Kategorie

Wynagrodzenie pracownika młodocianego za pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Pracownik młodociany (III rok) zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zakończy naukę zawodu w sierpniu br. Po utracie statusu pracownika młodocianego chcemy mu złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Czy pracownik młodociany do końca okresu wypowiedzenia ma prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości (tj. 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) czy do wynagrodzenia minimalnego?

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę Państwa pracownik będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości odpowiedniej do posiadanego okresu zatrudnienia. Zakładając, że oprócz zatrudnienia w charakterze pracownika młodocianego pracownik nie legitymuje się innymi okresami, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 80% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, tj. 1108,80 zł (1386 zł x 80%).

UZASADNIENIE

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 Kodeksu pracy). Pracowników młodocianych można zatrudniać w celu przygotowania zawodowego albo przy wykonywaniu lekkich prac.

Przepisy dotyczące pracowników młodocianych przewidują dwie formy przygotowania zawodowego:

 • naukę zawodu – jest to forma przygotowania zawodowego mająca na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy – forma przygotowania zawodowego mająca na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego, która może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu wymienionego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Reklama

Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy (z możliwością przedłużenia lub skrócenia, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy, w sytuacjach przewidzianych w § 12 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...). Natomiast przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy (§ 6 i 15 wymienionego rozporządzenia).

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, które – jak wynika z podanych informacji – miało charakter nauki zawodu.


Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

Co do zasady, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego należy zawierać na czas nieokreślony. Tylko w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych niż to wynika z jego potrzeb, może zawierać z nimi umowy o pracę na czas określony, jednak nie krótszy niż obejmujący okres kształcenia.

Przepisy prawa pracy nie określają, jak należy traktować umowę w celu przygotowania zawodowego po uzyskaniu przez młodocianego stosownego przygotowania zawodowego. W doktrynie prawa pracy można w tej kwestii spotkać odmienne koncepcje.

Zgodnie z pierwszą z nich, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie jest umową terminową, określa ona bowiem czas trwania przygotowania zawodowego, a nie czas trwania umowy o pracę. Okres przygotowania zawodowego jest czasowym wycinkiem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Po osiągnięciu celu umowy w postaci zdobycia przez młodocianego przygotowania zawodowego, umowa o pracę jest kontynuowana w przekształconej za zgodą stron formie, jako umowa na czas nieokreślony. W tej sytuacji strony powinny niezwłocznie uaktualnić treść łączącego je stosunku pracy.

Zgodnie z odmiennym poglądem, po upływie okresu przygotowania zawodowego dalsze zatrudnianie młodocianego wymaga zawarcia z nim umowy o pracę na ogólnych zasadach.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale:

 • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% tego wynagrodzenia,
 • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5% tego wynagrodzenia,
 • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% tego wynagrodzenia.

Nowa wysokość wynagrodzenia obowiązuje przez 3 miesiące począwszy od trzeciego miesiąca każdego kwartału.


Wynagrodzenie w wysokości co najmniej 4% przeciętnego wynagrodzenia przysługuje również młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Ustawodawca w odmienny sposób ukształtował zasady wynagradzania pracowników młodocianych. Jednak te zasady mają zastosowanie wyłącznie w okresie przygotowania zawodowego.

WAŻNE!

Od dnia następnego po dniu ukończenia nauki do byłego pracownika młodocianego należy stosować przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Reklama

Okres przygotowania zawodowego Państwa pracownika upłynie w sierpniu. Wtedy pracownik przestanie być pracownikiem młodocianym. Od tego czasu będą obowiązywać go przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stanowi, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. W 2011 r. jest to kwota 1386 zł, jednak z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku jego pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2011 r. – 1108,80 zł (1386 zł × 80%).

Istotne jest przy tym, że do okresu pierwszego roku pracy, o którym mowa, należy wliczać wszystkie okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 6 ust. 1–3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

WAŻNE!

Okresu przygotowania zawodowego nie należy uwzględniać ustalając, czy pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia w wysokości 80% czy 100% stawki ustawowej.

Oznacza to, że mimo iż Państwa pracownik po zakończeniu przygotowania zawodowego legitymuje się kilkuletnim okresem zatrudnienia pracowniczego w charakterze pracownika młodocianego, to w razie braku innego – co najmniej rocznego – stażu pracy należy go uznać za osobę w pierwszym roku pracy. Zatem od dnia utraty statusu pracownika młodocianego obowiązujące go minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1108,80 zł.

Gdyby jednak udokumentował on inne okresy składkowe – np. okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, jeśli z tego tytułu były opłacane składki, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy stypendium w okresie odbywania stażu zawodowego – i jego łączny staż będzie nie krótszy niż rok, od lipca br. będzie miał prawo do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 1386 zł.

Podstawa prawna

 • § 1, § 6, § 9, § 12, § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.),
 • art. 6 ust. 1–3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.),
 • art. 190–206 Kodeksu pracy.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?