Kategorie

Wyjazd turystyczny z EKUZ

Iwona Mackiewicz
Osoba posiadająca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zachoruje podczas wyjazdu turystycznego, może skorzystać z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Osoby zatrudnione mogą otrzymać EKUZ ważną 6 miesięcy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Osoby posiadające EKUZ mają prawo do korzystania w tych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. EKUZ może zostać wystawiona w związku z wyjazdem do ww. państw, np. w celach turystycznych, odwiedzenia rodziny czy znajomych, do szkoły lub na uczelnię, pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Należy pamiętać, że EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Osoby uprawnione do EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Prawo do EKUZ mają też osoby wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są to:

 • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce,
 • nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, które nie ukończyły 18. roku życia.

Każda osoba wyjeżdżająca do innego państwach członkowskich UE/EFTA otrzymuje własną EKUZ.

Potrzebny nie tylko wniosek

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym, należy złożyć odpowiedni wniosek w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ. Wniosek ten może zostać złożony osobiście, pocztą, za pomocą poczty e-mailowej (przy zachowaniu obowiązku osobistego odbioru karty) bądź faksem.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.


Dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne w NFZ dla:

 • pracownika jest ZUS RMUA z ostatniego okresu bądź aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa;
 • osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • osoby prowadzącej rolniczą działalność gospodarczą jest aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłacaniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne;
 • emeryta jest legitymacja emerytalna, odcinek emerytury;
 • rencisty jest legitymacja rencisty, odcinek renty;
 • osoby, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, jest aktualny dowód wpłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;
 • osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna jest aktualne zaświadczenie z urzędu pracy;
 • osoby zgłoszonej jako członek rodziny jest dokument potwierdzający zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne głównego ubezpieczonego, legitymacja uczniowska, studencka.

Okres ważności EKUZ

Okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym liczony jest od dnia złożenia wniosku o jej wydanie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dla kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, które są w okresie połogu, okres ważności EKUZ liczony jest od dnia porodu.

Od 1 stycznia 2011 r. zmienił się okres ważności EKUZ wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym. Może ona zostać wydana na:

 • 5 lat – osobom pobierającym świadczenie emerytalne,
 • 6 miesięcy – osobom ubezpieczonym (zatrudnionym, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierającym rentę, studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkom rodzin), kobietom w okresie ciąży lub porodu, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia),
 • 2 miesiące – osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy,
 • nie dłużej niż na 90 dni – osobom, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnionym na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 • na 42 dni – kobietom od dnia porodu, będącym w okresie połogu, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Utrata ważności EKUZ

Reklama

Zasadą jest, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zachowuje ważność do momentu określonego w niej jako data końcowa ważności karty, chyba że w czasie, w którym była ważna data, osoba utraciła status osoby ubezpieczonej w NFZ. Wówczas EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w NFZ.

Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ osób ubezpieczonych wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia, np. 30. dnia od dnia rozwiązania stosunku pracy lub też w przypadku otrzymania bezpłatnego urlopu dłuższego niż 30 dni, zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej, utraty statusu bezrobotnego w Polsce lub z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim. Prawo do świadczeń wygasa też w przypadku utraty czy zawieszenia prawa do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego, utraty statusu rolnika, utraty prawa do świadczenia społecznego (innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych czy świadczenie emerytalno-rentowe), np. zasiłku stałego z pomocy społecznej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego czy świadczenia pielęgnacyjnego, rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Dla osób uczących się (szkoła średnia lub wyższa) prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki oraz z chwilą ukończenia 26. roku życia.

Wraz z wygaśnięciem prawa do świadczeń ww. grup ubezpieczonych prawo to wygasa również dla osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodzin.

Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ wyżej wymienionych osób określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2–3 ustawy wygasa z dniem:

 • wskazanym w decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • zakończenia okresu połogu, gdy wnioskodawca nie spełnia wymogów niezbędnych do wydania karty dla „nieubezpieczonych kobiet w ciąży”,
 • ukończenia 18. roku życia,
 • zmianą miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna:

 • art. 2, 51 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?