reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jakich informacji może żądać od pracodawcy związek zawodowy

Jakich informacji może żądać od pracodawcy związek zawodowy

Na żądanie związku zawodowego pracodawca musi udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji  o warunkach pracy i zasadach wynagradzania. Informacje te nie mogą obejmować danych osobowych poszczególnych pracowników bez wyraźnej pisemnej zgody tych osób.

Aby można było mówić o jakiejkolwiek współpracy ze związkiem zawodowym i zobowiązaniach pracodawcy w stosunku do niego, pracodawca w pierwszej kolejności powinien posiąść wiedzę na temat działania w jego zakładzie pracy związku zawodowego, któremu przepisy przyznają określone prawa.

Kiedy można pominąć konsultację ze związkiem zawodowym przy wypowiedzeniu umowy o pracę >>

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują wyłącznie organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

  • pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo
  • funkcjonariuszami pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji (art. 251 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych).

Nie jest to jednak kwestia jednorazowej informacji. Na każdą organizację związkową – bez względu na jej liczebność – został bowiem nałożony obowiązek przedstawiania pracodawcy co kwartał (według stanu na ostatni dzień kwartału), w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale, informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji. Informacja musi zawierać dokładną liczbę członków związku należących do poszczególnych wymienionych wyżej grup (pracowników, wykonawców pracy nakładczej i funkcjonariuszy). Podanie tej informacji jest związane z uzyskaniem przez organizację związkową pewnych uprawnień, gdy ma co najmniej 10 członków.

WAŻNE!

Przy ustalaniu liczby członków, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.


Udzielanie informacji

Organizacja związkowa musi mieć pewien – czasami dosyć szczegółowy – zakres wiedzy dotyczącej działalności zakładu pracy, aby podejmować działania i należycie wypełniać swoje funkcje. A zatem organizacja ta może domagać się od pracodawcy udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania (art. 28 ustawy o związkach zawodowych).

Czy pracodawca może złożyć skargę na związek zawodowy do Państwowej Inspekcji Pracy >>

Nie ma możliwości wyliczenia zakresów działania zakładu pracy, które wskazane będą we wniosku organizacji związkowej. Przykładowo można wskazać, że będą to dane dotyczące organizacji pracy, kryteriów rekrutacji i zwalniania pracowników, kwestii szeroko pojętego bhp czy funkcjonowania zfśs.

Do prowadzenia działalności związkowej niezbędne są także dane o sytuacji ekonomicznej pracodawcy.

Przykład

Związek zawodowy nie może prowadzić rokowań dotyczących płac bez znajomości sytuacji ekonomicznej pracodawcy, zysku netto, przychodach ze sprzedaży towarów lub usług itp.

Na wniosek związku

Pracodawca nie jest zobowiązany do informowania związku o każdej zaistniałej w zakładzie pracy istotnej sytuacji. To organizacja związkowa musi wystąpić z zapytaniem w konkretnej sprawie i dopiero po przekazaniu takiego wniosku uaktualnia się obowiązek pracodawcy do przekazania informacji.

Przykład

Pracodawca, który otrzymał od związku zawodowego wniosek o udzielenie informacji o planach restrukturyzacji firmy, domaga się uzasadnienia wniosku. Organizacje związkowe nie mają jednak obowiązku uzasadniać, dlaczego konkretna informacja jest niezbędna do prowadzenia ich działalności. W tym przypadku mamy do czynienia z informacją z zakresu tematycznego bezpośrednio związanego z działalnością związkową.

Związek zawodowy określa we wniosku zakres potrzebnych informacji. Wniosek nie może być zbyt ogólny („wszelkie informacje o działalności zakładu pracy”), gdyż jako taki w praktyce nie jest realizowalny. Dokładne dookreślenie zakresu danych pozwoli uniknąć dyskusji i konfliktów powstałych na tle zakresu udzielonej informacji przez pracodawcę.

Wszystkie informacje przekazane związkom zawodowym przez pracodawcę muszą być rzetelne i prawdziwe. Odmowa przekazania stosownej informacji przez pracodawcę (albo osobę działającą w jego imieniu) lub przekazanie informacji wadliwej stanowi utrudnienie prowadzenia działalności związkowej i jako takie podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama