| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Procedura zatrudniania pracownika młodocianego

Procedura zatrudniania pracownika młodocianego

Prowadzę zakład fryzjerski. Chcę zatrudnić od 1 września br. pracownicę młodocianą w celu nauki zawodu. Zaczyna ona naukę w I klasie szkoły zawodowej. Jakie warunki muszę spełnić, aby przyjąć ją do pracy? Czy mogę podpisać z nią umowę na czas określony tylko na jeden rok szkolny? Czy umowę podpisuję ze szkołą, czy z pracownicą młodocianą?


RADA

Aby prowadzić przygotowanie zawodowe młodocianych musi Pan lub osoba przez Pana wyznaczona posiadać kwalifikacje wymagane dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Umowę na czas określony z pracownicą młodocianą może Pan zawrzeć tylko w przypadku zatrudniania większej liczby pracowników młodocianych, niż wynika to z potrzeb zakładu. Jednak wówczas zawiera się ją na okres nie krótszy niż 3 lata. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego należy podpisać z pracownicą młodocianą. Umowę ze szkołą będzie Pan natomiast zobowiązany zawrzeć w przypadku, gdy to szkoła skieruje do Pana zakładu uczniów na praktyczną naukę zawodu.

UZASADNIENIE

Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W Pana sytuacji w związku z podjęciem przez młodocianego nauki w szkole zawodowej, jego przygotowanie zawodowe będzie się odbywało w formie nauki zawodu. W takim przypadku natomiast zatrudnienie młodocianego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu. Aby taką praktyczną naukę zawodu młodocianych prowadzić, pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik prowadzący tę praktykę powinien posiadać:

tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczał lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu będącego przedmiotem nauczania,

przygotowanie pedagogiczne wymagane dla nauczycieli lub ukończony odpowiedni kurs pedagogiczny.

W przypadku instruktorów praktycznej nauki zawodu nieposiadających tytułu mistrza w zawodzie, powinni oni posiadać:

przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny,

określone w przepisach świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z odpowiednio długim, określonym w przepisach, stażem pracy w zawodzie.

WAŻNE!

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca podpisuje bezpośrednio z pracownikiem młodocianym.

Umowa zawarta z pracownikiem młodocianym, poza elementami wymaganymi dla wszystkich umów o pracę, powinna zawierać:

wskazany rodzaj przygotowania zawodowego, które ma odbywać młodociany (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

sposób dokształcania teoretycznego.

Zasadą w obowiązujących przepisach prawa pracy jest, że taka umowa powinna być zawarta z pracownikiem młodocianym na czas nieokreślony. Od tej zasady przewidziano jednak jeden wyjątek. Mianowicie w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę pracowników młodocianych, niż to wynika z jego potrzeb, może zawrzeć z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony. Jednak czas ten nie może być krótszy niż okres kształcenia określony w odpowiednich przepisach dotyczących czasu trwania nauki zawodu. Zgodnie z tymi przepisami okres kształcenia w zawodzie fryzjera wynosi 3 lata. Zatem nie może Pan zawrzeć z pracownikiem młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony krótszy niż 3 lata.

Jeżeli natomiast praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę, może Pan przyjąć w swoim zakładzie uczniów w celu odbycia takiej nauki. Wówczas będzie Pan zobowiązany do podpisania z dyrektorem szkoły kierującym uczniów do Pana zakładu umowy o praktyczną naukę zawodu w celu jej odbycia.

art. 194, art. 195 Kodeksu pracy,

§ 1, § 2, § 6-9 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU nr 60, poz. 278 ze zm.),

§ 3 ust. 2, § 7, § 10 ust. 4 rozporządzenia z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU nr 113, poz. 988 ze zm.),

załącznik do rozporządzenia z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU nr 124, poz. 860).

Aleksander P. Kuźniar

specjalista w zakresie prawa pracy

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Pundyk-Glet

dr nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »