r. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniżało wymiar czasu pracy o 8 godzin. Od 1 stycznia 2011 r., jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto wypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie powoduje ono takiego obniżenia.

Ustalony we wskazany sposób wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym ulega ponadto obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.


Święta w 2011 r.

Wyszczególnienie świąt w 2011 r.

Tabela 1.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.101.jpg@RY2@

W odniesieniu do rozkładów czasu pracy, w których dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy będzie sobota, w 2011 r. wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ulegnie obniżeniu o 8 godzin z tytułu następujących świąt:

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • 25 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 23 czerwca – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Będą to więc święta przypadające w dni robocze od poniedziałku do piątku.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku pracowników, dla których zgodnie z harmonogramem czasu pracy dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota, święto przypadające w sobotę nie powoduje obniżenia obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to, że pracownikowi nie przysługuje inny dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę.

Pracownicy świadczący pracę od poniedziałku do piątku w 2011 r. zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy – 6 stycznia Święto Trzech Króli. Tracą natomiast prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – 1 stycznia Nowy Rok.

Przez jaki okres należy przechowywać ewidencję czasu pracy >>

Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli (6 stycznia) w latach 2011–2020 przyniesie dodatkowo 9 dni wolnych od pracy (tylko w 2018 r. 6 stycznia przypada w sobotę). Zniesienie uprawnienia do „odzyskiwania” dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w tym samym okresie pozbawi pracowników (w stosunku do aktualnego stanu prawnego) 8 dni wolnych od pracy (2011 r. – 1 dzień, 2012 r. – 0 dni, 2013 r. – 0 dni, 2014 r. – 2 dni, 2015 r. – 2 dni, 2016 r. – 0 dni, 2017 r. – 1 dzień, 2018 r. – 0 dni, 2019 r. – 0 dni, 2020 r. – 2 dni).

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2011 r.

Tabela 2 przedstawia czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2011 r., przy wyznaczeniu soboty jako dodatkowego dnia wolnego w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Obliczony w ten sposób wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach wskazuje, ile dni i godzin pracownik powinien w tym okresie przepracować. Graficznym planem wyznaczonych pracownikowi godzin pracy jest harmonogram czasu pracy.

Tabela 2.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.102.jpg@RY2@


Czas pracy przy kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych

Jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje dłuższy okres rozliczeniowy, aby obliczyć wymiar czasu pracy w takim okresie, należy zsumować wymiary miesięczne. Przykładowo dla okresu rozliczeniowego styczeń–marzec 2011 r. wymiar czasu pracy będzie wynosił 504 godziny (160 + 160 + 184 – patrz tabela 3).

Czy indywidualny rozkład czasu pracy może przewidywać odstępstwa od doby pracowniczej >>

Obliczenie wymiaru czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy następuje przez ustalenie nominalnego czasu pracy w proporcji do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Przykładowo, jeżeli w miesięcznym okresie rozliczeniowym nominalny czas pracy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 160 godzin, dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 3/4 etatu nominalny czas pracy wyniesie 120 godzin.

Tabela 3.

Wymiar czasu pracy dla pracowników, dla których dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota w przypadku trzy- i czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.103.jpg@RY2@

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.104.jpg@RY2@

WAŻNE!

Jeśli w harmonogramie czasu pracy danego pracownika zostanie przewidziane więcej godzin pracy niż wymiar ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, będzie to równoznaczne z planowaniem godzin nadliczbowych, co jest niedopuszczalne. Jeśli natomiast harmonogram przewiduje mniej godzin pracy, niż wynika to z ustalonego wymiaru czasu pracy, to jednocześnie następuje planowanie przestoju, czego także Kodeks pracy nie dopuszcza.

Gdy w harmonogramie dniem wolnym jest inny dzień niż sobota

Od 1 stycznia 2011 r., w konsekwencji zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy, wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a nawet grup pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy będzie różny. Wymiar czasu pracy będzie uzależniony od terminów dni wolnych od pracy wynikających z harmonogramu czasu pracy konkretnego pracownika. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy przypadną w dni świąteczne – wymiar czasu pracy pracownika będzie wyższy niż obliczony w ww. tabelach. Wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym święto przypadające w dniu wolnym od pracy (wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) nie obniża wymiaru czasu pracy, powoduje sytuację, że pracownik, którego dzień wolny od pracy przypada w święto, będzie musiał to święto odpracować.


Przykład

Zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy dla pracownika A. dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest poniedziałek. Oznacza to, że święta przypadające w poniedziałek nie obniżą wymiaru czasu pracy obowiązującego tego pracownika. W 2011 r. w poniedziałek przypada: Poniedziałek Wielkanocny (25 kwietnia), Święto Wojska Polskiego oraz WNMP (15 sierpnia) i drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia).

W konsekwencji pracownika obowiązuje następujący wymiar czasu pracy:

 • kwiecień – 168 godz. – 21 dni,
 • sierpień – 184 godz. – 23 dni,
 • grudzień – 176 godz. – 22 dni.

