reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Jak rozliczyć kilometrówkę?

Jak rozliczyć kilometrówkę?

Zwrot kosztów przejazdu pojazdem prywatnym w celach służbowych (tzw. kilometrówka) jest dokonywany na podsta­wie liczby przejechanych kilometrów. Może doty­czyć zarówno jazd miejscowych, jak i podróży służ­bowej. Stawki za kilometr są określone w rozporządzeniu.

Faktyczny przebieg pojazdu ustalany na podsta­wie ewidencji przebiegu pojazdu po przemnożeniu przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Wyznacza limit wydatków z tytułu używania samo­chodu, które można zaliczyć do kosztów uzyska­nia przychodów.

Stawki

Stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie może być wyższa niż określona w przepisach doty­czących warunków ustalania oraz sposobu dokony­wania zwrotu kosztów używania do celów służbo­wych samochodów osobowych, motocykli i moto­rowerów niebędących własnością pracodawcy. Od 14 listopada 2007 r. wynosi ona:

  • dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
  • dla motocykla - 0,2302 zł,
  • dla motoroweru - 0,1382 zł.

Rekomendowany produkt: Praktyczne aspekty prawa pracy (PDF)

Podatek dochodowy

Limit kilometrówki ma zastosowanie do wydatków:

  • ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu uży­wania przez nich samochodów prywatnych na potrzeby wykonywanej działalności w celu odby­cia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) oraz w jazdach lokalnych,
  • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania niewprowadzonego do ewiden­cji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby pro­wadzącej działalność gospodarczą, na potrzeby działalności gospodarczej podatnika.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących jego własność na potrzeby zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jest zwolniony z podatku. Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosz­tów wynika wprost z przepisów innych ustaw, i jest ograniczone do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej z zastosowaniem stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w rozpo­rządzeniu w sprawie warunków ustalania oraz spo­sobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, moto­cykli i motorowerów niebędących własnością pra­codawcy, jeżeli przebieg pojazdu jest udokumento­wany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika (zwolnienie dotyczy np. pracow­ników Poczty Polskiej).

Dla pozostałych pracowników kwoty wypłaco­ne tytułem zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów w jazdach lokalnych stanowią przy­chód podlegający opodatkowaniu. W przypadku zwrotu kosztów podróży służbowej (krajowej lub zagranicznej) pracownika na podsta­wie rozporządzenia o podróżach służbowych w tej sprawie, tj. w wysokości stanowiącej iloczyn przeje­chanych kilometrów i stawki za jeden kilometr prze­biegu, otrzymane przez pracownika kwoty korzy­stają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 16 updof jako inne należności za czas podróży służ­bowej pracownika. Patrz: ewidencja

Ubezpieczenia

Warunkiem zwolnienia kilometrówki ze składek jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebie­gu pojazdu według zasad określonych w przepi­sach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego doty­czące zlecenia.

Zadaj pytanie na FORUM

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama