| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak ustalać wysokość składek za osoby na urlopach wychowawczych

Jak ustalać wysokość składek za osoby na urlopach wychowawczych

Obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych przysparzają płatnikom wiele problemów praktycznych i interpretacyjnych. ZUS na swojej stronie internetowej przedstawił 27 marca 2012 r. szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.

Przeciętne wynagrodzenie bez pomniejszania o składki ubezpieczonego

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedzającego urlop wychowawczy nie odlicza się składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika i potrącanych z jego dochodu przez płatnika. Chodzi tu o część stanowiącą 13,71% podstawy wymiaru składek. Podstawą wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie osiągnięte przez ubezpieczonego, lecz po odliczeniu tej części składek. Natomiast przy obliczaniu podstawy wymiaru składek dla osoby na urlopie wychowawczym tego odliczenia nie stosuje się. Przeciętne wynagrodzenie ustala się tak, jak podstawę do zasiłku chorobowego, a więc przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

WAŻNE!

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym nie należy odliczać 13,71% składek finansowanych przez ubezpieczonego.

Uwzględnianie wszystkich oskładkowanych przychodów

W przypadku zasiłku chorobowego z podstawy wymiaru wyłącza się te składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo również w okresie pobierania tego świadczenia (art. 41 ustawy zasiłkowej). Jednak zasada ta nie ma zastosowania do ustalania podstawy wymiaru składek osób będących na urlopie wychowawczym. Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych uwzględnia się wszystkie składniki przychodu uzyskiwane ze stosunku pracy, które nie zostały wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pracownika na mocy rozporządzenia składkowego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie należy zatem wyłączać m.in.:

  • nagród uznaniowych,
  • dodatków stażowych,
  • dodatków służbowych i funkcyjnych,
  • nagród za ukończenie przez pracownika szkoły (studiów), jednorazowych nagród z okazji ślubu pracownika lub z okazji urodzenia się dziecka pracownika,
  • kosztów wynajmu przez pracownika mieszkania sfinansowanego lub dofinansowanego przez pracodawcę,
  • dopłat pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia pracownika,
  • bonów lub wypłat w gotówce przyznawanych w jednakowej wysokości lub jednakowym wskaźnikiem procentowym w stosunku do płacy pracownika, określonej w umowie o pracę, wszystkim pracownikom lub grupom pracowników, z okazji uroczystych dni, świąt, rocznicy powstania firmy itp.,
  • składników wynagrodzenia, nieuzależnionych bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy.

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do wyznaczenia tej podstawy.

Jako wynagrodzenie za pracę uznaje się również zasiłek wyrównawczy.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 1 września 2011 r. Do obliczenia przeciętnego wynagrodzenia w celu ustalenia – od 1 stycznia 2012 r. – podstawy wymiaru składek na urlopie wychowawczym należy zsumować wynagrodzenie za pracę wypłacone za okres wrzesień 2010 r. – sierpień 2011 r. Wynagrodzenie pracownicy składa się z płacy podstawowej w wysokości 1900 zł oraz dodatku stażowego 150 zł (niepomniejszanego za czas choroby – składnik ten nie zostałby włączony do podstawy wymiaru zasiłku). Łącznie jej przeciętne wynagrodzenie wynosi 2050 zł i właśnie ta kwota stanowi podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Wynagrodzenie to jest bowiem niższe od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS na IV kwartał 2011 r. (podstawa wymiaru składek obowiązująca w okresie marzec – maj 2012 r. w kwocie 2152,05 zł).

WAŻNE!

Ustalając przeciętne wynagrodzenie osoby przebywającej na urlopie wychowawczym nie należy wyłączać takich składników, jak: nagrody uznaniowe, dodatki stażowe, składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników pracy całego zespołu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »