Kategorie

Wolontariat - korzyści i zobowiązania pracodawcy

Katarzyna Kołodziej
Rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu. Rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce rozpoczął się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Obecnie ta forma aktywności cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Przy okazji poruszania tematu wolontariatu warto zadać sobie pytanie, dlaczego coraz więcej firm decyduje się na tego typu działalność oraz na jakich regulacjach prawnych powinna się opierać tego typu działalność firmy.

Korzyści i zobowiązania płynące z wolontariatu

Reklama

Firmy, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują projekty, w których wkład polega nie tylko na wsparciu finansowym dla organizacji, ale również zaangażowaniu w pomoc pracowników w ramach wolontariatu pracowniczego. Jest to forma działalności wolontariackiej, którą organizuje pracodawca najczęściej w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma to związek wyłącznie ze strategią firmy i celami, jakie sobie stawia.

Nie ma żadnych regulacji prawnych nakazujących organizowanie przez pracodawcę tego typu działalności. Jednak dzięki tej formie aktywności niewątpliwie wzrasta prestiż firmy i jej pozycja na rynku. Przedsiębiorstwo, które nie jest obojętne wobec potrzeb drugiego człowieka, wzbudza zaufanie i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej oczekującej coraz większego zaangażowania na terenie prowadzonej działalności. Jest to doskonały sposób na budowanie swojej marki. Poza tym również pracownik, który angażuje się w pracę społeczną, jest dla firmy bardziej wartościowy.

Wolontariat w Unii Europejskiej

W krajach Unii Europejskiej obowiązują normy wprowadzone przez organy Wspólnoty oraz regulacje wewnętrzne z modyfikacjami wynikającymi z umów międzynarodowych między poszczególnymi państwami.

Prawo Unii Europejskiej nie nakłada na państwa człnkowskie dodatkowych regulacji w zakresie wolontariatu. Wprowadzone zostały jedynie:

 • zalecenie z 1985 r. dotyczące ochrony socjalnej wolontariuszy pracujących dla rozwoju,
 • zalecenie z 2001 r. dotyczące przemieszczania się wolontariuszy.

Jak wynika z zalecenia z 2001 r., państwa członkowskie Unii Europejskiej co 2 lata powinny składać raporty do Komisji Europejskiej z podjętych działań i problemów dotyczących wolontariatu w swoich krajach. Rada Europejska pracuje również nad stworzeniem dokumentu zawierającego konkluzje dotyczące funkcjonowania wolontariatu w krajach Unii Europejskiej. Ostateczny jego kształt będzie opublikowany w ostatnim kwartale 2011 r.

Znaczenie wolontariatu zostało szczególnie podkreślone ustanowieniem przez Komisję Europejską roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Prawo do swobodnego poruszania się na terytorium Wspólnoty oznacza nieskrępowane prawo obywateli wszystkich państw członkowskich do poruszania się w ramach całego terytorium Unii Europejskiej. Regulacje te obejmują również wolontariuszy i wiążą się z zakazem dyskryminacji, czyli zapewnieniem takich samych warunków wolontariuszom migrującym. Zatwierdzona w lipcu 2001 r. rekomendacja Unii Europejskiej w sprawie swobodnego przemieszczania się we Wspólnocie studentów, osób kształcących się, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy zachęca członków Unii do uznania określonego charakteru aktywności wolontariackiej oraz do usunięcia prawnych lub administracyjnych przeszkód związanych z tą aktywnością.

WAŻNE!

Zagadnienia wolontariatu nie zostały jednoznacznie uregulowane przez przepisy unijne, dlatego każdy kraj kształtuje dowolnie regulacje w tym zakresie.


Reklama

Obecnie 8 państw Unii Europejskiej posiada regulacje dotyczące wolontariatu. Na forum europejskim coraz częściej podnoszona jest potrzeba zapewnienia odpowiednich ram prawnych, w szczególności służących eliminacji barier podatkowych, zapewnieniu podstawowych ubezpieczeń, bezpieczeństwa i higieny wykonywanych świadczeń oraz zwrotu niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariuszy.

W tym względzie polskie przepisy mogą stanowić wzór dla innych państw Unii Europejskiej, które – mimo że wolontariat jest w nich dobrze rozwinięty i głęboko zakorzeniony w kulturze (np. Wielka Brytania) – nie posiadają uregulowań prawnych w tym zakresie.

Podstawa wolontariatu pracowniczego w Polsce

W przypadku wolontariatu pracowniczego pracownik nie musi zawierać umowy wolontariackiej z organizacją non-profit, w której pomaga. To pracodawca w ramach umowy z korzystającym deleguje do niego swoich pracowników. Należy podkreślić, że zarówno korzystający, jak i pracodawca powinni współpracować ze sobą w zakresie zapewnienia wolontariuszom bezpieczeństwa i higieny wykonywanych przez nich świadczeń.

WAŻNE!

Na podstawie regulacji Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający mniej niż 20 osób powinien zawrzeć w umowie o pracę ustalenia dotyczące wolontariatu pracowniczego. Natomiast firmy zatrudniające powyżej 20 osób zasady wolontariatu pracowniczego mogą określić w regulaminie pracy.

W regulaminie tym ustalana jest organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. W przypadku podjęcia decyzji o ustaleniu zasad wolontariatu pracowniczego w zakładzie pracy warto określić w szczególności, czy wolontariat będzie odbywał się w godzinach pracy i czy pracodawca będzie rekompensował pracownikowi poświęcanie czasu wolnego np. dniem wolnym od pracy. Należy również podkreślić, że na pracodawcy ciążą obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające nie tylko z Kodeksu pracy, ale również z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu w firmie wolontariatu pracodawca musi brać pod uwagę podstawowe zasady prawa pracy. Jedną z nich jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z tym pracodawca nie może uzależniać awansów ani podwyżek od zaangażowania pracownika w wolontariat. Wolontariuszami mogą być wszyscy pracownicy firmy bez względu na to, czy są Polakami czy cudzoziemcami. Oczywiście pracodawca nie może w jakikolwiek sposób zmusić do świadczeń wolontarystycznych. Byłoby to całkowicie sprzeczne z ideą wolontariatu, który polega na dobrowolnym i ochotniczym angażowaniu się w pomoc innym. Z przepisów nie wynika, w jaki sposób pracodawca powinien określić zasady wykonywania świadczeń wolontarystycznych przez pracujące u niego osoby. Możliwości są nieograniczone. Może ustalić wykonywanie wolontariatu poza godzinami pracy i dać pracownikowi w zamian dzień wolny od pracy albo ustalić jeden dzień w miesiącu na aktywność wolontariacką. Może również zorganizować np. piknik z okazji dnia dziecka dla rodzin pracowników firmy i jednocześnie zaprosić na uroczystość dzieci z domu dziecka i wspólnie się bawić.

Podstawa prawna:

 • art. 111–113, 104–113, 207–212 Kodeksu pracy,
 • art. 2 pkt 3, art. 42–49 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?