Kategorie

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku wypłacenia zaliczki na poczet premii

Bogusław Nowakowski
Pracownicy naszej firmy, poza wynagrodzeniem miesięcznym, są uprawnieni do premii miesięcznej. Premia jest pomniejszana proporcjonalnie za okres nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. W związku z powodzią i stratami, jakie ponieśliśmy z tego powodu, od maja do sierpnia br. wypłaciliśmy pracownikom premie miesięczne w formie zaliczki. Jak powinniśmy prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia i zasiłku w razie choroby pracowników?

W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych należy uwzględnić premie za okres od maja do sierpnia br. wypłacone w wysokości zaliczki, a za pozostałe miesiące – premie wypłacone w pełnej wysokości. Po wyrównaniu wysokości premii miesięcznych należy ponownie przeliczyć podstawę wymiaru świadczeń chorobowych i wyrównać wysokość zasiłków.

UZASADNIENIE

Reklama

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi u pracodawcy, u którego wystąpiła niezdolność do pracy. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek finansowanych przez pracownika – emerytalnej, rentowych i chorobowej, tj. łącznie 13,71% przychodu.

W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych należy uwzględnić wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a jeżeli niezdolność powstała przed upływem tego okresu – z faktycznego okresu zatrudnienia, tj. za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia (art. 36 ustawy zasiłkowej).

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć składniki wynagrodzenia przysługujące z tytułu umowy o pracę, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, z wyjątkiem tych składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę czy innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy.

WAŻNE!

Licząc wysokość zasiłku, należy pomijać tylko te składniki wynagrodzenia, od których nie została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe lub które przysługują również za czas niezdolności do pracy.

Reklama

Premie miesięczne oraz inne miesięczne składniki wynagrodzenia należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiąc kalendarzowy, z którego wynagrodzenie jest przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku (art. 42 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Składniki wynagrodzenia, które zostały proporcjonalnie zmniejszone z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność w pracy, należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu ich wysokości. Natomiast składniki, których zasady przyznawania nie zawierają postanowień o proporcjonalnym zmniejszaniu ich wysokości za okres nieobecności usprawiedliwionych lub które przysługują za dodatkowo przepracowany czas czy dodatkowo wykonaną pracę, należy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej (np. wynagrodzenie i dodatek za pracę w nadgodzinach, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pełnienie dyżuru).

Jeśli składnik wynagrodzenia przysługujący za okres, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, został wypłacony zaliczkowo, wysokość zasiłku należy ustalić biorąc pod uwagę kwotę zaliczki. Po wyrównaniu wysokości tego składnika należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku i wypłacić wyrównanie świadczeń chorobowych. Taka sytuacja miała miejsce w Państwa firmie.


PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony u pracodawcy poszkodowanego na skutek powodzi otrzymał premie za okres od maja do sierpnia br. w następujących wysokościach: za maj – 100 zł (zamiast 240 zł), za czerwiec – 150 zł (zamiast 200 zł), za lipiec – 120 zł (zamiast 200 zł), za sierpień 120 zł (zamiast 240 zł). Pracownik jest zatrudniony od 12 kwietnia br. i otrzymuje wynagrodzenie stałe w wysokości 2000 zł oraz premię regulaminową do 15%. W sierpniu pracownik chorował przez 2 dni. We wrześniu otrzymał wyrównanie premii za maj i czerwiec br.

Za sierpień pracownik otrzymał świadczenie chorobowe liczone z okresu od maja do lipca br. z uwzględnieniem premii wypłaconej zaliczkowo:

za maj: 2000 zł (zasadnicze) + 100 zł (premia) = 2100 zł,

za czerwiec: 2000 zł (zasadnicze) + 150 zł (premia) = 2150 zł,

za lipiec: 2000 zł (zasadnicze) + 120 zł (premia) = 2120 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku wynosiła (po pomniejszeniu o 13,71%):

1812,09 zł + 1855,24 zł + 1829,35 zł = 5496,68 zł,

5496,67 zł : 3 miesiące = 1832,23 zł,

1832,23 zł x 80% = 1465,78 zł,

1465,78 zł : 30 = 48,86 zł,

48,86 zł x 2 dni = 97,72 zł (wysokość wynagrodzenia chorobowego).

Po wyrównaniu premii regulaminowych za maj i czerwiec br. należy przeliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego:

maj: 2000 zł (zasadnicze) + 240 zł (premia) = 2240 zł,

czerwiec: 2000 zł (zasadnicze) + 200 zł (premia) = 2200 zł,

lipiec: 2000 zł (zasadnicze) + 120 zł (premia) = 2120 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku będzie wynosić (po pomniejszeniu o 13,71%):

1932,90 zł + 1898,38 zł + 1829,35 zł = 5660,63 zł,

5660,63 zł : 3 miesiące = 1886,88 zł,

1886,88 zł x 80% = 1509,50 zł,

1509,50 zł : 30 = 50,32 zł,

50,32 zł x 2 dni = 100,64 zł (wysokość wynagrodzenia chorobowego).

Kwota wyrównania świadczenia chorobowego wynosi: 100,64 zł – 97,72 zł = 2,92 zł.

Po wyrównaniu premii za lipiec br. pracodawca będzie musiał ponownie przeliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i wypłacić wyrównanie.


Należy przy tym pamiętać, że podstawa wymiaru zasiłku przysługująca pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po pomniejszeniu o kwotę składek w wysokości 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 ustawy zasiłkowej). Gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, podstawa wymiaru należnego mu zasiłku nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia proporcjonalnego do etatu (po pomniejszeniu o 13,71%).

W związku z tym, jeżeli podstawa wymiaru świadczenia chorobowego ustalona przy uwzględnieniu wynagrodzenia za pracę i zaliczki na poczet premii okaże się niższa od najniższych podstaw wymiaru zasiłku, świadczenia chorobowe muszą zostać naliczone od najniższej obowiązującej obecnie podstawy wymiaru zasiłków, tj. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat:

 • 909,15 zł – w pierwszym roku pracy (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1053,60 zł pomniejszone o 13,71%),
 • 1136,44 zł – od drugiego roku pracy (100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1317 zł pomniejszone o 13,71%).

Jeśli pracownik w okresie pobierania zasiłku zachowuje prawo do składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, to podstawa wymiaru zasiłku wraz z tymi składnikami nie może być niższa od kwoty najniższej podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 3 i ust. 4, art. 36, art. 41, art. 42 ust. 1, art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512),
 • art. 6 ust. 1–3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?