Kategorie

Jak prawidłowo skorygować odpis na zfśs za 2012 r.

Mariusz Pigulski
Pracodawca, który w danym roku utworzył zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do 31 grudnia tego roku musi dokonać korekty odpisu na podstawie rzeczywistej przeciętnej liczby pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. W liczbie zatrudnionych nie należy uwzględniać chałupników i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, bez względu na długość trwania tych umów.

Aby obliczyć kwotę, która powinna znaleźć się na rachunku zfśs, w pierwszej kolejności należy wyznaczyć średnie planowane zatrudnienie na dany rok, a następnie stan faktycznego zatrudnienia na koniec roku.

W przepisach dotyczących zfśs nie określono sposobu obliczania stanu zatrudnienia w danym miesiącu do celów ustalenia wysokości odpisu na fundusz.

Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia

Za najbardziej odpowiednie sposoby obliczania stanu zatrudnienia na potrzeby odpisu na zfśs uznaje się metody statystyczne, o których mowa w objaśnieniach do formularzy sprawozdawczych stosowanych w badaniach statystycznych (np. Z-03 czy Z-06).


Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia

Rodzaj metody

Na czym polega

Gdzie ma zastosowanie

Średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu

polega na zsumowaniu stanów zatrudnienia z każdego dnia (w przeliczeniu na pełne etaty), a następnie podzieleniu otrzymanej wartości przez liczbę dni miesiąca.

Stosując tę metodę, do stanów dziennych nie należy wliczać osób przebywających w danym dniu na urlopie bezpłatnym. Wynika to z tego, że okresu urlopu bezpłatnego nie wliczamy do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, a odmienne uregulowania w tym zakresie mogą wynikać jedynie z przepisów szczególnych (art. 174 § 2 i § 4 Kodeksu pracy). Nie dotyczy to urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 Kodeksu pracy)

przy dużej płynności kadr lub w warunkach natężenia zjawiska udzielania urlopów bezpłatnych

Uproszczona

polega na zsumowaniu stanów dziennych w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i podzieleniu ich przez 2; wykorzystując tę metodę nie należy uwzględniać osób, które korzystały z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 14 dni

w warunkach stabilnej sytuacji kadrowej

Średniej chronologicznej

polega na zsumowaniu połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca oraz podzieleniu otrzymanej wartości przez 2

jak wyżej


PRZYKŁAD

W listopadzie 2012 r. liczba osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty kształtowała się następująco:

 • w okresie od 1 do 16 listopada 2012 r. – 72 osoby,
 • w okresie od 17 do 20 listopada 2012 r. – 70,5 pełnych etatów,
 • w okresie od 21 do 30 listopada 2012 r. – 75 osób.

Średni stan zatrudnienia wyliczony według każdej z 3 metod statystycznych wyniesie:

 • metodą średniej arytmetycznej: 2184 (16 dni x 72 os. + 4 dni x 70,5 etatów + 10 dni x 75 os.) : 30 dni = 72,80 pełnych etatów;
 • metodą uproszczoną: 72 + 75 = 147;

147 : 2 = 73,5 pełnych etatów;

 • metodą średniej chronologicznej: (36 + 37,5 + 72) : 2 = 72,75 pełnych etatów.

Przeliczenie na pełne etaty

Przeliczenia osób zatrudnionych na niepełne etaty dokonuje się przez podzielenie liczby godzin pracy w tygodniu osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy przez liczbę godzin pracownika zatrudnionego na pełny etat, a następnie przez pomnożenie otrzymanego współczynnika przez liczbę osób pracujących w danym niepełnym wymiarze czasu pracy. Wynik należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.


PRZYKŁAD

Hurtownia spożywcza zatrudnia 10 osób na 1/4 etatu, 20 osób na 1/2 etatu oraz 4 osoby na 3/4 etatu. Przeliczenie na pełne etaty powinno wyglądać następująco:

Liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze

Wymiar etatu

Tygodniowa liczba godzin pracy

Współczynnik przeliczeniowy

Liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze po przeliczeniu na pełne etaty

10

1/4

10

10: 40 = 0,25

0,25 x 10 = 2,5

20

1/2

20

20: 40 = 0,5

0,5 x 20 = 10

4

3/4

30

30: 40 = 0,75

4 x 0,75 = 3

Suma: 34

 

Suma: 15,5


Korekta odpisu

Po wyznaczeniu średniego zatrudnienia w danym roku należy porównać planowany stan zatrudnienia ze stanem faktycznym.

