Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przychód z tytułu pobytu w domu wypoczynkowym albo w hotelu pracodawcy w okresie urlopowym

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Przychód z tytułu pobytu w domu wypoczynkowym albo w hotelu pracodawcy w okresie urlopowym. /Fot. Fotolia
Przychód z tytułu pobytu w domu wypoczynkowym albo w hotelu pracodawcy w okresie urlopowym. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Pracownik i zleceniobiorca, którym pracodawca w sezonie urlopowym wynajmie dom w ośrodku wczasowym albo pokój w hotelu, będącymi jego własnością, mogą otrzymać przychód z tego tytułu. Jeżeli jednak urlopowicze zapłacą za pobyt według stawek rynkowych, takie przysporzenie nie wystąpi.

W przypadku gdy pracodawca nieodpłatnie wynajmuje kwaterę pracownikowi lub osobie zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy w sezonie turystycznym, po stronie odbiorcy, co do zasady, powstaje przychód z tego tytułu. Istnieje jednak możliwość skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia z podatku. 

Wycena świadczeń 

Zgodnie z ogólną zasadą, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2 updof, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 updof).

Ustalanie wartości pieniężnej innych nieodpłatnych świadczeń (np. pobytu w ośrodku wczasowym lub w hotelu) 

Przedmiot świadczenia

Sposób ustalania wartości pieniężnej wycena)

1

2

usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia

według cen stosowanych wobec innych odbiorców

PRZYKŁAD: Pracodawca prowadzi ośrodek SPA. Jedna doba w ośrodku kosztuje 350 zł za osobę. Pracownik spędził na koszt pracodawcy 10 dni w ośrodku. Kwota 3500 zł jest przychodem pracownika. Przychód ten należy obliczyć, sprawdzając, ile pracownik musiałby zapłacić za pobyt w ośrodku SPA, gdyby kosztów pobytu nie pokrył pracodawca.

usługi zakupione

według cen zakupu

PRZYKŁAD: Pracodawca zakupił dla pracownika pobyt w ośrodku SPA z rabatem – zamiast 350 zł za jedną dobę pobytu zapłacił 300 zł. Zatrudniający nie prowadzi działalności w zakresie takich usług. Przychód pracownika za 10 dni pobytu wyniósł 3000 zł.

udostępnienie lokalu lub budynku

według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku

PRZYKŁAD: Pracodawca posiada dom na Mazurach. Pracownik spędził w nim na koszt pracodawcy 10 dni urlopu. Dom nie jest wynajmowany turystom w sezonie wakacyjnym. Ustalenie wartości przychodu pracownika wymaga sprawdzenia, jaki czynsz uzyskałby pracodawca w okresie pobytu pracownika wynajmując dom gościom z zewnątrz. W praktyce, źródłem informacji o wysokości czynszu mogą być portale ogłoszeniowe z ofertami wynajmu nieruchomości.

pozostałe przypadki

na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia

PRZYKŁAD: Pracodawca posiada domek nad jeziorem w miejscowości turystycznej. Domek nie jest budynkiem. Pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie usług hotelowych i wynajmu. W lipcu 2013 r. przez 10 dni z domku korzystał pracownik przebywający na urlopie. Aby ustalić wartość przychodu, należy określić cenę rynkową usług udostępnienia domków turystycznych w okolicy pobytu pracownika, uwzględniając stan techniczny domku.

Artykuł 11 ust. 2a pkt 3 updof wskazuje na lokale albo budynki. Domki turystyczne w ośrodkach wypoczynkowych nie zawsze mają status budynku. 

Jeżeli mamy do czynienia z domkiem turystycznym niebędącym budynkiem, nie można zastosować metody wyceny według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. W tej sytuacji możliwe są dwa inne warianty.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Pierwszy wariant to odwołanie się do art. 11 ust. 2a pkt 1 updof, gdy pracodawca oferuje usługi wynajmu domków wypoczynkowych. Jeżeli zatrudniający udostępnia domki turystyczne w ramach świadczonych usług wchodzących w zakres działalności gospodarczej, wycena nieodpłatnych świadczeń dla pracowników albo zleceniobiorców odbywa się według cen stosowanych wobec odbiorców komercyjnych. Jeżeli pracodawca nie oferuje takich usług, nieodpłatne świadczenie należy wycenić na podstawie cen rynkowych stosowanych przez inne podmioty (art. 11 ust. 2a pkt 4 updof). Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ lokalne ceny takich usług mogą być wyższe niż w ośrodku wypoczynkowym należącym do pracodawcy. 

