| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Co trzeba wiedzieć o ZUS ZLA

Co trzeba wiedzieć o ZUS ZLA

Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego i jego wysokości dowodem stwierdzającym niezdolność do pracy z powodu choroby jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA.

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Oryginał i kopie

Zaświadczenie lekarskie wystawiane jest z dwiema kopiami.

Pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony, drugą wystawiający zaświadczenie, który przechowuje ją przez 3 lata.

Oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Zaświadczenie wydane na drukach ZUS ZLA ubezpieczony objęty ubezpieczeniem chorobowym obowiązany jest dostarczyć płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia.

Jako datę otrzymania zaświadczenia przyjmuje się datę jego wystawienia, chyba że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym.

Konsekwencje niedotrzymania terminu

Niedopełnienie obowiązku dostarczenia zwolnienia we wskazanym wyżej terminie powoduje obniżenie zasiłku o 25% jego wysokości za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (art. 111 Kodeksu cywilnego). Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu tego terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Przy obliczaniu terminu 7 dni przewidzianego na dostarczenie zaświadczenia nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie.

Wystawianie zaświadczenia

Zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.

Zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż 4. dnia po dniu badania, jeżeli:
• bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,
• badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniejszej orzeczonej niezdolności do pracy.

Może być ono wystawione na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy z powodu choroby.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK