reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Dodatek stażowy a okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Dodatek stażowy a okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Jesteśmy publicznym ZOZ. W obowiązującym w naszym zakładzie regulaminie nie uregulowano szczegółowo kwestii dotyczącej zaliczania okresów nieświadczenia pracy do stażu pracy wliczanego do dodatku za wysługę lat. Czy w takiej sytuacji do okresu, od którego jest uzależniona wysokość dodatku stażowego, powinniśmy wliczać okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

RADA

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych podlega wliczeniu do stażu pracy Państwa pracowników, mimo braku odpowiednich zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych.

UZASADNIENIE

Do stażu pracy, od którego zależą określone uprawnienia pracownicze, wlicza się zarówno okresy faktycznego wykonywania pracy, jak również inne okresy, które na mocy odrębnych przepisów są traktowane na równi z okresami pracy. Przepisami, na podstawie których pracodawca ma obowiązek zaliczyć odpowiednie okresy do pracowniczego stażu pracy, mogą być zarówno przepisy wewnątrzzakładowe (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy), jak również przepisy powszechnie obowiązujące (ustawy, rozporządzenia).

Wskazanie w ogólnie obowiązującym akcie prawnym obowiązku wliczenia odpowiednich okresów do pracowniczego stażu pracy jest dla pracodawcy wystarczającą podstawą. Nieumieszczenie takiego zapisu w prawie zakładowym nie wyłącza obowiązku uwzględnienia danego okresu przez pracodawcę przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego. Taka sytuacja wystąpiła w Państwa zakładzie pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Jednym z takich uprawnień w Państwa zakładzie jest prawo pracownika do dodatku stażowego uregulowane w przepisach z zakresu wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na podstawie tych uregulowań pracownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. Ponadto do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Okres pobierania przez pracownika zasiłku dla bezrobotnych muszą zatem Państwo wliczyć do pracowniczego stażu pracy, od którego zależy zarówno prawo do nabycia, jak i wysokość wypłacanego w zakładzie dodatku stażowego. Ponadto okres pobierania zasiłku powinni Państwo wliczyć pracownikowi również do stażu pracy, od którego zależą pozostałe uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, np. nagroda jubileuszowa.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie podlega wliczeniu jedynie do:

• okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,

• okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,

• stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Podstawa prawna:

• § 8 ust. 1-3 rozporządzenia z 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 52, poz. 543 ze zm.),

• art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.),

• art. 9 § 2 Kodeksu pracy.

Aleksander P. Kuźniar

specjalista w zakresie prawa pracy

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama