| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli składniki wynagrodzenia są wypłacane w różnych terminach

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli składniki wynagrodzenia są wypłacane w różnych terminach

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 19 do 30 listopada br. (za okres choroby przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe). W październiku br. pracownik miał 3 dyżury zakładowe. W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy – wynagrodzenie za dyżury jest wypłacane na koniec każdego z okresów rozliczeniowych. Okresy rozliczeniowe pokrywają się z kwartałami roku. W związku z tym wynagrodzenie za dyżur pełniony w październiku zostanie wypłacone dopiero w grudniu. Czy wynagrodzenie za dyżury zakładowe należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Jeśli tak, to jak ustalić podstawę wymiaru tych świadczeń?

Wynagrodzenie z tytułu pełnionego dyżuru należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. W Państwa przypadku wynagrodzenie za czas dyżuru jest wypłacane wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego. W kontekście ustalania podstawy wymiaru zasiłku należy zatem traktować je jako składnik przysługujący za okres dłuższy niż miesiąc, tj. za okres 3-miesięczny. W efekcie ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi w listopadzie, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego mu za okres od listopada poprzedniego roku do października br. powinni Państwo doliczyć 1/12 kwot wynagrodzenia za pełnione dyżury wypłaconego za okres czterech 3-miesięcznych okresów rozliczeniowych poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy. Zasada uwzględnienia wypłaconych kwot w 1/12 ma zastosowanie także wówczas, gdy za niektóre z okresów rozliczeniowych pracownik nie otrzymał wynagrodzenia za dyżur. Szczegóły – w uzasadnieniu.

Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego i innych świadczeń chorobowych stanowi, co do zasady, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, a w przypadku kiedy niezdolność do pracy powstanie przed upływem wskazanych 12 miesięcy – przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie, o którym mowa, to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe finansowanych ze środków pracownika.

Do składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku należą m.in. składniki przysługujące za czas przepracowany, np. wynagrodzenie za pełnienie dyżuru. W odniesieniu do tych składników należy kierować się zasadą stanowiącą, że jeżeli składniki wynagrodzenia nie przysługują pracownikowi za wszystkie dni w miesiącu albo przysługują za pracę poza obowiązującym czasem pracy, składniki te uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku w faktycznej wysokości, bez uzupełniania. Zatem wynagrodzenie za dyżur, jako że nie przysługuje za wszystkie dni miesiąca, podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

W sytuacji gdy pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas dyżuru wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc, w którym dyżur miał miejsce, to składnik ten należy traktować jak składnik miesięczny. W związku z tym należy uwzględniać go w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli natomiast – tak jak w przedstawionym przez Państwa przypadku – pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru w poszczególnych miesiącach dopiero z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego (w przypadku pracowników objętych okresem rozliczeniowym dłuższym niż 1-miesięczny), wynagrodzenie to należy traktować jak składnik wynagrodzenia przysługujący za cały okres rozliczeniowy. Oznacza to, że w odniesieniu do tak wypłacanego wynagrodzenia za czas dyżuru zastosowanie znajdzie art. 42 ust. 2–4 ustawy zasiłkowej. W praktyce, jeżeli wynagrodzenie za dyżur wypłacane jest po upływie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego, to powinni je Państwo traktować jak składnik 3-miesięczny (jeśli okresy rozliczeniowe pokrywają się z kwartałami – jak składnik za okresy kwartalne) i uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w proporcji 1/12 kwot wypłaconych za cztery 3-miesięczne okresy rozliczeniowe poprzedzające miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »