| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Pracodawca może nie przyznać premii pracownikowi na wypowiedzeniu

Pracodawca może nie przyznać premii pracownikowi na wypowiedzeniu

W świetle zasad współżycia społecznego nieuzasadnione jest wymaganie, aby w okresie wypowiedzenia umowy o pracę wywołanego nienależytym i niesumiennym wypełnianiem obowiązków pracowniczych, pracodawca był zobligowany do wypłaty pracownikowi premii.

STAN FAKTYCZNY

Powód wniósł przeciwko pracodawcy roszczenie o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia oraz o uzupełnienie kwot wynagrodzenia za okres wypowiedzenia o premię. Sąd rejonowy oddalił powództwo powoda, uznając je za bezzasadne.UZASADNIENIE

Sąd okręgowy, rozpatrując apelację, doszedł do wniosku, że wypowiedzenie powodowi umowy o pracę było uzasadnione, a ponadto odniósł się do jegoPowód zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierowniczym. Ze względu na nierzetelne wykonywanie obowiązków pracowniczych przez powoda oraz lekceważący i beztroski stosunek do pracy, została z nim rozwiązana umowa o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.Jak ustalił sąd I instancji, w okresie zatrudnienia powód otrzymywał wynagrodzenie, w skład którego wchodziła płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy oraz premia uznaniowa wynikająca z regulaminu wynagradzania.Zgodnie z treścią art. 172 Kodeksu pracy stosowanego dla potrzeb określenia wysokości odszkodowania, za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, a zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.Jednakże zgodnie z przyjętą w doktrynie wykładnią, za zmienne składniki wynagrodzenia nie należy uznawać periodycznie przyznawanych premii, a taki charakter miały premie przyznawane powodowi przez pozwanego. Ponadto - w ocenie sądu okręgowego - nieuzasadnione byłoby wymaganie, aby w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, wywołanego nienależytym wypełnianiem obowiązków pracowniczych, pracodawca był zobligowany do wypłaty pracownikowi premii, która była uzależniona od pozytywnej oceny pracy pracownika.WAŻNE WYJAŚNIENIA

KIEDY NALEŻY SIĘ PREMIA

Prawo do innych świadczeń związanych z pracą i zasady ich przyznawania ustala pracodawca. Może to uczynić w regulaminie pracy i wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy - jeżeli funkcjonują u niego. W pozostałych przypadkach powinno to być zapisane w umowie o pracę.- art. 29, art. 77

2

§ 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2006 r. (sygn. akt XII Pa 537/06)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »