| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta

Miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta

Pracownikowi, zatrudnionemu na stanowisku specjalisty, w drodze uchwały zarządu spółki udzielono prokury. Tą samą uchwałą został ustalony miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta w wysokość 2000 zł. Czynności będące przedmiotem prokury nie pokrywają się z obowiązkami pracowniczymi, określonymi w umowie o pracę tego pracownika. Czy od zryczałtowanego wynagrodzenia prokurenta należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Jeżeli prokurent otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie swoich czynności wyłącznie w ramach prokury, to od takiej wypłaty nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Wynagrodzenie z tytułu prokury stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu, z którego Państwa pracownik powinien rozliczyć się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem od wypłaconego wynagrodzenia prokurenta nie powinni Państwo pobierać zaliczki na podatek.

UZASADNIENIE

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, udzielanym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 Kodeksu cywilnego). Prokurę mogą zatem ustanowić tylko te podmioty, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Są to najczęściej spółki prawa handlowego (osobowe oraz kapitałowe).

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej – a zatem pełnoletnia, która nie została całkowicie ani częściowo ubezwłasnowolniona. Prokura może obejmować prowadzenie spraw dotyczących całego przedsiębiorstwa. Jeżeli spółka posiada oddziały, można ustanowić tylko prokurę oddziałową. Wówczas pełnomocnictwo będzie ograniczone wyłącznie do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. Udzielenie prokury i jej wygaśnięcie zarząd spółki ma obowiązek zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

Stosunek pełnomocnictwa prokuralnego, który zostaje nawiązany wyłącznie w drodze uchwały zarządu spółki, nie stanowi ani obowiązkowego, ani dobrowolnego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma przy tym znaczenia, czy prokurent będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie czy nie. Od wypłaconej prokurentowi kwoty wynagrodzenia ryczałtowego nie należy zatem opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nie należy także odprowadzać za niego składek na FP i FGŚP.

Wynagrodzenie prokurenta pełniącego swoją funkcję wyłącznie na podstawie powołania nie podlega opodatkowaniu na takich zasadach, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, a spółka nie jest zobowiązana do pobierania i odprowadzania zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 września 2008 r., sygn. IBPB2/415–1049/08/BD). Jest to opodatkowany przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). Państwa spółka ma zatem obowiązek wystawić informację PIT-8C i przekazać ją prokurentowi oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu najpóźniej do końca lutego następnego roku podatkowego. Przychód z PIT-8C powinien zostać wykazany przez prokurenta (podatnika) w zeznaniu rocznym i rozliczony z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »