Kategorie

Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek Skarbu Państwa

Joanna Pysiewicz-Jężak
Osoby zarządzające m.in. spółkami Skarbu Państwa mają prawo do nagrody jubileuszowej. Świadczenie to może zostać im wypłacone nawet w sytuacji, gdy zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie określa uprawnień do jej otrzymania.Poznaj najnowsze zmiany w Prawie umów gospodarczych!

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (zwana dalej ustawą) określa maksymalne wynagrodzenie oraz inne świadczenia, jakie mogą otrzymywać szefowie przedsiębiorstw państwowych, spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie.

Zakres podmiotowy ustawy

Ustawę zwaną potocznie „ustawą kominową” stosuje się do:

 • kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–10 i 12 ustawy (m.in. przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie agencjami państwowymi, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencjami wykonawczymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, instytutami badawczymi lub podmiotami, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych, oraz nie są szkołami wyższymi), a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–10 i 12 ustawy, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów,
 • członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1–10 i 12 ustawy, a w szczególności członków zarządów,
 • głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–10 i 12 ustawy, likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 ustawy,
 • członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2–7 ustawy, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
 • kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

WAŻNE!

Przez zatrudnienie na podstawie ustawy rozumie się świadczenie pracy lub usług związanych z zarządzaniem na rzecz podmiotu, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą, do której stosuje się przepisy ustawy.


Wynagrodzenie miesięczne, świadczenia dodatkowe

Reklama

Osobom, o których mowa powyżej, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje z pewnymi wyjątkami wyłącznie wynagrodzenie miesięczne (maksymalną wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego podmiotom, do których stosuje się przepisy ustawy, określa art. 8 ustawy). Osobom wskazanym w art. 2 pkt 1–4 ustawy mogą być przyznane świadczenia dodatkowe i nagroda roczna (w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań). To ostatnie świadczenie może być również przyznane kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danej osobie w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

W razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, osobom, do których stosuje się przepisy ustawy, może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego.

Szczegółowy wykaz świadczeń dodatkowych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania.

Osobom uprawnionym mogą zostać przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:

 • nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,
 • odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,
 • świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,
 • świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego

– w wysokości do 25% wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach.


Nagroda roczna i odprawa pieniężna

W przypadku gdy zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie określa uprawnień do nagrody jubileuszowej lub odprawy pieniężnej, świadczenia te również mogą być przyznane.

Rozporządzenie określa, że wyżej wskazani pracownicy mogą otrzymać:

•  nagrodę jubileuszową w wysokości:

– 75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy,

– 100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy,

– 150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy,

– 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 i 40 latach pracy,

•  odprawę pieniężną w wysokości:

– 150% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,

– 200% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku nie może przekroczyć 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.

Osobom, do których stosuje się przepisy ustawy, nie przysługuje prowizja od zysku, nagroda z zakładowego funduszu nagród oraz roszczenie z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy albo umów cywilnoprawnych ustalające wynagrodzenie miesięczne, nagrodę roczną, odprawę oraz wartość świadczeń dodatkowych, w wysokości wyższej niż maksymalna dopuszczona ustawą, są nieważne z mocy prawa w odniesieniu do tej części, która przewyższa kwotę maksymalną określoną w ustawie. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy organy nadzorcze jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2–7 ustawy ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.

Podstawa prawna:

 • art. 1 pkt 1–12, art. 2, 5, 8, 10 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26, poz. 306 ze zm.),
 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 • § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (DzU nr 14, poz. 139).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?