reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Zatrudnianie niepełnoletnich

Zatrudnianie niepełnoletnich

Pracodawca może zatrudnić młodocianego w celu nauki zawodu. Musi jednak pamiętać, że są prace, których taki pracownik nie może wykonywać. Do jego obowiązków należy również zapewnienie młodocianym szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy.

Zasadniczo nie można zatrudniać osób w wieku poniżej 16 lat, natomiast zatrudnianie osób w wieku między 16. a 18. rokiem życia (młodocianych) jest dopuszczalne, ale na specjalnych odrębnych warunkach.

Pracodawca może zatrudnić młodocianych, jeżeli spełniają następujące warunki:

  • ukończyli co najmniej gimnazjum,
  • przedstawili świadectwo lekarskie, że praca określonego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu,
  • posiadają kwalifikacje zawodowe - w przeciwnym wypadku zatrudnienie może nastąpić wyłącznie w celu przygotowania zawodowego.

Wyjątkowo dopuszcza się zatrudnienie osoby - która nie ukończyła 16 lat, a ukończyła gimnazjum - na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, oraz osoby - która nie ukończyła 16 lat i nie ukończyła gimnazjum - na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Pracodawca, chcąc zatrudnić młodocianego, musi uzyskać:

  • zgodę udzieloną przez jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
  • zaświadczenie od lekarza posiadającego uprawnienie do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników potwierdzające, że dana praca nie zagraża jego zdrowiu,
  • pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2002 r. - zwane dalej rozporządzeniem).

Młodociany, który nie ukończył gimnazjum, może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:

  • jego rodzice lub opiekun złożyli w tym zakresie stosowny wniosek oraz
  • został przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum oraz uzyskał pozytywną opinię specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskał pozytywną opinię specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej (§ 1 rozporządzenia).

Rodzaje umowy o pracę

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub w celu wykonywania prac lekkich.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może dotyczyć:

  • nauki zawodu, w ramach której młodociany ma uzyskać przygotowanie do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika przez praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka trwa od 24 do 36 miesięcy, z tym że wyjątkowo może zostać skrócona lub przedłużona, jednak nie więcej niż o 12 miesięcy. Umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są w terminach przyjęć kandydatów do szkół zawodowych, a jeżeli młodociany nie kształci się w takiej szkole, również w innych terminach. Zawody, w których może być prowadzona nauka, oraz czas jej trwania określają przepisy w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu może odbywać się również w innych profesjach niż wskazane w tych przepisach. Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzają wówczas komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych;
  • przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

Czas trwania przyuczenia do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku młodocianego członka Ochotniczego Hufca Pracy okres ten może zostać przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i może trwać łącznie 22 miesiące. Czas trwania przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jego zakres oraz program nauczania ustala pracodawca. Podstawę ustaleń stanowi treść programu nauczania w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub programu nauczania uwzględniającego wymagania będące podstawą przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama