Kategorie

Zmniejszenie składek ZUS za okres choroby

Joanna Stolarska
W czasie niezdolności do pracy przedsiębiorca ma prawo do proporcjonalnego zmniejszenia składek na ubezpieczenia, które opłaca z tytułu prowadzonej działalności. Możliwość ta jest zarezerwowana dla osób, które zgłosiły się do ubezpieczenia chorobowego i uzyskały zasiłek chorobowy z ZUS. Zmniejszenie nie dotyczy jednak wszystkich składek, do których opłacenia zobowiązany jest przedsiębiorca.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą może być za dany miesiąc zmniejszona, gdy przedsiębiorca jest chory i został mu w związku z tym wypłacony zasiłek z ZUS (art. 18 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Nabycie prawa do zasiłku uzależnione jest od podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, które dla osób prowadzących działalność pozarolniczą ma charakter dobrowolny.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jeżeli okres wypłaty zasiłku przypada na część miesiąca kalendarzowego, wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązującą przedsiębiorcę za dany miesiąc, zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni przypadających przed powstaniem niezdolności do pracy lub po ustaniu choroby. W ten sposób zmniejsza się podstawę wymiaru, a w efekcie również składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.

Polecamy produkt: PIT-y 2015 (książka + CD)

Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest z kolei miesięczna i niepodzielna. Oznacza to, że bez względu na to, czy z działalności za okres choroby przysługuje zasiłek chorobowy czy też nie, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu – należy ją zawsze opłacić w pełnej miesięcznej wysokości.

Składka na FP

Reklama

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących – w przeliczeniu na okres miesiąca – co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszeniu ulegnie również podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy.

Powyższa zasada nie oznacza, że z obowiązku opłacenia składki na FP zwolnieni są ci przedsiębiorcy, u których – w wyniku proporcjonalnego zmniejszenia – podstawa wymiaru składek jest niższa niż minimalne wynagrodzenie. Przepisy mówią bowiem o podstawie przeliczonej na okres miesiąca. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność ustalenia, jaką podstawę wymiaru składek uzyskałby, gdyby działalność wykonywał przez cały miesiąc. Najprościej mówiąc – dla tych przedsiębiorców, którzy opłacają składki od standardowej podstawy dla osób prowadzących działalność (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), miesięczna podstawa wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca zawsze będzie wyższa niż minimalne wynagrodzenie. W związku z tym zawsze będą oni zobowiązani opłacić składkę na Fundusz Pracy, nawet po proporcjonalnym jej pomniejszeniu (oczywiście oprócz miesiąca, w którym ubezpieczony przebywał na zasiłku przez cały miesiąc i w związku z tym podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych wynosi zero). Z kolei osoby opłacające składki na tzw. warunkach preferencyjnych (30%. wynagrodzenia minimalnego), które i tak nie opłacają składki na Fundusz Pracy, oczywiście nie będą jej opłacać również po zmniejszeniu podstawy.

Redakcja poleca: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie


PRZYKŁAD: Zmniejszenie podstawy za okres choroby

Reklama

Marek P. od stycznia 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą. Z tytułu działalności zgłosił się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Obowiązująca tego przedsiębiorcę minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła w 2010 r. 1887,60 zł.

W grudniu 2010 r. przez 10 dni był niezdolny do pracy z powodu choroby. Za okres choroby ZUS wypłacił mu zasiłek. Marek P. mógł zatem pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za grudzień. W tym celu musiał minimalną podstawę wymiaru składek za grudzień 2010 r. (1887,60 zł) podzielić przez liczbę dni tego miesiąca (31) i pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom (21). Wobec tego składki na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe za grudzień 2010 r. powinny być naliczone od podstawy 1278,70 zł.

 • 1887,60 zł : 31 = 60,89 zł
 • 60,89 zł x 21= 1278,70 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacona od pełnej podstawy wymiaru stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. od podstawy 2592,46 zł.

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacić również składkę na Fundusz Pracy od podstawy wyliczonej dla składki emerytalno-rentowej, tj. od 1278,70 zł. Pomimo że podstawa ta jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, jednak w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi dla tego przedsiębiorcy co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek – taką bowiem podstawę płatnik musiałby wykazać, gdyby nie zachorował i nie uzyskał prawa do zasiłku.

Dokumentacja rozliczeniowa

W przypadku gdy osoba prowadzi działalność pozarolniczą jednoosobowo i chorowała tylko część miesiąca, w składanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne i pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli choroba trwała cały miesiąc, na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje tylko pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca zatrudnia pracowników lub inne osoby, za które należy rozliczać i opłacać składki, wówczas za miesiąc, w którym przypadał okres pobierania zasiłku, przekazuje do ZUS:


 • imienny raport miesięczny ZUS RSA (w którym wykazuje okres trwania zasiłku),
 • imienny raport miesięczny ZUS RCA (w którym wykazuje kwoty należnych składek).

Gdy niezdolność do pracy trwa cały miesiąc, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na Fundusz Pracy wynosi 0,00 zł i taką też podstawę należy wykazać w dokumentacji. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić w pełnej wysokości, nie uwzględniając przerwy spowodowanej chorobą przedsiębiorcy.

Płatnik musi też pamiętać, że prawo do zmniejszenia składek ma dopiero po wypłacie zasiłku przez ZUS. Jeżeli procedura rozpatrzenia wniosku o zasiłek z jakichś przyczyn się wydłuża, często będzie oznaczać to konieczność złożenia pierwszorazowej dokumentacji z pełnymi kwotami składek za cały miesiąc, a dopiero po wypłacie zasiłku – złożenie korekt z wykazaną zmniejszoną kwotą ich wymiaru.

Tabela. Zmniejszenie składek przedsiębiorcy pobierającego zasiłek chorobowy

Okres
choroby

Ubezpieczenia
społeczne (emerytalne,
rentowe, chorobowe, wypadkowe)

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy opłacający składki na zwykłych warunkach

Przedsiębiorcy opłacający składki na warunkach preferencyjnych

część
miesiąca

zmniejszenie
proporcjonalne

pełna składka miesięczna

zmniejszenie
proporcjonalne

brak

cały
miesiąc

brak

pełna składka miesięczna

brak

brak

Podstawa prawna

 • Art. 18 ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
 • Art. 79 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. nr 210, poz. 2135; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
 • Art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. nr 186, poz. 1444.

Dołącz do nas na Facebooku!

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?