| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wydatkowanie środków ZFRON na adaptację i wyposażenie mieszkań pracowników niepełnosprawnych

Wydatkowanie środków ZFRON na adaptację i wyposażenie mieszkań pracowników niepełnosprawnych

W ramach tzw. pomocy indywidualnej dla niepełnosprawnych pracowników, środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą być przeznaczone na adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810), dalej jako rozporządzenie, w ramach tzw. pomocy indywidualnej dla niepełnosprawnych pracowników, środki ZFRON mogą być przeznaczone na adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Pomoc przeznaczona na w/w cel zgodnie z treścią § 4 rozporządzenia może przyjąć formę bezzwrotną lub nieoprocentowanej pożyczki, którą pracodawca ma możliwość częściowo lub całkowicie umorzyć w przypadku, gdy została ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Pomoc indywidualna, niezależnie od formy jaką przybierze, udzielana jest przez pracodawcę ze środków ZFRON tylko i wyłącznie na wniosek, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • cel, formę i kwotę wnioskowanej pomocy,
  • uzasadnienie udzielenia pomocy,
  • oświadczenie o dochodzie i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przez adaptację rozumieć należy przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone, np. adaptacja mieszkania do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim tj. likwidacja progów, schodów, dostosowanie szerokości drzwi. Natomiast wyposażenie to zaopatrzenie w przedmioty potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś lub do wykonywania czegoś, np. wyposażenie łazienki w uchwyty i poręcze, tak aby mogła z niej korzystać osoba z niepełnosprawnością ruchową. Konsekwencją takiej konstrukcji przepisu jest niemożność sfinansowani w ramach tego wydatku prac remontowych.

Pomoc indywidualna, przeznaczona na adaptację i wyposażenie, może dotyczyć tylko i wyłącznie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Z użytych w przepisie sformułowań "zamieszkałych" oraz "przeznaczonych" wnioskować należy, iż osoba niepełnosprawna może, choć nie musi, legitymować się prawem do wymienionych nieruchomości np. prawem własności czy prawem używania mieszkania na podstawie umowy najmu. Wydaje się, że wystarczającym będzie tu stan faktyczny jakim jest posiadanie czy to mieszkania czy to budynku mieszkalnego tj. możliwość dysponowania nimi przez uprawnionego do pomocy indywidualnej.

Ostatnim warunkiem koniecznym do udzielenia pomocy indywidualnej na adaptację i wyposażenie jest związek pomiędzy adaptacją lub wyposażeniem, a potrzebami wnioskodawcy wynikającymi z jego niepełnosprawności – wskazuje na to użyty w treści rozporządzenia zwrot "stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności". Niepełnosprawny pracownik może więc uzyskać z ZFRON środki na pokrycie wydatków związanych z adaptacją lub wyposażeniem pomieszczeń, ale tylko takich, które można powiązać z rodzajem niepełnosprawności uprawnionego.

Czytaj także

Autor:

doradca ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »