| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta

Miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta

Pracownikowi, zatrudnionemu na stanowisku specjalisty, w drodze uchwały zarządu spółki udzielono prokury. Tą samą uchwałą został ustalony miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta w wysokość 2000 zł. Czynności będące przedmiotem prokury nie pokrywają się z obowiązkami pracowniczymi, określonymi w umowie o pracę tego pracownika. Czy od zryczałtowanego wynagrodzenia prokurenta należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Do ustalenia istnienia (bądź nie) obowiązku składkowego w odniesieniu do prokurenta jednocześnie zatrudnionego w ramach stosunku pracy nie ma znaczenia nazwa stanowiska, na którym taki pracownik jest zatrudniony. Rozstrzygający natomiast jest fakt, czy zakres obowiązków wynikający ze stosunku pracy w całości lub w części pokrywa się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach pełnomocnictwa prokuralnego. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 5 marca 2008 r. (III AUa 651/07, POSAG 2008/1/76). Sąd badał faktyczny zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku „prokurenta–specjalisty ds. marketingu i handlu”. Mimo że nazwa stanowiska wskazywała, że obowiązki prokurenta są pełnione w ramach stosunku pracy, to jednak po analizie umowy o pracę, a także na podstawie zeznań strony i świadków, sąd doszedł do przekonania, że zakresy obowiązków pracowniczych oraz wynikających z wykonywania prokury w żadnej części nie były ze sobą tożsame. W efekcie sąd orzekł, że od kwoty wynagrodzenia za pełnienie czynności prokurenta składki ZUS nie były należne.

Tej samej oceny zakresu obowiązków należy dokonać ustalając sposób opodatkowania przychodów prokurenta jednocześnie zatrudnionego w ramach stosunku pracy. Jeżeli prokurent, który za swoje czynności otrzymuje wynagrodzenie wynikające z uchwały uprawnionego organu spółki, jest jednocześnie pracownikiem spółki albo osobą wykonującą umowę zlecenia, a zakres obowiązków wynikających z tych umów w żadnym zakresie nie pokrywa się z obowiązkami prokurenta, wówczas do celów podatkowych należy osobno kwalifikować źródła przychodów.

PRZYKŁAD

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku referenta ds. rozliczeniowych i otrzymującemu wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości 4000 zł została udzielona prokura. Zarząd spółki podjął uchwałę o przyznaniu prokurentowi wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pełnienia prokury w wysokości 2000 zł. Czynności wynikające ze stanowiska referenta ds. rozliczeniowych (księgowanie faktur) w żadnym stopniu nie pokrywają się z czynnościami prokurenta. W takiej sytuacji od wynagrodzenia za pracę, tj. od 4000 zł, należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP i FGŚP, a także pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów ze stosunku pracy. Natomiast od wynagrodzenia prokurenta, tj. od 2000 zł, nie należy obliczać ani pobierać zaliczki na podatek, tylko w całości uwzględnić to wynagrodzenie w informacji PIT 8-C.

Podstawa prawna:

  • art. 1091, art. 1092 § 2, art. 1095, art. 1098 Kodeksu cywilnego,
  • art. 4 pkt 2 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 9, art. 12, art. 20 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Interpretacje uzupełniające:

  • Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że tytułem do wypłaty świadczenia pieniężnego prokurentowi jest uchwała zarządu spółki, nie zaś umowa zlecenia, zgodnie z którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego). Wobec powyższego, świadczenie pieniężne należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł – na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. (Interpretacja indywidualna I Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 18 września 2007 r., ZD/4060–53/07)

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »