| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Bezpieczeństwo i higiena pracy > Osoba kierująca pracownikami a jej obowiązki bhp (art.212)

Osoba kierująca pracownikami a jej obowiązki bhp (art.212)

Na osobach kierujących pracownikami, podobnie jak na pracodawcach ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Za osobę kierującą pracownikami uważa się osobę, której pracodawca podporządkował stale lub czasowo przynajmniej jednego pracownika.

Zobacz: Pracownik powinien dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy (art.211)

Osoby kierujące pracownikami w związku z pełnioną funkcją są zobowiązane przede wszystkim do szczególnej staranności przy organizacji pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo, w szczególności przez możliwie dokładne określenie sposobu i czasu wykonania zleconej pracownikowi czynności.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

  • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
  • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Zobacz serwis: Zatrudnianie młodocianych

Naruszenie obowiązku zapewnienia bezpiecznej pracy przez osoby kierujące pracownikami może narazić ją na odpowiedzialność:

  • karno-administracyjną - osoby kierujące pracownikami, odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, nieprzestrzegające przepisów i zasad bhp podlegają karze grzywny,
  • karną - osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, w przypadku niedopełnienia wynikających stąd obowiązków, a przez to narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, w przypadku jeśli sprawca działał nieumyślnie, to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Podstawa prawna: Art.212 Kodeksu pracy

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Naruszenie obowiązku zapewnienia bezpiecznej pracy przez osoby kierujące pracownikami może narazić ją na odpowiedzialność.
Naruszenie obowiązku zapewnienia bezpiecznej pracy przez osoby kierujące pracownikami może narazić ją na odpowiedzialność.

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »