Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak święto Trzech Króli wpłynie na czas pracy w 2011 r.

Ewa Łukasik
Ewa Łukasik
W 2011 r. 6 stycznia po raz pierwszy jest dniem wolnym od pracy, a za 1 stycznia, który wypada w sobotę, pracodawca nie odda już pracownikowi dnia wolnego. Są to najważniejsze zmiany, jakie zaszły w czasie pracy w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowy rok kalendarzowy wiąże się z koniecznością ustalenia okresów rozliczeniowych, obliczenia wymiarów czasu pracy oraz ułożenia harmonogramów pracy. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują zmienione zasady ustalania wymiaru czasu pracy. Według nowych norm nie każde święto będzie obniżać obowiązujący pracownika w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. Wymiar czasu pracy pracownika obniżą tylko te święta, które przypadną w innych dniach niż niedziele i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Oznacza to koniec oddawania dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Święto Trzech Króli będzie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego >>

Ponadto w kalendarzu pojawia się nowy dzień wolny od pracy – Święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia. Powyższe zmiany trzeba będzie uwzględnić przy ustalaniu wymiaru czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Nowe zasady ustalania wymiaru czasu pracy w 2011 r.

Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 § 1 k.p.). Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym.

Obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym na podstawie znowelizowanego art. 130 § 1 k.p. oblicza się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym (4 tygodnie okresu rozliczeniowego x 40 godzin – zakładając 1-miesięczny okres rozliczeniowy. 4 pełne tygodnie mijają zawsze 28. dnia miesiąca, ponieważ tydzień zgodnie z Kodeksem pracy to 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego),
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (czyli dni po 28. dniu miesiąca), przypadających od poniedziałku do piątku,
 • odejmując od wyżej otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w innym dniu niż niedziela i jednocześnie niebędących dla pracownika dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy.

WAŻNE!

Na mocy ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy przepisy art. 130 k.p. Do końca 2010 r. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniżało wymiar czasu pracy o 8 godzin. Od 1 stycznia 2011 r., jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto wypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie powoduje ono takiego obniżenia.

Ustalony we wskazany sposób wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym ulega ponadto obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.


Święta w 2011 r.

Wyszczególnienie świąt w 2011 r.

Tabela 1.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.101.jpg@RY2@

W odniesieniu do rozkładów czasu pracy, w których dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy będzie sobota, w 2011 r. wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ulegnie obniżeniu o 8 godzin z tytułu następujących świąt:

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • 25 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 23 czerwca – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Będą to więc święta przypadające w dni robocze od poniedziałku do piątku.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku pracowników, dla których zgodnie z harmonogramem czasu pracy dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota, święto przypadające w sobotę nie powoduje obniżenia obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to, że pracownikowi nie przysługuje inny dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę.

Pracownicy świadczący pracę od poniedziałku do piątku w 2011 r. zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy – 6 stycznia Święto Trzech Króli. Tracą natomiast prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – 1 stycznia Nowy Rok.

Przez jaki okres należy przechowywać ewidencję czasu pracy >>

Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli (6 stycznia) w latach 2011–2020 przyniesie dodatkowo 9 dni wolnych od pracy (tylko w 2018 r. 6 stycznia przypada w sobotę). Zniesienie uprawnienia do „odzyskiwania” dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w tym samym okresie pozbawi pracowników (w stosunku do aktualnego stanu prawnego) 8 dni wolnych od pracy (2011 r. – 1 dzień, 2012 r. – 0 dni, 2013 r. – 0 dni, 2014 r. – 2 dni, 2015 r. – 2 dni, 2016 r. – 0 dni, 2017 r. – 1 dzień, 2018 r. – 0 dni, 2019 r. – 0 dni, 2020 r. – 2 dni).

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2011 r.

Tabela 2 przedstawia czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2011 r., przy wyznaczeniu soboty jako dodatkowego dnia wolnego w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Obliczony w ten sposób wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach wskazuje, ile dni i godzin pracownik powinien w tym okresie przepracować. Graficznym planem wyznaczonych pracownikowi godzin pracy jest harmonogram czasu pracy.

Tabela 2.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.102.jpg@RY2@


Czas pracy przy kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych

Jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje dłuższy okres rozliczeniowy, aby obliczyć wymiar czasu pracy w takim okresie, należy zsumować wymiary miesięczne. Przykładowo dla okresu rozliczeniowego styczeń–marzec 2011 r. wymiar czasu pracy będzie wynosił 504 godziny (160 + 160 + 184 – patrz tabela 3).

Czy indywidualny rozkład czasu pracy może przewidywać odstępstwa od doby pracowniczej >>

Obliczenie wymiaru czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy następuje przez ustalenie nominalnego czasu pracy w proporcji do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Przykładowo, jeżeli w miesięcznym okresie rozliczeniowym nominalny czas pracy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 160 godzin, dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 3/4 etatu nominalny czas pracy wyniesie 120 godzin.

Tabela 3.

Wymiar czasu pracy dla pracowników, dla których dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota w przypadku trzy- i czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.103.jpg@RY2@

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.104.jpg@RY2@

WAŻNE!

Jeśli w harmonogramie czasu pracy danego pracownika zostanie przewidziane więcej godzin pracy niż wymiar ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, będzie to równoznaczne z planowaniem godzin nadliczbowych, co jest niedopuszczalne. Jeśli natomiast harmonogram przewiduje mniej godzin pracy, niż wynika to z ustalonego wymiaru czasu pracy, to jednocześnie następuje planowanie przestoju, czego także Kodeks pracy nie dopuszcza.

Gdy w harmonogramie dniem wolnym jest inny dzień niż sobota

Od 1 stycznia 2011 r., w konsekwencji zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy, wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a nawet grup pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy będzie różny. Wymiar czasu pracy będzie uzależniony od terminów dni wolnych od pracy wynikających z harmonogramu czasu pracy konkretnego pracownika. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy przypadną w dni świąteczne – wymiar czasu pracy pracownika będzie wyższy niż obliczony w ww. tabelach. Wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym święto przypadające w dniu wolnym od pracy (wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) nie obniża wymiaru czasu pracy, powoduje sytuację, że pracownik, którego dzień wolny od pracy przypada w święto, będzie musiał to święto odpracować.


Przykład

Zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy dla pracownika A. dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest poniedziałek. Oznacza to, że święta przypadające w poniedziałek nie obniżą wymiaru czasu pracy obowiązującego tego pracownika. W 2011 r. w poniedziałek przypada: Poniedziałek Wielkanocny (25 kwietnia), Święto Wojska Polskiego oraz WNMP (15 sierpnia) i drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia).

W konsekwencji pracownika obowiązuje następujący wymiar czasu pracy:

 • kwiecień – 168 godz. – 21 dni,
 • sierpień – 184 godz. – 23 dni,
 • grudzień – 176 godz. – 22 dni.

W porównaniu więc z pracownikiem, dla którego dniem wolnym od pracy jest sobota, pracownik ten w 2011 r. przepracuje 3 dni więcej (24 godziny).

WAŻNE!

Od 2011 r. pracownik skorzysta z mniejszej liczby dni wolnych od pracy, jeżeli pracodawca zaplanuje dla niego dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w święta. Pracownicy, którzy będą z tego tytułu pracować dłużej i są opłacani stawką miesięczną w stałej wysokości, nie otrzymają wyższego wynagrodzenia.

Wprowadzone zmiany mogą spowodować, że każdego z pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy będzie obowiązywał inny wymiar czasu pracy.

Przykład

W hurtowni czynnej od poniedziałku do soboty zatrudniającej 3 pracowników jeden z nich jako dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy ma ustaloną sobotę, dla drugiego takim dniem jest poniedziałek, a dla trzeciego czwartek.

Wymiar czasu pracy tych pracowników w styczniu 2011 r. będzie wynosił odpowiednio:

 • pracownik I (wolna sobota) – 160 godz. – 20 dni,
 • pracownik II (wolny poniedziałek) – 152 godz. – 19 dni,
 • pracownik III (wolny czwartek) – 168 godz. – 21 dni – dzień wolny od pracy przypada w święto (6 stycznia), a święto nie obniża wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym i pracownik musi je odpracować.

