| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Czy członka zarządu spółki kapitałowej należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych

Czy członka zarządu spółki kapitałowej należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych

W spółce akcyjnej, w której pracuję, rada nadzorcza powołała w drodze uchwały członka zarządu. Osobie tej uchwałą przyznano wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Czy w związku z tym mamy tę osobę zgłosić do ubezpieczeń w ZUS i naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego jej honorarium?

RADA

Członek zarządu, który pełni swoją funkcję na podstawie powołania, nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od wynagrodzenia wypłaconego tej osobie nie należy zatem odprowadzać składek na te ubezpieczenia.

 UZASADNIENIE

Obowiązek opłacania składek za członków zarządu spółki zależy od podstawy prawnej, na podstawie której sprawuje on tę funkcję. Samo powołanie na członka zarządu nie stanowi podstawy do objęcia go obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym przypadku mamy do czynienia ze stosunkiem korporacyjnym, jaki wiąże członka zarządu ze spółką. Jeśli nie zawarto z nim żadnej umowy, to osoby tej nie należy zgłaszać do żadnych ubezpieczeń w ZUS.

Natomiast członek zarządu, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia), podlega z tego tytułu ubezpieczeniom za zasadach określonych dla danej grupy ubezpieczonych.

PRZYKŁAD

Rada nadzorcza spółki 2 stycznia 2008 r. powołała członków zarządu, z którymi zawarto umowy o pracę na okres 2 lat. Ponieważ wykonują one czynności zarządu w ramach stosunku pracy, podlegają ubezpieczeniom na zasadach dotyczących innych pracowników spółki. W związku z tym członków zarządu należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu 01 10 00.

PRZYKŁAD

Spółka zawarła kontrakt menedżerski na zarządzanie przedsiębiorstwem z osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie. Prezes zarządu wykonuje swoje obowiązki w siedzibie spółki. Oprócz tego jest zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2500 zł.

Prezes zarządu, który swoją funkcję pełni na podstawie kontraktu menedżerskiego, podlega ubezpieczeniom na zasadach dotyczących zleceniobiorców. Ponieważ składki na jego ubezpieczenia z umowy o pracę są odprowadzane od kwoty wyższej niż minimalne wynagrodzenie, przychody z kontraktu menedżerskiego są objęte obowiązkowo tylko składką na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z kontraktu są dobrowolne, więc członek zarządu nie musiał do nich przystąpić.

Spółka zgłosiła go do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00.

Podstawa prawna:

• art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 9 ust. 1, art. 10, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• załączniki nr 1 i nr 4 do rozporządzenia z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU z 1998 r. nr 149, poz. 982 ze zm.),

• art. 66 ust. 1a i ust. 1e, art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),

• art. 750 Kodeksu cywilnego.

Małgorzata Kozłowska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »