REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa zlecenie - wzór z omówieniem

Marta Borysiuk
Umowa zlecenie - wzór z omówieniem/Fot. Fotolia
Umowa zlecenie - wzór z omówieniem/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie może mieć cech umowy o pracę. Do umów zlecenia nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, co oznacza że zleceniobiorca nie podlega ochronie tak jak pracownik oraz ma mniej przywilejów. Przedstawiamy przykładowy wzór umowy zlecenie.

Zgodnie z art. 734 Kodeksu cywilnego stronami umowy zlecenia jest zleceniodawca i zleceniobiorca. Na mocy umowy zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonać określoną czynność prawną dla dającego zlecenie (zleceniodawcy).

REKLAMA

Autopromocja

Umowę zlecenia określa się jako umowę starannego działania. Oznacza to, że ważne jest wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy (natomiast umowa o dzieło prowadzi do jakiegoś rezultatu).

Elementy umowy zlecenia

Umowa zlecenia powinna być zawarta w formie pisemnej.

W umowie zlecenia powinno się znaleźć:

  • oznaczenie stron umowy, tj. dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy
  • data rozpoczęcia i zakończenia umowy,
  • dokładne określenie przedmiotu zlecenia,
  • wynagrodzenie,
  • inne, dowolne ustalenia, np. forma zapłaty wynagrodzenia,
  • własnoręczne podpisy obu stron umowy.

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych).

Zasadą jest, że zlecenie powinno być wykonane osobiście przez zleceniobiorcę. Możliwe jest jednak powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej w sytuacji gdy: wynika to z umowy (strony zamieściły stosowny zapis), ze zwyczaju albo gdy przyjmujący zlecenie jest zmuszony przez okoliczności (np. klęska żywiołowa, ciężka choroba).

W sytuacji, gdy zleceniobiorca powierzy wykonanie zlecenia osobie trzeciej powinien zawiadomić niezwłocznie zleceniodawcę o osobie swojego zastępcy (dane osoby, miejsce zamieszkania).

Zlecenie jest umową, która może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Jeżeli zlecenie jest nieodpłatne, powinno to być wyraźnie zapisane w umowie.

Podkreślić należy, że umowa zlecenia nie jest umową o pracę. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem i nie ma prawa np. do urlopu wypoczynkowego.

Od 2017 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców.

Pisaliśmy o tym -> Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Jeżeli jednak strony określiły w umowie termin jej wypowiedzenia, wówczas są zobligowane do przestrzegania okresu wypowiedzenia.

Więcej na ten temat przeczytasz -> Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór

Wzór umowy zlecenia

                                                                                  UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu .................... pomiędzy ...................., z siedzibą w .................... przy ul. .................... zarejestrowaną w .................... pod nr KRS ...................., reprezentowanym przez ...................., zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

Panem/Panią ...................., zamieszkałym/zamieszkałą w .................... przy ul. .................... zwaną dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

1.  Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na jego rzecz następujące czynności:

……..………………………………………………………………………………............................................ w terminie do dnia ....................

2.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy terminowo i przy dołożeniu należytej staranności.

§ 2

1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości .................... (słownie ....................) zł brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 będzie płatne przelewem w terminie ……… dni od daty złożenia przez Zleceniobiorcę rachunku.

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4

W razie niewykonania umowy w terminie określonym w § 1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 5

1. Wypowiedzenie umowy dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 7

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................                      ................................

Zleceniodawca                                        Zleceniobiorca

Podstawa prawna:

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 380) .

Dołącz do nas na Facebooku!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważna zmiana Kodeksu pracy. Pracodawcy ochronią pracowników przed substancjami szkodliwymi dla funkcji seksualnych i płodności

Pracodawcy będą musieli chronić pracowników przed substancjami reprotoksycznymi. Substancje te są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do przepisów Unii Europejskiej.

Podwyżki 4,1% brutto dla nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. Początkujący z pensją netto większą o 137,61 zł, mianowany o 142,33 zł, dyplomowany o 164,81 zł

Nauczyciele otrzymali w 2024 r. podwyżkę o 30%. I negocjują z rządem utrzymanie wysokiej dynamiki podwyżek w 2025 r. Ale premier Donald Tusk zapowiedział, że budżetówka otrzyma tylko 4,1% podwyżki. Ile w tym wariancie wynoszą podwyżki netto i brutto dla nauczycieli w 2025 r.?  

MRPiPS Dziemianowicz-Bąk: składki ZUS od umowy o dzieło, która jest jedynym źródłem dochodu

Umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać objęte składkami ZUS. Pełne ozusowanie umów zleceń nie budzi kontrowersji ani pracodawców, ani pracowników - powiedziała portalowi Wp.pl ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

MEN: kontrole, czy nauczyciele się doskonalą. Zapraszamy min. B. Nowacką na lekcję matematyki w klasie liczącej 37 uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło, że kuratorzy będą monitorować realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w szkołach, które osiągają najniższe wyniki w egzaminie ósmoklasisty. Nauczyciele z kolei pytają, jak mają osiągać dobre wyniki, pracując w klasach, które są zbyt liczne i niedoinwestowane.

REKLAMA

ZUS: Uczniowie i studenci mogą więcej dorobić w wakacje

ZUS przypomina, że od 1 czerwca 2024 r. uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia br.

KRUS: Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w III kwartale 2024 r. [za rolników, małżonków, domowników, pomocników rolnika]

Rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS muszą opłacić składki na składki na swoje ubezpieczenie społeczne za III kwartał 2024. Jaki jest termin płatności i wysokość składek?

Co się zmieni 1 lipca 2024 r. Nie tylko minimalne wynagrodzenie za pracę - także niektóre świadczenia

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Od tego dnia zmienią się również niektóre świadczenia przewidziane w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 58 zł, a minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 0,40 zł

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 28,10 zł.

REKLAMA

Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę jest konieczna? Od 1 lipca 2024 roku kwota wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto

Wkrótce zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosić 4300 zł. Czy w związku z tym należy zmienić umowę o pracę z pracownikami wynagradzanymi płacą minimalną?

2417,14 zł świadczenia urlopowego w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat. Jak wystąpić?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe w może być wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS i zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2024 r. świadczenie urlopowe wynosi 2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy.

REKLAMA