reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Wolontariat > Wolontariat - definicja

Wolontariat - definicja

Wolontariusz nie ma prawa do wynagrodzenia. Może on otrzymywać inne świadczenia, np. nagro­dy, które jednak mają charakter pozapłacowy. Dopuszcza się określenie przysługujących wolon­tariuszowi nagród bezpośrednio w zawartym z nim porozumieniu.

Wolontariat

Definicja podstawowa

Dobrowolna, bezpłatna praca społeczna, zwłasz­cza związana z opieką nad nieuleczalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi.

Zobacz również: Wolontariat pracowniczy w korporacji i małej firmie

W prawie pracy

Wolontariat jest wykonywaniem przez osobę fizycz­ną ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczenia na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożyt­ku publicznego oraz innych podmiotów, upraw­nionych do korzystania z pracy wolontariuszy na mocy przepisów o działalności pożytku publiczne­go i wolontariacie (art. 2 pkt 3 ustawy o wolontaria­cie). Wolontariusze mogą wykonywać pracę jedy­nie na rzecz:

  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów, takich jak: kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jedno­stek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjal­ne, sportowe spółki (z o.o. i akcyjne) oraz kluby,
  • organów administracji publicznej,
  • jednostek organizacyjnych podległych orga­nom administracji publicznej lub nadzorowa­nych przez te organy,
  • podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - jednak tylko w zakre­sie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.

Wolontariusze wykonują pracę w sposób i w cza­sie określonych w porozumieniu z korzystającym, czyli podmiotem, który ich przyjął do pracy. Mimo braku ustalenia szczególnej formy porozumienia, podmiot korzystający może być zobowiązany do pisemnego potwierdzenia jego treści na żądanie wolontariusza (art. 44 ust. 2 ustawy o wolontaria­cie). Z kolei zawarcie porozumienia w formie pisem­nej jest obowiązkowe, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenie przez okres dłuższy niż 30 dni.

W wynagrodzeniach

Wolontariusz nie ma prawa do wynagrodzenia. Może on otrzymywać inne świadczenia, np. nagro­dy, które jednak mają charakter pozapłacowy. Dopuszcza się określenie przysługujących wolon­tariuszowi nagród bezpośrednio w zawartym z nim porozumieniu. Organizacja non profit korzystająca z pomocy wolontariusza ma m.in. obowiązek pokry­cia wydatków związanych z przestrzeganiem prze­pisów bhp. Dotyczy to także kosztów podróży służ­bowych i diet, chyba że wolontariusz zwolni pod­miot (organizację) z tego obowiązku (tylko w formie pisemnej). Organizacja (korzystający) może także pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza. Wszystko to odbywa się na zasa­dach dotyczących pracowników. Zakres i forma pokrywania takich kosztów powinny być określone bezpośrednio w porozumieniu zawartym z wolonta­riuszem. Korzystający może także pokrywać koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń (art. 45 u.d.p.p.).

W podatkach dochodowych

Zwolniona z podatku jest wartość świadczeń otrzy­manych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Są to m.in. kosz­ty podróży służbowych i diet, świadczenia z tytułu szkoleń w zakresie wykonywanych świadczeń, skład­ki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

W ubezpieczeniach

Osoby wykonujące pracę na podstawie wolonta­riatu nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.

Polecamy serwis: Jak zachęcić kadrę do wolontariatu pracowniczego?

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama