| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Umowa - zlecenie zamiast umowy o pracę

Umowa - zlecenie zamiast umowy o pracę

Zawarcie umowy o pracę zobowiązuje pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Strony mogą także zawrzeć dodatkową umowę, np. zlecenia, pod warunkiem że umowa-zlecenie nie spełnia warunków umowy o pracę.

Elementy konieczne umowy o pracę zostały wskazane w art. 29 k.p., zgodnie z którym umowa o pracę musi określać strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy.

Umowa o pracę w szczególności powinna zawierać:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 29 § 3 k.p.).

W dużym uproszeniu można wskazać, że przepisy te określają warunki, jakie powinna spełniać umowa o pracę oraz wynikający z niej stosunek pracy.

Umowa o dzieło

Przepisy regulujące zasady zawierania umów o dzieło zostały zawarte w art. 627–646 Kodeksu cywilnego. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła (materialnego – np. uszycie garnituru lub niematerialnego – np. namalowanie obrazu) po stronie wykonawcy i zapłaty wynagrodzenia, po stronie zamawiającego stanowią elementy konieczne umowy o dzieło. Umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu, co oznacza, że w wyniku działania przyjmujący zamówienie powinien wykonać określoną rzecz – dzieło.

Przy umowie o dzieło nie jest istotne miejsce i czas wykonywania dzieła, przyjmujący zamówienie nie działa pod kierownictwem zamawiającego, co do zasady nie musi też wykonać dzieła osobiście.

Umowa-zlecenie

Przepisy dotyczące umowy-zlecenia zostały zawarte w art. 734–751 k.c. Przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 k.c.). Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie (art. 735 § 1 k.c.). Dla określenia, czy zawarta umowa spełnia warunki umowy-zlecenia, niezbędne jest przede wszystkim zobowiązanie się przyjmującego zlecenie do wykonania określonej czynności. Co do wynagrodzenia tylko wyraźne postanowienie umowne lub okoliczności muszą wskazywać, że przyjmujący zlecenie działa bez wynagrodzenia, w przeciwnym razie przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie się należy. Umowa-zlecenie należy do grupy tzw. umów należytej staranności, co oznacza,  że przez jej zawarcie strony nie umawiają się, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w razie osiągnięcia określonego efektu, a jedynie, że przyjmujący zlecenie dołoży należytej staranności, aby określony efekt osiągnąć.

Zasadą wynikającą z art. 738 § 1 k.c. jest, że przyjmujący zlecenie powinien świadczyć usługi w ramach umowy osobiście. Podobnie jak przy umowie o dzieło w przypadku umowy-zlecenia przyjmujący zlecenie nie wykonuje czynności pod kierownictwem zamawiającego.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »