Kategorie

Wynagradzanie kierowców - aspekty praktyczne

Joanna Pysiewicz-Jężak
Wynagrodzenie kierowcy musi zostać tak ustalone, aby w szczególności nie było uzależnione od kwestii, o których sam może zdecydować, np. liczbie przejechanych kilometrów.

W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdami za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy polskie firmy przewozowe odczuwają często problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych kierowców. Jednym z decydujących argumentów mogących zatrzymać zawodowych kierowców w kraju jest ustalenie ich wynagrodzenia na odpowiednio wysokim poziomie. Pracodawcy zajmujący się przewozem stosują zazwyczaj zróżnicowane systemy wynagradzania zatrudnionych kierowców. Jednak powinni wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest zależna od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach.

Sposoby wynagradzania kierowców

Reklama

Nie ma aktu prawnego, który w sposób szczególny regulowałby kwestie wynagradzania kierowców. Sposoby ich wynagradzania zależą głównie od podstawy zatrudnienia. Najczęściej kierowcy zawodowi wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji gospodarczej.

W przypadku gdy kierowca wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, jego wynagrodzenie nie różni się od płacy innych pracowników. Ustalenie wysokości wynagrodzenia czy jego dodatkowych elementów zależy wyłącznie od woli stron stosunku pracy, które w tym zakresie mają dużą swobodę. Przepisy określają tylko minimalną wysokość zasadniczego wynagrodzenia za pracę dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy, które od 1 stycznia 2010 r. nie może być niższe od 1317 zł brutto.

Od umowy między pracownikiem a pracodawcą zależy też sposób wynagradzania – czy będzie to wynagrodzenie godzinowe, czy stałe wynagrodzenie miesięczne. Wybór odpowiedniego sposobu wynagradzania zależy od wielu czynników, np. od wielkości firmy przewozowej czy odległości, jakie pokonywać będzie kierowca (czy jest to firma działająca na terenie Polski, czy Europy).


Dodatkowymi składnikami wynagrodzenia mogą być różnego rodzaju premie, które mają charakter:

 • obligatoryjny (w przypadku spełnienia określonych warunków przewidzianych w umowie pracodawca jest zobowiązany do jej wypłaty, a pracownik ma roszczenie o wypłatę) lub
 • nagrody uznaniowej (jej wypłata zależy od woli pracodawcy i pracownik nie może się jej domagać).

Wypłata dodatkowych składników wynagrodzenia może zależeć np. od zaangażowania w pracę danego kierowcy, terminowości dostaw, dbania o powierzony sprzęt i ładunek, znajomości topografii terenu, po jakim się porusza, czy przestrzegania norm zużycia paliwa.

WAŻNE!

Wynagrodzenie przysługuje kierowcy bez względu na liczbę wykonanych kursów w danym miesiącu. Istotna jest tutaj gotowość kierowcy do świadczenia pracy, o której mowa w art. 81 § 1 k.p.

Ustalanie wynagrodzenia

Reklama

Podstawową zasadą przy ustalaniu wynagrodzenia kierowcy jest to, że jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od przebytej odległości lub ilości przewiezionego ładunku, chyba że nie spowoduje to zagrożenia na drodze lub nie będzie zachęcać do zbyt długiego prowadzenia pojazdu.

Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od „wyjeżdżonych” kilometrów to tzw. kilometrówka, która była najczęściej stosowanym przez firmy przewozowe sposobem ustalania wysokości wynagrodzenia.

Jednak ustawodawca w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców wprowadził pewne ograniczenia w tym sposobie wynagradzania, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo na drogach i niedopuszczenie do sytuacji, w której kierowcy, chcąc osiągnąć jak najwyższe zarobki, jeździliby bez wymaganych przerw.

Przykład

Umowa o pracę kierowcy nie może być tak skonstruowana, że w przypadku gdy w ciągu miesiąca zrealizuje on 25 kursów na określonej trasie, to jego wynagrodzenie wyniesie 2500 zł, natomiast w przypadku zrealizowania 30 kursów – wynagrodzenie wyniesie 3000 zł.


Wyżej wymieniona ustawa w art. 26, która ma zastosowanie do kierowców wykonujących przewóz drogowy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, stanowi, że warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeśli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia 561/2006/WE.

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, to rozporządzenie PE i Rady UE z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, które w kwestii wynagradzania kierowców przewiduje podobne uregulowania jak ustawa o czasie pracy kierowców. Przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozycji żadnych składników wynagrodzenia, nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości i/lub ilości przewożonych rzeczy, jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń przepisów rozporządzenia (art. 10 ww. rozporządzenia). Rozporządzenie stosowane jest również do kierowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Należy jednak podkreślić, że obowiązujące przepisy nie przewidują bezwzględnego zakazu wynagradzania kierowców za liczbę przebytych kilometrów lub ilość przewiezionych towarów, a jedynie określają, że nie wolno wynagradzać kierowców za te przejechane kilometry i przewiezione towary, które byłyby zrealizowane po przekroczeniu norm rozporządzenia 561/2006/WE i ustawy o czasie pracy kierowców.

Przykład

Wynagrodzenie zasadnicze kierowcy w firmie X ustalone w umowie o pracę wynosi 2500 zł. Umowa przewiduje również premię w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego za przejechanie w ciągu miesiąca 2500 kilometrów lub przewiezienie 300 ton ładunku. Osiągnięcie takiego wyniku – przy stosowaniu się do przepisów o czasie pracy kierowców – jest nierealne. Taki sposób ustalenia premii jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, gdyż pracownik, chcąc osiągnąć wskazaną w umowie premię, mógłby zagrozić przez swoje działanie bezpieczeństwu na drogach. Premia powinna zależeć od innych czynników, takich jak: jakości pracy danego kierowcy, dbanie o powierzony sprzęt i ładunek czy terminowość dostaw.

Podstawa prawna:

 • art. 81 § 1 Kodeksu pracy,
 • art. 26 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (DzU nr 92, poz. 879 ze zm.),
 • rozporządzenie nr 561/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i 2135/98/WE, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (tekst mający znaczenie dla EOG) – deklaracja (DzUrz L 102 z 11.04.2006 r.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.