Kategorie

Zatrudnianie niepełnoletnich

Pracodawca może zatrudnić młodocianego w celu nauki zawodu. Musi jednak pamiętać, że są prace, których taki pracownik nie może wykonywać. Do jego obowiązków należy również zapewnienie młodocianym szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy.

Zasadniczo nie można zatrudniać osób w wieku poniżej 16 lat, natomiast zatrudnianie osób w wieku między 16. a 18. rokiem życia (młodocianych) jest dopuszczalne, ale na specjalnych odrębnych warunkach.

Pracodawca może zatrudnić młodocianych, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum,
 • przedstawili świadectwo lekarskie, że praca określonego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu,
 • posiadają kwalifikacje zawodowe - w przeciwnym wypadku zatrudnienie może nastąpić wyłącznie w celu przygotowania zawodowego.

Wyjątkowo dopuszcza się zatrudnienie osoby - która nie ukończyła 16 lat, a ukończyła gimnazjum - na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, oraz osoby - która nie ukończyła 16 lat i nie ukończyła gimnazjum - na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Pracodawca, chcąc zatrudnić młodocianego, musi uzyskać:

 • zgodę udzieloną przez jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
 • zaświadczenie od lekarza posiadającego uprawnienie do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników potwierdzające, że dana praca nie zagraża jego zdrowiu,
 • pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2002 r. - zwane dalej rozporządzeniem).

Młodociany, który nie ukończył gimnazjum, może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:

 • jego rodzice lub opiekun złożyli w tym zakresie stosowny wniosek oraz
 • został przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum oraz uzyskał pozytywną opinię specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskał pozytywną opinię specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej (§ 1 rozporządzenia).

Rodzaje umowy o pracę

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub w celu wykonywania prac lekkich.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może dotyczyć:

 • nauki zawodu, w ramach której młodociany ma uzyskać przygotowanie do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika przez praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka trwa od 24 do 36 miesięcy, z tym że wyjątkowo może zostać skrócona lub przedłużona, jednak nie więcej niż o 12 miesięcy. Umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są w terminach przyjęć kandydatów do szkół zawodowych, a jeżeli młodociany nie kształci się w takiej szkole, również w innych terminach. Zawody, w których może być prowadzona nauka, oraz czas jej trwania określają przepisy w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu może odbywać się również w innych profesjach niż wskazane w tych przepisach. Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzają wówczas komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych;
 • przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

Czas trwania przyuczenia do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku młodocianego członka Ochotniczego Hufca Pracy okres ten może zostać przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i może trwać łącznie 22 miesiące. Czas trwania przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jego zakres oraz program nauczania ustala pracodawca. Podstawę ustaleń stanowi treść programu nauczania w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub programu nauczania uwzględniającego wymagania będące podstawą przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.


Stosowanie Kodeksu pracy

Do zawierania i rozwiązywania z pracownikami młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony. Przy czym umowa taka powinna określać w szczególności rodzaj przygotowania zawodowego, czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego, wysokość wynagrodzenia.

Rozwiązanie za wypowiedzeniem takiej umowy jest dopuszczalne jedynie w przypadku:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania środków wychowawczych,
 • ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Umowa o wykonywanie pracy lekkiej dotyczy pracy, która nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia, i rozwoju psychofizycznego młodocianego oraz nie może utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego.

Pracodawca, którego zamiarem jest zatrudnianie pracowników młodocianych, powinien:

 • określić w regulaminie pracy albo innym obowiązującym u niego akcie prawnym wykaz prac lekkich,
 • uzgodnić taki wykaz z lekarzem wykonującym zadania służby medycyny pracy,
 • uzyskać zatwierdzenie tego wykazu przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • pobrać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy - dotyczy to wszystkich form zatrudnienia.

Prace wzbronione młodocianym

Wykaz prac wzbronionych młodocianym został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Wykaz zawiera prace, które nie mogą być wykonywane przez wszystkich młodocianych, prace wzbronione młodocianym w określonym wieku oraz których wykonywanie zabronione jest dziewczętom.

Wyjątkowo pracodawca może zatrudnić młodocianych pracowników przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, ale tylko w zakresie niezbędnym do przygotowania zawodowego i jeśli prace te są przewidziane w programach praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (DzU nr 214, poz. 1808),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU nr 200, poz. 2047 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?