Podstawa prawna:

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niepełnosprawny i pies asystujący

  Czy osoba niepełnosprawna może przebywać wraz z psem asystującym w miejscu pracy? Jak definiuje się psa asystującego? Do jakich obiektów użyteczności publicznej ma wstęp osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym? Czym są niezbędne racjonalne usprawnienia w miejscu pracy dla osoby niepełnosprawnej?

  Urlop na opiekę nad zwierzęciem i pies w miejscu pracy– zmiany w KP?

  Czy do kodeksu pracy zostanie wprowadzony płatny urlop na opiekę nad zwierzęciem domowym – psem lub kotem – póki co nie wiadomo. Jednak wielbiciele pupili ucieszyli się z pomysłu Fundacji Centaurus na takie uregulowania. Miłośnicy zwierzaków podkreślają konieczność opieki nad nimi, np. kiedy zwierzę przeszło operację lub zabieg czy też w nagłych sytuacjach. Czy można więc wziąć L4 na psa? Czy pies może przebywać w miejscu pracy? Czy powstaną psie przedszkola w biurach?

  Ile wynosi renta socjalna? Zawieszony protest osób z niepełnosprawnościami

  W piątek, 24 marca 2023 r. osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie opuścili Sejm RP. Protest został czasowo zawieszony ze względów zdrowotnych. Czy rząd spełni oczekiwania protestujących, czy renta socjalna będzie podwyższona do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Według danych ZUS-u na koniec 2021 r. rentę socjalną pobierało 289,7 tyś osób.

  Nowelizacja Kodeksu pracy z podpisem prezydenta

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw - poinformowało w piątek biuro prasowe KPRP. Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance i tzw. dyrektywę rodzicielską.

  Niedziela Palmowa 2023. Kiedy wypada? Czy sklepy są otwarte?

  Niedziela Palmowa 2023. Wielkanoc to ruchome święto w kalendarzu chrześcijańskim, a niedziela Palmowa przypada dokładnie na 7 dni przed. Kiedy wypada Niedziela Palmowa w 2023 roku i czy tego dnia sklepy są otwarte? 

  Czy można ujawnić wysokość wynagrodzenia pracownika?

  Wielu zastanawia się czy pracodawca może ujawnić wynagrodzenie pracownika? Czy informacja o zarobkach jest informacją poufną i czy dane o wynagrodzeniu mieszczą się w kategorii danych osobowych? Czy wynagrodzenie pracownika jest jego dobrem osobistym?

  Szkolenia - tylko w godzinach pracy?

  Szkolenia zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy tylko w godzinach pracy? Sprawdź. 

  Odprawa pieniężna a urlop wychowawczy

  Odprawa pieniężna, tzw. odprawa ekonomiczna, kojarzona jest najczęściej ze zwolnieniami grupowymi. Może być ona również przyznana (po spełnieniu odpowiednich warunków) pracownikowi, którego objęło zwolnienie indywidualne. Czy w sytuacji, gdy zatrudniony przebywa na urlopie wychowawczym, ma prawo do tego świadczenia? Odpowiadamy.

  Polacy kupują coraz mniej

  Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 5%. W porównaniu ze styczniem br. spadła o 3,6% - podał GUS.

  Gorsza pozycja kobiet na rynku pracy

  W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja.

  Bezrobocie stoi w miejscu

  Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc., wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - podał GUS.

  Niedziela handlowa – kwiecień 2023

  W kwietniu 2023 jest 5 niedziel. Czy któraś z nich to niedziela handlowa? Sprawdź!

  Dłuższy wiek emerytalny we Francji – jakie zmiany?

  We Francji szykuje się duża reforma emerytalna. Społeczeństwo nie jest zadowolone z propozycji podwyższenia wieku emerytalnego – trwają protesty i zamieszki. Ile będzie wynosił wiek emerytalny we Francji po reformie? Czym spowodowane jest podwyższenie wieku emerytalnego?

  Okazjonalna praca zdalna – wygląda na bubel. Rząd naprawi

  Nowelizacja Kodeksu pracy uregulowała pracę zdalną oraz ustanowiła nowość w postaci pracy zdalnej okazjonalnej. Ta druga konstrukcja budzi wątpliwości w kwestiach zasadniczych. W lutym rząd chciał rozjaśnić odpowiedzią na interpelację, a obecnie planuje naprawiać błędy „kuchennymi drzwiami” w drodze rozporządzenia.

