| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Opłacanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – instrukcja

Opłacanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – instrukcja

Od 2010 r. na pracodawców został nałożony obowiązek odprowadzania do ZUS kolejnej składki – na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). W związku z wątpliwościami, jakie się z tym wiążą, przedstawiamy, jak ustalać obowiązek opłacania tej składki, jej wysokość i jak ją rozliczać w dokumentach ZUS.

Składkę na FEP za dany miesiąc należy opłacić za pracowników, którzy łącznie spełniają następujące warunki: urodzili się po 31 grudnia 1948 r. oraz wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z definicją tych prac zawartą w ustawie o emeryturach pomostowych.

Ponadto składkę na FEP należy również opłacać za:

  • pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej, za okres wykonywania przez nich prac górniczych, ale nie wcześniej niż za okres od 1 stycznia 2010 r.,
  • żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach uważa się także tancerzy zawodowych wykonujących prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym, ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej. Osoby te same opłacają składki na swoje ubezpieczenia i same muszą pamiętać o tym, by odprowadzić za siebie składkę na FEP.

Krok 1. Ustal, za kogo trzeba opłacić składkę na FEP

Informacja, za których pracowników należy opłacać składkę na FEP, powinna jednoznacznie wynikać z prowadzonej przez płatnika składek ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie ma specjalnej instrukcji, jak tworzyć taką ewidencję. Ewidencja pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, powinna jednak zawierać – zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych – następujące dane tych pracowników:

  • nazwisko i imię,
  • datę urodzenia,
  • numery PESEL i NIP,
  • serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Składki na FEP należy opłacać od dnia rozpoczęcia wykonywania przez pracownika powyższych prac do dnia zaprzestania ich wykonywania. Jest to okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym praca ta jest wykonywana, do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy. Przy czym składki te należy naliczać od przychodów, jakie zostały wypłacone pracownikom lub postawione do ich dyspozycji po 31 grudnia 2009 r.

Słowniczek:

Prace w szczególnych warunkach – prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Prace o szczególnym charakterze – prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »