reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Procedura zatrudniania pracowników spoza UE

Procedura zatrudniania pracowników spoza UE

Pracodawca, chcąc zatrudnić obcokrajowca spoza UE, musi uzyskać od starosty informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na podstawie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy. Wniosek o wydanie dokumentu składa się do właściwego PUP.

Zatrudnienie osoby, która nie ma obywatelstwa państwa członkowskiego UE (lub EOG), co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia. Nie jest to jednak normą, gdyż liczne grupy cudzoziemców mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Niekiedy wystarczy jedynie zgłoszenie faktu zatrudnienia obcokrajowca.

Wśród obcokrajowców, którzy należą do grupy osób zobowiązanych z mocy ustawy do posiadania zezwolenia na pracę w RP, niektórzy nie muszą posiadać zezwolenia – przepisy przewidują tutaj liczne wyłączenia.

Wyłączenia te są określone w katalogach zawartych w:

  • art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. cudzoziemiec posiadający w RP zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony) – zwanej dalej ustawą,
  • rozporządzeniu w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Przykład

Czy zatrudniając na rok obywatela Ukrainy, wymaga się uzyskania zezwolenia na pracę. Rozporządzenie z 20 lipca 2011 r. wskazuje na możliwość czasowego zatrudnienia obywateli państw graniczących z Polską oraz kilku innych państw wskazanych w przepisach rozporządzenia (m.in. obywateli Ukrainy). Dotyczy to jednak krótszego okresu – osoby te mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Warunkiem wykonywania takiej pracy bez zezwolenia jest to, by przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi.

Oświadczenie to musi określać:

  • nazwę zawodu,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy,
  • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
  • wysokość wynagrodzenia brutto za pracę.

Oświadczenie musi zawierać również informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych zgodnie z lokalnym rynkiem pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Tryb uzyskania zezwolenia

Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego pracę lub siedzibę podmiotu, na którego rzecz jest świadczona dana usługa, lub na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Jeśli ze względu na specyfikę pracy cudzoziemca nie ma możliwości określenia głównego miejsca jej wykonywania, właściwy jest wojewoda mazowiecki.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest pracodawca, a nie cudzoziemiec.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama