| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

nieprawidłowości w korzystaniu ze zwolnieniazawiadomienie o chorobiezasady i tryb wystawiania zwolnień lekarskichkontrola zwolnień lekarskichPracodawca, który ma wątpliwości, czy pracownik faktycznie jest niezdolny do pracy, nie może samodzielnie podważać zaświadczenia o niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskiego) wystawionego przez lekarza. Ustalenie rzeczywistej niezdolności pracownika do pracy należy do wyłącznych kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady i tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich

Innym rodzajem kontroli formalnej zwolnienia lekarskiego jest sprawdzenie, czy zwolnienie to zostało wystawione zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zwolnień lekarskich. Zasady i tryb wystawiania zwolnień lekarskich zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 65, poz. 741 ze zm.).

Zwolnienie lekarskie, czyli zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, mają prawo wystawiać: lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer.

Przy wystawianiu zaświadczenia o czasowej niezdolności brane są pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.

Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane na okres od dnia, w którym zostało przeprowadzone badanie. Osoba uprawniona do wystawiania zwolnień lekarskich może jednak wystawić je na okres maksymalnie do 3 dni poprzedzających dzień, w którym zostało przeprowadzone badanie lekarskie, ale tylko wówczas, gdy wyniki tego badania wykażą, że pracownik był w okresie tych 3 dni niewątpliwie niezdolny do pracy. Natomiast zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę może obejmować okres wcześniejszy niż 3 dni, w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych, które ograniczają zdolność pracownika do oceny własnego postępowania.

Zaświadczenie lekarskie może być także wystawione na okres, który rozpoczyna się najpóźniej 4. dnia po dniu badania, jeżeli:

  • bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,
  • badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniejszej niezdolności do pracy (§ 3 powyższego rozporządzenia).

Jeżeli pracownik przebywa w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy jest wystawiane najpóźniej w dniu wypisania pracownika ze szpitala. A w przypadku gdy pracownik przebywa w szpitalu dłużej niż 14 dni, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawia się co 14 dni (§ 4 powyższego rozporządzenia).

WAŻNE!

Maksymalnie 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego lekarz ma obowiązek przeprowadzenia badania i oceny, czy stan zdrowia pracownika uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku gdy pracownik pozostaje w dwóch lub więcej stosunkach pracy, osoba uprawniona do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, na wniosek pracownika, wystawia odpowiednią liczbę zaświadczeń. Jeżeli pracownik zgubi zaświadczenie lekarskie, lekarz, który je wydał na wniosek pracownika, ma obowiązek sporządzenia kopii tego zaświadczenia.

W przypadku gdy pracodawca poweźmie podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zostało wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zwolnień lekarskich – ma obowiązek wystąpić do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wyjaśnienia sprawy.

Kontrola prawidłowości

Kontrola ta polega na ustaleniu, czy pracownik w okresie, kiedy ma orzeczoną niezdolność do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej i czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »