Kategorie

Wynagrodzenie pracownika przebywającego w areszcie

Joanna Pysiewcz-Jężak
Na podstawie Kodeksu pracy tymczasowo aresztowany pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia. Przepisy szczególne dotyczące określonych grup pracowników, np. nauczycieli, zawierają jednak wyjątki od tej reguły, przewidując częściowe otrzymywanie wynagrodzenia.

Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika (art. 66 § 1 k.p.). Wygaśnięcie umowy, co istotne, następuje dopiero po upływie 3-miesięcznego terminu, a nie w momencie zatrzymania pracownika czy wydania przez sąd postanowienia o aresztowaniu.

Uwaga zmiana prawa! Jakie składniki wliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego>>

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 k.p.). Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują prawa do wynagrodzenia, dlatego pracownik zatrudniony na jego podstawie nie otrzyma za czas tymczasowego aresztowania wynagrodzenia.

Pracownik przebywający w więzieniu>>

Wynagrodzenie w określonej przepisami części otrzyma natomiast za czas tymczasowego aresztowania pracownik zatrudniony na podstawie niektórych pragmatyk pracowniczych. Należą do nich m.in.:

 • ustawa o pracownikach samorządowych, która w art. 35 przewiduje, że stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa i w okresie zawieszenia pracownik ten otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego pracownikowi samorządowemu należy wypłacić pozostałą część wynagrodzenia; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • ustawa o służbie cywilnej, która w art. 68 zawiera takie same regulacje jak w przypadku pracownika samorządowego;
 • ustawa – Karta Nauczyciela, która w art. 84 ust. 1 przewiduje, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

Obliczanie wynagrodzenia przysługującego tymczasowo aresztowanemu

Reklama

Podstawę do obliczenia wynagrodzenia dla tymczasowo aresztowanego pracownika stanowi § 5 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Określa on, że przy ustalaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Reklama

Do obliczenia tego wynagrodzenia przyjmuje się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy wypłacane pracownikowi periodycznie, z wyjątkiem świadczeń wskazanych w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Rozporządzenie stanowi również podstawę do obliczania wynagrodzenia dla pracownika tymczasowo aresztowanego, do którego stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za okres tymczasowego aresztowania w wysokości należnej pracownikowi za miesiąc, w którym nastąpiło aresztowanie. Natomiast składniki wynagrodzenia ustalane w przeciętnej (zmiennej) wysokości oblicza się wyłącznie z miesiąca, w którym nastąpiło aresztowanie (nie z 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten miesiąc, jak to ma miejsce przy obliczaniu wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego). Wynagrodzenie to stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas aresztowania. W przypadku gdy pracownik przepracował część miesiąca, zanim został aresztowany i za przepracowany czas otrzymał np. premię, należy mu ją wliczyć do podstawy. Natomiast jeżeli pracownik w miesiącu swojej nieobecności nie otrzymał żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, wynagrodzenie za czas nieobecności obliczamy wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego.

Co grozi pracodawcy za odmowę wykonania wyroku sądu>>

Wynagrodzenie oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, podczas których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie nieobecności w ramach normalnego czasu pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie był obecny w pracy.


Przykład

Pracownik samorządowy został 19 października 2009 r. tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Z tym dniem jego stosunek pracy uległ zawieszeniu. Podczas przebywania w areszcie będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania.

Pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymywał miesięcznie stałe składniki w stałej kwocie:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2000 zł,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 400 zł,
 • dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł.

Miesięczny wymiar czasu pracy w październiku wynosi 176 godzin (22 dni x 8 godzin).

Ponowne zatrudnienie pracownika>>

Przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za pozostałe dni października oblicza się następująco:

Miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu:

 • 2700 zł (2000 zł + 400 zł + 300 zł) : 176 godzin = 15,34 zł/godzinę.

Otrzymaną stawkę za 1 godzinę mnożymy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie nieobecności w ramach normalnego czasu pracy, gdyby w tym czasie był obecny w pracy:

 • 15,34 zł x 80 godzin (10 dni x 8 godzin) = 1227,20zł.

W związku z tym, za czas przebywania w areszcie w październiku (od 19 października) pracownik otrzyma 613,60 zł (1227,20 zł/2).

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?