PRZYKŁAD 

Ośrodek wypoczynkowy będący własnością pracodawcy jest wykorzystywany przy organizacji kilkudniowych szkoleń i wyjazdów integracyjnych, a w okresie letnim w domkach śpią ich uczestnicy. Pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu domków w ośrodku na cele związane z turystyką, odpoczynkiem i noclegiem. W lipcu 2012 r. pracownik z rodziną wynajął na okres urlopu domek turystyczny niebędący budynkiem. Wartość nieodpłatnego świadczenia, jakie otrzymał pracownik, należy obliczyć na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Pracodawca nie świadcząc takich usług przyjął, że doba wynajęcia jednego domku wynosi 50 zł. Nie udokumentował tego jednak w żaden sposób, np. przez zgromadzenie ofert wynajmu z okolic ośrodka wypoczynkowego w lipcu 2012 r. Podczas kontroli podatkowej w czerwcu 2013 r. organ podatkowy zakwestionował wysokość przychodu, jaki otrzymał pracownik. Według kontrolerów, korzystając nieodpłatnie z domku pracownik uzyskał 250 zł za każdy dzień pobytu. Kontrolerzy powołali się na średnią wysokość ofert wynajmu domków turystycznych w lipcu 2012 r. w województwie, w którym mieści się ośrodek pracodawcy. 

Drugi wariant to odwołanie się do art. 11 ust. 2b updof, gdy pracodawca nie sfinansował w całości kosztów pobytu pracownika albo zleceniobiorcy w ośrodku wypoczynkowym lub w hotelu stanowiącym jego własność. Wówczas pracownik albo zleceniobiorca uiszcza część opłaty za udostępniony pokój lub dom w ośrodku wczasowym. Przepis ten stanowi, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych dla świadczeń nieodpłatnych, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Zobacz także: Preferencyjna sprzedaż towaru pracownikowi a jego przychód ze stosunku pracy

Analogicznie jak w przypadku pracowników należy wycenić świadczenia w naturze przekazane zleceniobiorcy, który spędził urlop w ośrodku wypoczynkowym lub hotelu należącym do zleceniodawcy. 

Zwolnienie dla pracownika z tytułu zakwaterowania 

Stosowanie przepisów updof dotyczących wyceny świadczeń w naturze w przypadku, gdy pracownik spędził urlop w hotelu albo w domu w ośrodku wypoczynkowym należącym do pracodawcy powoduje, że u pracownika należy rozpoznać przychód. Przychód odpowiada korzyści, jaką odniósłby pracodawca w razie udostępnienia pokoju w hotelu albo w domu w ośrodku wypoczynkowym, gdyby nie zajął go pracownik. Najprościej obliczyć wartość przychodu wykorzystując wysokość opłaty za dobę hotelową ponoszoną przez innych klientów. Sposób rozliczenia komplikuje konieczność uwzględnienia art. 21 ust. 1 pkt 19 updof. Zwalnia on bowiem z opodatkowania wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Ze zwolnienia mogą korzystać pracownicy (nie ma ono zastosowania np. do zleceniobiorców czy wykonawców umowy o dzieło), których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. 

Przepis ten nie zawiera zastrzeżenia, że zakwaterowanie na koszt pracodawcy nie może mieć miejsca w należącym do niego hotelu albo domu wczasowym. Wprowadzenie takiego zastrzeżenia na podstawie niekorzystnej linii orzeczniczej należy uznać za mało prawdopodobne. 

W praktyce ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof korzystają zazwyczaj pracownicy wykonujący konkretne zadania dla pracodawcy i na ten czas otrzymujący możliwość zakwaterowania na jego koszt poza swoim miejscem zamieszkania. Nie ma jednak przeszkód, aby z takiego zwolnienia pracownik korzystał w czasie urlopu wypoczynkowego.

Odebranie przez organy podatkowe prawa do skorzystania z omawianego zwolnienia za okres urlopu wymagałoby wykazania przez nie, że zwrot „zakwaterować” wiąże się wyłącznie z okresem wykonywania obowiązków na rzecz pracodawcy w miejscu świadczenia pracy. Prawdopodobieństwo wykluczenia prawa do tego zwolnienia z uwagi na zakwaterowanie w hotelu albo w domu wypoczynkowym pracowników w okresie urlopu jest zatem stosunkowo niskie. Pracodawcy planujący intensywne wykorzystywanie tego zwolnienia na wszelki wypadek mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie ich chronić na wypadek kontroli. 

UWAGA! 

Zakwaterowanie na koszt pracodawcy może mieć miejsce w należącym do niego hotelu albo w domu wczasowym. 

PRZYKŁAD 

W lipcu 2013 r. pracownik na czas urlopu zatrzymał się na 10 dni w hotelu pracodawcy poza swoim miejscem zamieszkania. Koszt wynajęcia pokoju dla turystów wynosi 180 zł za dobę. Wartość nieodpłatnego świadczenia dla pracownika to 1800 zł. Pracownik skorzystał ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof. W podstawie opodatkowania należy uwzględnić 1300 zł (1800 zł – 500 zł). 

Problemem, jaki może powodować zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof, jest sytuacja, kiedy pracownik korzysta z domku turystycznego niebędącego budynkiem. Organy podatkowe mogą twierdzić, że w takim obiekcie zakwaterowanie nie jest możliwe. Tego typu spory zazwyczaj są rozstrzygane na podstawie definicji zawartej w słownikach języka polskiego. Przykładowo, według słownika języka polskiego PWN „zakwaterować” to „przydzielić komuś miejsce czasowego zamieszkania”, a „zakwaterowanie” to „pomieszczenie zajmowane na pobyt czasowy”. Z tej definicji nie wynika jednak możliwość ograniczenia znaczenia słowa „zakwaterowanie” do budynków albo lokali w budynkach. 

Preferencyjna oferta wynajmu od pracodawcy 

Problemy z ustaleniem wartości nieodpłatnego świadczenia dotyczą sytuacji szczególnych, kiedy przyjęta przez pracodawcę wycena dla pracownika jest niższa od wartości rynkowych. Taka dysproporcja może wynikać z tego, że np. w ośrodku wypoczynkowym przeprowadzany jest remont albo z powodu załamania pogody nie dopisali komercyjni goście. Ta sytuacja powoduje, że obiekt turystyczny jest mniej atrakcyjny, ma mniejsze obłożenie i właściciel udostępnia go pracownikom po stawkach preferencyjnych. Jeżeli zatrudniający nie zgromadzi dokumentacji potwierdzającej ten szczególny stan, organ podatkowy może zakwestionować niską wycenę udostępnienia pracownikom pokoi albo domków wypoczynkowych. 

PRZYKŁAD 

W lipcu 2013 r. w hotelu należącym do pracodawcy doba hotelowa w 2-osobowym pokoju kosztuje 195 zł. Mimo sezonu turystycznego w hotelu musiał zostać przeprowadzony remont. Prace objęły elewację południowej ściany hotelu. Spowodowało to, że cena za wynajęcie pokoi hotelowych z oknami wychodzącymi od tej strony budynku została obniżona do 120 zł za dobę. Wartość 10-dniowego pobytu pracownika w tej części hotelu wyniosła na potrzeby ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia 1200 zł. Po wykorzystaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof wartość ta wyniosła 700 zł (1200 zł – 500 zł). Na wypadek kontroli prawidłowości wyliczenia podatku obciążającego pracownika, pracodawca dołączył do dokumentacji księgowej potwierdzenie wykonania prac remontowych w lipcu 2013 r. z ich dokładnym opisem oraz cennik hotelu oferujący obniżkę ceny za pokój o 75 zł za dobę. 

W tego typu wyjątkowych sytuacjach ważne jest, aby obniżka ceny, z której pracownik skorzystał, a wynikająca z remontu albo załamania pogody, była dostępna dla każdego gościa. Jeżeli taki dostęp będą mieli tylko pracownicy, organy podatkowe mogą to zakwestionować. Pracodawca (płatnik podatku) i podatnik powinni być przygotowani na wykazanie przed organem podatkowym, jaka w okresie pobytu przez pracownika w hotelu była wartość rynkowa oferty dla innych gości i z uwagi na jakie szczególne wydarzenia nastąpiła czasowa obniżka cen, z której na warunkach promocyjnych skorzystał pracownik.

Polecamy serwis: Ochrona wynagrodzenia

PRZYKŁAD 

Z uwagi na trwający remont goście ośrodka wypoczynkowego nie korzystali z domków turystycznych umieszczonych w zachodniej części ośrodka. Właściciel ośrodka nie obniżył cen, gdyż uznał, że niezależnie od skali obniżki nikt nie zainteresuje się noclegiem w tych domkach. Z okazji skorzystali pracownicy właściciela ośrodka. W ośrodku koszt wynajęcia 4-osobowego domku wynosi 340 zł za dobę. Pracodawca uznał, że koszt noclegu dla pracowników w remontowanej części hotelu wynosi 30 zł za dobę za cały domek. Ta oferta dotyczyła tylko pracowników i inni goście nie mogli z niej skorzystać. Oferta nie została zatem upubliczniona w cenniku ośrodka i na jego stronie internetowej. Dlatego płatnik powinien liczyć się z tym, że w czasie kontroli organ podatkowy będzie kwestionował wycenę jednej doby hotelowej na poziomie 30 zł. Aby uniknąć tej sytuacji, pracodawca powinien zgromadzić dokumentację potwierdzającą, że taka kwota wynika ze skali prowadzonego remontu w okresie urlopu pracowników. 

PRZYKŁAD 

Ze względu na powódź i kilkutygodniowe opady deszczu ok. 70% gości hotelowych odwołało rezerwacje w hotelu. Jego właściciel zaoferował swoim pracownikom skorzystanie w czasie ich urlopu z pokoi hotelowych. Obniżył przy tym cenę za nocleg o 90% dla każdego klienta hotelu. Informacja o tak znacznej obniżce znalazła się w cenniku dla gości hotelowych i na stronie internetowej hotelu. Nie spowodowało to jednak wzrostu zainteresowania tą ofertą. Do dokumentacji księgowej właściciel hotelu dołączył kopie artykułów o powodzi z prasy lokalnej, wydruki informacji z serwisów pogodowych, wykaz anulowanych rezerwacji oraz kopię cennika z ofertą (również internetową) obniżki ceny o 90% za nocleg w okresie powodzi. 

Podwójny limit zwolnienia 

Kwota 500 zł zwolnienia z podatku przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 19 updof dotyczy jednego miesiąca. Oznacza to, że pracownik, który korzysta z urlopu na przełomie dwóch miesięcy, może skorzystać ze zwolnienia do 1000 zł. 

PRZYKŁAD 

Pracownik miał do wykorzystania 15 dni urlopu. Z planu urlopów wynikało, że urlop wykorzysta w ciągu ostatnich 10 dni lipca i pierwszych 10 dni sierpnia 2013 r. W tym okresie wartość noclegu za 10 dni pobytu w hotelu dla innych gości niż pracownicy wynosi 2500 zł. Przy uwzględnieniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof należy opodatkować kwotę 4000 zł (5000 zł – 1000 zł).

Istnieje ryzyko, że organy podatkowe uznają, że miesięczny limit zwolnienia 500 zł należy liczyć proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu rzeczywiście spędzonych przez pracownika np. w hotelu. Oznaczałoby to, że wysokość zwolnienia w przypadku 10-dniowego pobytu np. w lipcu 2013 r. wyniosłaby 161,30 zł (500 zł : 31 dni x 10 dni pobytu). Nie ma jednak podstaw do takiej interpretacji przepisów. 

UWAGA! 

Pracownik, który przebywa na urlopie na przełomie dwóch miesięcy, może skorzystać ze zwolnienia z podatku nawet do 1000 zł. 

Słowniczek:
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe (art. 3 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane). 

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy 2022 » Poszerzaj swoją wiedzę
Kodeks pracy 2022. Praktyczny komentarz z przykładami
Kodeks pracy 2022. Praktyczny komentarz z przykładami
Tylko teraz
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Wzrost świadczenia emerytalno-rentowego w ostatnich siedmiu latach wyższy niż inflacja?
  Wzrost świadczenia emerytalno-rentowego w ostatnich 7 latach jest wyższy niż średnioroczna inflacja – powiedziała w czwartek PAP.pl szefowa MRiPS Marlena Maląg. Zaznaczyła, że wobec wysokiej obecnie inflacji 14. emerytura jest kolejnym wsparciem państwa dla grup o najniższych dochodach.
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?