Kategorie

Zmiany w przepisach dla nauczycieli

Beata Skrobisz-Kaczmarek
Od 1 września 2010 r. wzrosły wynagrodzenia dla nauczycieli szkół samorządowych oraz prowadzonych przez administrację rządową, zwiększyła się także liczba godzin tzw. karcianych niewliczana do pensum dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.

Ustawa – Karta Nauczyciela w sposób kompleksowy reguluje problematykę czasu pracy nauczyciela.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W tak ustalonych ramach nauczyciel zobowiązany jest realizować: 

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (tzw. pensum),
 • inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Przepisy ustalają różne wymiary pensum, czyli liczbę godzin, jakie ma realizować nauczyciel bezpośrednio z uczniami czy wychowankami. Ich wymiar zależny od placówki, w której realizowane są zajęcia, oraz od rodzaju tych zajęć.

Czy można wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia >>

Przykład
Nauczyciel języka polskiego realizuje pensum w wymiarze 18 godzin tygodniowo, natomiast nauczyciel biblioteki 30 godzin.
Karta Nauczyciela przewiduje w określonych przypadkach możliwość obniżenia pensum nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze. Obniżenie pensum następuje na podstawie uchwał rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. Organy te podejmują uchwały, w których określą przypadki, w jakich można obniżyć pensum, jak również warunki i tryb obniżenia.

Dodatkowe godziny

Reklama

Od 1 września 2010 r. każdy nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum będzie realizował 2 godziny zajęć tygodniowo, które zgodnie z ramowymi planami nauczania przeznaczone są do dyspozycji dyrektora lub na zajęcia opieki świetlicowej. Godziny te rozliczane są w ciągu 6 miesięcy, co ma umożliwiać realizację w ramach tych godzin różnych projektów. Jest to godzina dodatkowej pracy z dziećmi niewliczana do pensum, czyli do tzw. godzin przeznaczonych na prowadzenie zajęć lekcyjnych z uczniami. Ich realizacja nie ma wpływu na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przez tych nauczycieli.

Przykład
Nauczyciel przyrody zabrał piątą klasę szkoły podstawowej na wycieczkę do Puszczy Białowieskiej, w dniu w którym nie miał zaplanowanych godzin lekcyjnych z uczniami. Wycieczka trwała od 8.00 do 18.00. Za opiekę nad uczniami na wycieczce nie otrzyma wynagrodzenia, jak za godziny nadliczbowe, gdyż w czasie wycieczki zrealizował 10 godzin dodatkowych.

Nowe regulacje wprowadzone są w ramach innych zadań i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.
Natomiast nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2009 r. realizują w ramach czasu pracy dodatkowo 1 godzinę tygodniowo. Zgodnie z ramowymi planami nauczania przeznaczona jest ona do dyspozycji dyrektora, z wyjątkiem godzin zwiększających obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W bieżącym roku obowiązek ten nie zostanie zwiększony o kolejne godziny.

Wzrost wynagrodzenia

Podstawą dla kształtowania wysokości wynagrodzeń nauczycieli jest kwota bazowa ustalana corocznie w ustawie budżetowej.
Zamiast wcześniej projektowanych dwóch podwyżek po 5% (od 1 stycznia i od 1 września), od 1 września 2010 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 7%, w stosunku do 2009 r.


W skład płacy nauczycielskiej wchodzi wynagrodzenie zasadnicze i jako integralne elementy dodatki:

 • za wysługę lat,
 • motywacyjny,
 • funkcyjny,
 • za warunki pracy,

oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zależna jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Nauczyciel musi udowodnić prawo do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego, przedstawiając dyrektorowi oryginalne dokumenty, m.in. akt nadania stopnia awansu zawodowego czy dyplomy.

Wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zależna jest od:

 • okresu zatrudnienia – przy dodatku za wysługę lat,
 • jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań czy prowadzenia dodatkowych zajęć – przy dodatku motywacyjnym,
 • powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji – przy dodatku funkcyjnym,
 • trudnych bądź uciążliwych warunków pracy – przy dodatku za warunki pracy.

Dodatek za wysługę wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy i jest wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od 4. roku pracy (dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia).

Z uwagi na to, że środki na wynagrodzenia gwarantuje w części państwo, a w części samorządy terytorialne, na ustalanie indywidualnych wynagrodzeń nauczyciela mają wpływ zarówno zasady zawarte w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej, jak i regulaminy wynagradzania uchwalane lokalnie przez rady gmin i miast, powiatu, sejmiku województwa.

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu oraz reguły polityki antydyskryminacyjnej >>

Reklama

Od 1 września 2010 r. w wyniku zmiany przepisów rozporządzenia zaczną obowiązywać wyższe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana ta dotyczy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez organy administracji rządowej jak też nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Oprócz wynagrodzeń zasadniczych wzrosną również te składniki wynagrodzenia nauczyciela, które stanowią procent od tego wynagrodzenia (tj. dodatek za staż pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe czy doraźne zastępstwa).

Przykład
Nauczyciel dyplomowany z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym zatrudniony w liceum ogólnokształcącym w pełnym wymiarze zajęć, który ma 25-letni staż pracy, do 31 sierpnia br. otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2990,40 zł (wynagrodzenie zasadnicze – 2492 zł + (20% dodatek stażowy) 498,40 zł.
Od 1 września 2010 r. jego wynagrodzenie wzrośnie o 368,40 zł i wyniesie 3358,80 zł (wynagrodzenie zasadnicze – 2799 zł + (20% dodatek stażowy) 559,80 zł.

Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, które mogą być podwyższane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki te mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania nauczycielom stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od stawki minimalnej ustalonej przez ministra.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?