Kategorie

Jak wyliczyć podstawę do obliczenia dodatku za średniotygodniowe godziny nadliczbowe w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

P. Kuźniar Aleksander
Pracownik naszej firmy, zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywał pracę w każdą wolną sobotę w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym trwającym od września do listopada. W związku z tym doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Jak powinniśmy obliczyć wysokość dodatków za pracę nadliczbową? Czy musimy dokonać odrębnego obliczenia za każdy z poszczególnych miesięcy okresu rozliczeniowego, czy powinniśmy przyjąć jedną uśrednioną stawkę dla całego okresu?

Wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy powinni Państwo obliczać odrębnie za każdy miesiąc okresu rozliczeniowego.

UZASADNIENIE

Do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy dochodzi najczęściej w przypadku wykonywania przez pracownika pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia czasu pracy, np. w sobotę, za którą pracownikowi nie udzielono innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Przepisy prawa pracy nie rozstrzygają wprost, w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za takie godziny nadliczbowe w przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż miesiąc. Problem nie wystąpi, gdy okres rozliczeniowy czasu pracy jest 1-miesięczny. Wówczas wynagrodzenie i dodatek z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy należy obliczyć przyjmując do podstawy wyłącznie wynagrodzenie z miesiąca, w którym wystąpiły godziny nadliczbowe.

PRZYKŁAD

Pracownik jest wynagradzany stałym miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł. W listopadzie 2010 r. w jedną z wolnych sobót wykonywał pracę przez 8 godzin nadliczbowych, wobec czego doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. W firmie obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych należy obliczyć w następujący sposób:

 • 2000 zł : 160 godzin (wymiar czasu pracy w listopadzie) = 12,50 zł/godz.,
 • 12,50 zł x 8 godzin pracy nadliczbowej = 100 zł (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe),
 • 12,50 zł x 8 godzin pracy nadliczbowej = 100 zł (100% dodatek za godziny nadliczbowe),
 • 100 zł (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) + 100 zł (dodatek za godziny nadliczbowe) = 200 zł.

Wynagrodzenie i dodatek należy wypłacić pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia za listopad br.


W przypadku gdy u pracodawcy obowiązuje np. 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, nie ma on obowiązku wypłacania pracownikowi dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej po każdym miesiącu pracy. Taki obowiązek dotyczy wyłącznie normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej należy wypłacić pracownikowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego, chyba że pracodawca udzieli mu za pracę w tych godzinach innego dnia wolnego. Natomiast w przypadku pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, np. w sobotę, w pierwszej kolejności pracodawca powinien udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym (art. 1513 Kodeksu pracy). Jeżeli jednak z przyczyn obiektywnych udzielenie dnia wolnego jest niemożliwe, np. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim do końca okresu rozliczeniowego, wówczas należy wypłacić mu wynagrodzenie za te godziny łącznie ze stosownym dodatkiem.

WAŻNE!

Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy nie uchyla odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Reklama

Ustalając wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych na koniec okresu rozliczeniowego pracodawca powinien dokonać odrębnych obliczeń dla każdego z miesięcy okresu rozliczeniowego, w których wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych.

Przy obliczaniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. W tym celu stawkę wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Zatem na koniec okresu rozliczeniowego pracodawca musi ustalić konkretną liczbę godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego. Dodatek za pracę w tych godzinach należy obliczyć odrębnie za każdy z tych miesięcy.

PRZYKŁAD

Pracownik wykonywał pracę po 8 godzin w każdą sobotę wolną od pracy oraz w grudniu br. w dzień wolny udzielony za święto, które przypada w sobotę, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym od października do grudnia 2010 r. Pracodawca i pracownik nie porozumieli się co do terminu udzielenia dni wolnych za pracę w soboty. Po zakończonym okresie rozliczeniowym pracownikowi przysługuje zatem prawo do 100% dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za październik (40 godzin), listopad (32 godziny) i grudzień (32 godziny). Pracownik w tym okresie był wynagradzany stałą stawką w wysokości 3000 zł. Na koniec okresu rozliczeniowego pracodawca powinien dokonać następujących obliczeń:

 • za październik: 3000 zł : 168 godz. = 17,86 zł; 17,86 zł x 40 godz. 714,40 zł,
 • za listopad: 3000 zł : 160 godz. = 18,75 zł; 18,75 zł x 32 godz. = 600 zł,
 • za grudzień: 3000 zł : 176 godz. = 17,05 zł/ godz.; 17,05 zł x 32 godz. = 545,60 zł.
Reklama

Wysokość dodatków za miesiące okresu rozliczeniowego, w których wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych, wynosi łącznie 1860 zł (714,40 zł + 600 zł + 545,60 zł). Pracodawca powinien je wypłacić w terminie wypłaty wynagrodzeń za grudzień br.


Jednak stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z 20 sierpnia 2008 r. (DPR-III-079-475/ZN/08) oraz Departamentu Prawnego GIP z 26 sierpnia 2008 r. (GPP-306-4560-646/08/PE) wskazują na inny sposób obliczania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych na koniec okresu rozliczeniowego. Według tych wytycznych, w celu ustalenia wysokości dodatku za jedną godzinę nadliczbową wynikającą z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. W takim jednak przypadku w niektórych okresach rozliczeniowych czasu pracy może dojść do mniej korzystnego naliczenia wysokości dodatków z tytułu przekroczeń średniotygodniowych. W identycznym przykładzie jak zaprezentowany wyżej, pracodawca stosując powyższe zalecenia wypłaciłby pracownikowi dodatki w łącznej wysokości 1773,20 zł, według poniższych obliczeń:

 • za grudzień: 3000 zł : 176 godz. = 17,05 zł/ godz.; 17,05 zł x 104 godz. (40 godz. za październik i po 32 godz. za listopad i grudzień) = 1773,20 zł.

Należy zatem przyjąć, że obliczanie przez pracodawcę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy odrębnie dla każdego miesiąca okresu rozliczeniowego odpowiada obowiązującym przepisom i nie może zostać uznane za niewłaściwe. Pracodawca nie spotka się również z zarzutem błędnego obliczania tych dodatków, stosując metodę wskazaną przez Ministerstwo Pracy i Główny Inspektorat Pracy.

Podstawa prawna

 • art. 129 § 1, art. 130, art. 1511, art. 1513 Kodeksu pracy,
 • § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzeń oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.