W porównaniu więc z pracownikiem, dla którego dniem wolnym od pracy jest sobota, pracownik ten w 2011 r. przepracuje 3 dni więcej (24 godziny).

WAŻNE!

Od 2011 r. pracownik skorzysta z mniejszej liczby dni wolnych od pracy, jeżeli pracodawca zaplanuje dla niego dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w święta. Pracownicy, którzy będą z tego tytułu pracować dłużej i są opłacani stawką miesięczną w stałej wysokości, nie otrzymają wyższego wynagrodzenia.

Wprowadzone zmiany mogą spowodować, że każdego z pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy będzie obowiązywał inny wymiar czasu pracy.

Przykład

W hurtowni czynnej od poniedziałku do soboty zatrudniającej 3 pracowników jeden z nich jako dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy ma ustaloną sobotę, dla drugiego takim dniem jest poniedziałek, a dla trzeciego czwartek.

Wymiar czasu pracy tych pracowników w styczniu 2011 r. będzie wynosił odpowiednio:

 • pracownik I (wolna sobota) – 160 godz. – 20 dni,
 • pracownik II (wolny poniedziałek) – 152 godz. – 19 dni,
 • pracownik III (wolny czwartek) – 168 godz. – 21 dni – dzień wolny od pracy przypada w święto (6 stycznia), a święto nie obniża wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym i pracownik musi je odpracować.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Możesz otrzymać 5025 zł na naukę języka, studia podyplomowe, kurs prawa jazdy i inne - rusza nowy program WUP

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I". WUP zachęca: chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności zawodowe? Jeśli odpowiedź brzmi pozytywnie należy śledzić informacje i przystąpić do rekrutacji, która rusza prawdopodobnie w kwietniu 2024 r. Można otrzymać nawet 5025 zł!

  Działalność socjalna. Wczasy pod gruszą – dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS to najpopularniejsze świadczenie socjalne

  Wczasy pod gruszą to jedna z form działalności socjalnej. Polega na dofinansowaniu wypoczynku pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wczasy pod gruszą powinny być wsparciem dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej.

  Nowe zalecenia co do zatrudniania niepełnosprawnych

  W lutym 2024 r. wydano nowe zalecenia co do zatrudniania niepełnosprawnych m.in. w administracji publicznej. Okazuje się, że wciąż istnieje wiele barier proceduralnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i kompetencyjnych, które utrudniają czy wręcz nawet uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) udział w procesach rekrutacyjnych oraz świadczenie pracy w urzędach. Wciąż jest wiele do zrobienia.

  Separacja jak rozwód - nie otrzymasz odprawy po zmarłym małżonku

  Czym jest separacja? Jakie są skutki majątkowe separacji? Kto ma prawo do odprawy po śmierci pracownika? Czy mając separację należy się odprawa po zmarłym małżonku? Ile wynosi odprawa pośmiertna?

  REKLAMA

  Waloryzacja emerytur 2024 – tabela netto

  Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku - o ile procent wzrosną emerytury? Kiedy będzie wypłata pierwszych wyższych emerytur? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2024 roku. Ile wynoszą kwoty netto emerytur po waloryzacji?

  Mama 4+ czyli emerytura matczyna w 2024 roku [WYWIAD]

  Mama 4 plus w 2024 roku - to już 5 lat funkcjonowania świadczenia w Polsce. Czy w tym czasie zmieniły się przepisy? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać RSU? Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające do końca lutego, a ile od 1 marca 2024 roku? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Czy na emeryturze matczynej można pracować? Czy ojcowie pobierają emeryturę matczyną? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik ZUS województwa dolnośląskiego Iwoną Kowalską-Matis

  Nie możesz pójść do ZUS i załatwić sprawy? Możesz wysłać pełnomocnika. Trzeba tylko wypełnić formularz ZUS PEL

  Za pomocą formularza ZUS PEL klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą udzielić pełnomocnictwa do załatwiania swoich spraw. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

  W styczniu 2024 r. wzrosło bezrobocie w Polsce! Czy to jest wzrost sezonowy?

  Wzrosło bezrobocie w Polsce. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W grudniu 2023 r. bezrobocie wynosiło 5,1%, a w listopadzie 5,0%.

  REKLAMA

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. Trwa kampania BHP w cyfrowym świecie pracy

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. To zarządzanie pracą przez sztuczną inteligencję może mieć ogromny wpływ na jakość świadczonej pracy, jej ilość jak i utratę. Świat pracy i rynek się zmieniają - ale w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, nie kapitał. Konieczne jest więc budowanie wiedzy, doświadczenia i zaufania przez informowanie pracowników i zasięganie ich opinii oraz umożliwienie im udziału w projektowaniu i wdrażaniu technologii i systemów cyfrowych w nowej postindustrialnej erze pracy. „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy” – tak głosi kampania „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która jest prowadzona w latach 2023-2025. Kampania odbywa się w ramach projektu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

  Ukraińcy będą przebywać legalnie w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z wojną prowadzoną w tym kraju będzie uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r. To zmiana, jaką wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja obowiązuje od 22 lutego. 

  REKLAMA