  GUS podał dane o bezrobociu. Jaka jest sytuacja na rynku pracy?

  GUS podał dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 864,8 tys. osób i była o 7,2 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia oraz o 57,0 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

  Okazjonalna praca zdalna przy zatrudnieniu na część etatu. Co mówi prawo?

  Zatrudniamy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy w związku z tym będą im przysługiwały 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej, czy też wymiar pracy okazjonalnej należy ustalać proporcjonalnie do ich etatu?

  „Z” jak zmiana – o tym, jak pokolenie Z odmienia rynek pracy

  63,05 proc. Polaków w wieku 18-24 uważa, że wypłata jest dla nich najmniej istotna w pracy – wynika z raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”. Jakie jest tak naprawdę pokolenie Z, budzące na rynku pracy tak wiele kontrowersji? Są to osoby, którym nie zależy już na etatach jak ich starszym kolegom. Wolą work-life balance od wysokich stanowisk i spokój po pracy od podwyżek.

  17 proc. Polaków zdecydowało się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia

  Co szósty Polak (17 proc.) podjął dodatkowe zatrudnienia, a 9 proc. respondentów zdecydowało się zmienić dotychczasową pracę na lepiej płatną - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania". Jak dodano, 21 proc. badanych starało się o podwyżkę, 13 proc. z nich ją uzyskało.

  Zmiany w Kodeksie pracy. Cztery rodzaje dodatkowego urlopu

  Kodeks pracy - dodatkowy urlop. Obszerna nowelizacja Kodeksu pracy uregulowała pracę zdalną oraz rozszerzyła wymiar kilku rodzajów urlopu. Niektóre z nowych regulacji mogą być nazwane „urlopem” jedynie umownie jednak również dają możliwości dodatkowych dni wolnych.

  Indywidualny Plan Działania bezrobotnego

  Czym jest Indywidualny Plan Działania bezrobotnego lub poszukującego pracy i do czego służy? Sprawdź!

  Likwidacja kopalń w Polsce – co z górnikami?

  W Polsce trwa proces dekarbonizacji. Kopalnie węgla kamiennego są sukcesywnie likwidowanie a tysiące górników traci prace. Kiedy koniec górnictwa w Polsce? Co z górnikami? Gdzie będą pracowali? Jaka jest przyszłość tzw. „zielonych miejsce pracy”?

  Przepisy o pracy zdalnej od 7 kwietnia. Nowe prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników

  Praca zdalna - od 7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która ureguluje zjawisko pracy zdalnej. Popularyzacja tego modelu gwałtownie wzrosła w okresie pandemii. Nastąpiła więc konieczność określenia na drodze ustawowej praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników.

  Pracy zdalna okazjonalna. Czy pracodawca ma prawo do kontroli?

  Kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, będzie się odbywała na zasadach ustalonych z pracownikiem. Natomiast kontrola wykonywania pracy przez pracownika świadczącego "okazjonalną" pracę zdalną zostanie przeprowadzona na takich zasadach jak w czasie wykonywania pracy w podstawowym miejscu pracy.

  Wiosenny home office. O tym nie zapomnij!

  Praca zdalna, mimo że wprowadzono ją na szerszą skalę z uwagi na pojawienie się pandemii, także po jej ustaniu cieszy się coraz większą popularnością. Według badania Hays ponad 50% pracodawców oferuje swoim pracownikom tzw. home office. Wykonywanie obowiązków zawodowych w domowym zaciszu wiąże się z wyższym komfortem i pewną elastycznością. Ponadto pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, które pracownik musiałby poświęcić na codzienne dojazdy do firmy. Wiosna to idealny moment na to, żeby przyjrzeć się swojemu domowemu stanowisku pracy. Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Czy można zrobić coś, by uczynić je jeszcze bardziej komfortowym?

  Jak docenić pracownika? Pomogą zmiany w prawie pracy (work-life balance)

  Dzień Doceniania Pracownika. Chociaż metod pozapłacowego wynagradzania zespołów jest dużo, to nowa dyrektywa work-life balance otwiera przed pracodawcami nowe możliwości.