Kategorie

Jak długo trzeba czekać na zwrot nienależnie opłaconych składek

Joanna Stolarska
Zatrudniamy pracownika, który we wrześniu br. przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Przez niedopatrzenie kadrowej składki były za niego opłacane aż do tej pory. Kiedy zorientowaliśmy się w sytuacji, od razu wystąpiliśmy do ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaconej kwoty za tego pracownika. Kiedy możemy spodziewać się zwrotu pieniędzy przez ZUS?

ZUS dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni od złożenia przez Państwa dokumentacji korygującej z wykazanymi prawidłowymi podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Reklama

Kwota podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych jest ograniczona do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Roczne ograniczenie dotyczy wszystkich ubezpieczonych. Płatnik zaprzestaje obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (a także na FEP, jeżeli składki są opłacane za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty ograniczenia (art. 19 ust. 5 ustawy systemowej). W 2011 r. ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wynosi 100 770 zł.

Stwierdzenie nadpłaty powstałej wskutek dalszego opłacania składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu przez ubezpieczonego progu 30-krotności może nastąpić w wyniku stwierdzenia nadpłaty przez płatnika (który np. otrzymał dodatkowe informacje od ubezpieczonego lub stwierdził błąd na podstawie własnej dokumentacji kadrowo-płacowej). O fakcie opłacenia nienależnych składek płatnika może także poinformować ZUS, który na podstawie danych zaewidencjonowanych w kompleksowym systemie informatycznym (KSI ZUS) ma możliwość stwierdzenia takiego faktu. ZUS powinien zawiadomić płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mają być zwrócone, chyba że ich kwota nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (4-krotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej, tj. obecnie 4 x 2,20 zł = 8,80 zł).

Reklama

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot (art. 24 ust. 6 a ustawy systemowej). Po otrzymaniu zawiadomienia z ZUS płatnik może wnioskować o zwrot składek w dowolnym terminie – ograniczonym jedynie terminem przedawnienia należności. Ten stan prawny obowiązuje od 20 lipca br. Przed tą datą płatnicy mieli tylko 7 dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek od dnia otrzymania zawiadomienia z ZUS w tej sprawie. Po tym terminie nadpłata mogła być „zwrócona” tylko w formie zaliczenia jej w poczet bieżących lub przyszłych składek.

Po wpłynięciu Państwa wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające. Szczegółowej analizie zostanie poddana dokumentacja rozliczeniowa złożona za ubezpieczonego, który przekroczył roczną podstawę wymiaru składek. Analizowane będą raporty i deklaracje, a także dokonywane na ich podstawie wpłaty i to nie tylko przez Państwa firmę, ale również przez innych płatników – jeżeli ubezpieczony, którego dotyczy przekroczenie, posiada jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń. W wyniku tej analizy zostanie ustalona kwota składek, które zostały opłacone nienależnie. Nienależnie opłacone składki powinny zostać zwrócone w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku płatnika o zwrot nadpłaty (art. 24 ust. 6d ustawy systemowej). ZUS jednak stoi na stanowisku, że w przypadku przekroczenia górnego pułapu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30-dniowy termin na zwrot nadpłaty należy liczyć dopiero od dnia otrzymania przez ZUS korekty dokumentacji rozliczeniowej – imiennego raportu korygującego za ubezpieczonego oraz deklaracji rozliczeniowej korygującej (taka wykładnia przepisów została opublikowana na oficjalnej stronie organu www.zus.pl). ZUS powołuje się tu na przepis art. 41 ust. 6 i 7a oraz art. 47 ust. 3 ustawy systemowej. Zgodnie z nim, płatnik składek, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym, jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni imienny raport miesięczny korygujący, a wraz z nim deklarację rozliczeniową korygującą, w formie nowych dokumentów zawierających wszystkie prawidłowe informacje. Zatem najpierw otrzymają Państwo wezwanie do złożenia korekt. Dopiero po ich przesłaniu do ZUS na koncie płatnika zostanie uwidoczniona nadpłata składek (kwoty wpłat będą wyższe niż kwoty należnych składek, zadeklarowane w dokumentacji po korekcie). W Państwa interesie leży zatem zastosowanie się do wykładni prezentowanej przez ZUS i jak najszybsze złożenie prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, uwzględniających przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek. W ciągu 30 dni od ich złożenia zwrot nadpłaty powinien pojawić się na koncie Państwa firmy.

WAŻNE!

Jeżeli płatnik nie złoży dokumentacji korygującej, ZUS odmówi zwrotu nadpłaty aż do momentu, kiedy korekty wpłyną do ZUS.

Granicą czasową roszczeń o zwrot nienależnie opłaconych składek jest ich przedawnienie. Bieg terminu przedawnienia liczy się od dnia:

 • otrzymania zawiadomienia o nadpłacie z ZUS lub
 • opłacenia składek – w przypadku braku takiego zawiadomienia.

Termin przedawnienia wynosi obecnie 10 lat. Od 1 stycznia 2012 r., na mocy tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, został on skrócony do 5 lat.

Podstawa prawna:

 • art. 19, art. 24, art. 41 ust. 6 i ust. 7a, art. 47 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 11 i art. 27 ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?