Jeżeli:

 • średnia rzeczywista liczba zatrudnionych okazała się wyższa od zaplanowanej – do 31 grudnia należy odprowadzić na konto funduszu powstałą niedopłatę,
 • przeciętna liczba zatrudnionych okazała się niższa niż planowana – można wycofać nadpłatę z rachunku funduszu lub przeznaczyć ją na działalność socjalną w przyszłym roku, zmniejszając tym samym wysokość odpisu na zfśs w tym roku, jeżeli pracodawca zamierza kontynuować działalność socjalną (nie dotyczy jednostek sfery budżetowej).

Jeśli w chwili dokonywania korekty nie ma pieniędzy na koncie funduszu, wówczas wystąpi na nim saldo ujemne. W takiej sytuacji nie ma podstaw do pomniejszenia odpisu ustalanego na następny rok, a pracodawca nie ma możliwości odzyskania środków wykorzystanych ponad odpis wynikający z rzeczywistego poziomu zatrudnienia.

WAŻNE!

Jeżeli w chwili dokonywania korekty nie ma pieniędzy na rachunku zfśs, pracodawca nie ma możliwości odzyskania środków wykorzystanych ponad odpis wynikający z rzeczywistego poziomu zatrudnienia.

W przypadku gdy zakładany na początku roku przeciętny stan zatrudnienia nie uległ zmianie w kolejnych miesiącach danego roku, odpisu na fundusz nie należy korygować.

Jeżeli w trakcie roku pracodawca będzie miał pewność, że planowany na początku roku stan zatrudnienia ulegnie zmianie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wstępnie skorygował wysokość odpisów na fundusz jeszcze przed planowanymi wpłatami na wyodrębniony rachunek zfśs. Natomiast ostatecznej korekty powinien dokonać najpóźniej 31 grudnia.

PRZYKŁAD

W lutym 2012 r. firma produkcyjna ze stabilną sytuacją kadrową, wykorzystując metodę uproszczoną przy ustalaniu przeciętnego zatrudnienia, zaplanowała, że miesięczne, przeciętne zatrudnienie wyniesie w tym roku 115 osób, w tym:

 • 88 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 pracowników na 1/2 etatu oraz 2 osoby na 3/4 etatu (wszyscy wykonują pracę w normalnych warunkach),
 • 15 pracowników pełnoetatowych zatrudnionych w uciążliwych warunkach.

Ustalenie odpisu należnego za 2012 r. (przy założeniu, że pracodawca dokonuje odpisu na zfśs w ustawowej wysokości) powinno wyglądać następująco:

Krok 1. Wstępne naliczenie odpisu na podstawie planu ze stycznia br.

 • pracownicy zatrudnieni w normalnych warunkach: 1093,93 zł x 94,50 etatu (88 etatów + 10 x 0,5 etatu + 2 x 0,75 etatu) = 103 376,39 zł,
 • pracownicy zatrudnieni w warunkach uciążliwych: 1458,57 zł x 15 etatów = 21 878,55 zł.

Łączna wysokość odpisu wyniosła: 125 254,94 zł (zapłacona w maju i we wrześniu br.).

Krok 2. Obliczenie odpisu na podstawie faktycznej przeciętnej liczby pracowników w grudniu br.

Pod koniec grudnia okazało się, że przeciętne zatrudnienie wyniosło:

 • 91 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 8 pracowników na 1/2 etatu oraz 5 pracowników na 3/4 etatu (wszyscy wykonują pracę w normalnych warunkach),
 • 16 pracowników pełnoetatowych zatrudnionych w warunkach uciążliwych.

Na tej podstawie należy ponownie przeliczyć wysokość odpisu:

 • pracownicy zatrudnieni w normalnych warunkach: 1093,93 zł x 98,75 etatu, tj. 91 etatów + (8 x 0,5 etatu) + (5 x 0,75 etatu) = 108 025,59 zł,
 • pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych: 1458,57 zł x 16 etatów = 23 337,12 zł.

Łączna wysokość odpisu wyniosła: 131 362,71 zł.

Krok 3. Porównanie wysokości odpisu z początku i końca roku

Ponieważ rzeczywista przeciętna liczba zatrudnionych okazała się wyższa od zaplanowanej, pracodawca ma obowiązek uzupełnić środki zfśs o kwotę 6107,77 zł (131 362,71 zł – 125 254,94 zł).

Sankcje za nieskorygowanie odpisu

Za niedopełnienie obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zarządzaniem i gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym również za zaniechania lub nieprawidłowości w czynnościach związanych z corocznym korygowaniem odpisów, przepisy przewidują karę grzywny do 2 tys. złotych (art. 12a ustawy o zfśs). W tych sprawach sąd orzeka na podstawie wniosku pochodzącego od właściwego organu, tj. Państwowej Inspekcji Pracy, w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:

 • art. 5–5a, art. 6, art. 12a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.),
 • § 1, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349),
 • obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156),
 • art. 174 § 2 i § 4, art. 1741 Kodeksu pracy.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?