| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Zasady zatrudniania w UE

Zasady zatrudniania w UE

Prawo unijne nie ingeruje w kwestie zatrudniania pracowników. Ustala jednak pewne minimalne wytyczne, które muszą być przestrzegane w krajach członkowskich.

Pomimo ogólnej deklaracji o właściwości prawa krajowego w sprawach zatrudniania przyjęto kilka dyrektyw, które mają bezpośredni związek z tą problematyką. Istotna jest przede wszystkim dyrektywa 91/533 z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.

Zgodnie z powyższą dyrektywą do informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi, zaliczono:

• wskazanie stron stosunku pracy,

• oznaczenie miejsca wykonywania pracy,

• ustalenie:

- stanowiska lub charakteru pracy,

- zakresu czynności lub opisu rodzaju umówionej pracy,

• datę wejścia w życie umowy o pracę lub nawiązania stosunku pracy,

• w przypadku umów o pracę o charakterze czasowym - okres trwania pracy,

• wymiar urlopu wypoczynkowego,

• okres wypowiedzenia umowy o pracę,

• wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe wynagrodzenia i częstotliwość wypłaty wynagrodzeń,

• długość dnia lub tygodnia pracy,

• tam, gdzie jest to właściwe - informacje o układach zbiorowych pracy obowiązujących u pracodawcy.

Wskazane wyżej informacje należy przekazać pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od chwili zatrudnienia. Wskazanie niektórych z nich może mieć miejsce poprzez odesłanie do właściwych przepisów ustawy.

Zmiana warunków pracy również musi być dokonywana w formie pisemnej i przekazana pracownikom w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. Obowiązek ten jest wyłączony w przypadku zmiany przepisów prawnych (w tym układów zbiorowych pracy).

Ważnym dokumentem wspólnotowym z zakresu zasad zatrudniania jest również dyrektywa 2001/23 z 12 marca 2001 r. w sprawie dostosowania praw państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników w przypadku transferu przedsiębiorstw lub ich części. Zgodnie z tą dyrektywą prawa i obowiązki pracodawcy przekazującego, wynikające z umowy o pracę lub ze stosunków pracy istniejące w dniu przejęcia, zostają w następstwie transferu przeniesione na nowego pracodawcę. Nowy pracodawca jest zobowiązany do dalszego stosowania warunków określonych w układach zbiorowych pracy, aż do czasu ich rozwiązania, wygaśnięcia lub wejścia w życie bądź zastosowania innego układu. Okres stosowania tych warunków może zostać ograniczony, ale nie krócej niż do roku.

Dyrektywa uznaje jako zasadę, że zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed dniem przejęcia części zakładu przez innego pracodawcę przechodzą na nowego pracodawcę, jednakże ustawodawca krajowy może przewidzieć solidarną odpowiedzialność obu pracodawców.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »