Kategorie

Umowa zlecenie - wzór z omówieniem

Marta Borysiuk
Umowa zlecenie - wzór z omówieniem/Fot. Fotolia
Umowa zlecenie - wzór z omówieniem/Fot. Fotolia
Fotolia
Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie może mieć cech umowy o pracę. Do umów zlecenia nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, co oznacza że zleceniobiorca nie podlega ochronie tak jak pracownik oraz ma mniej przywilejów. Przedstawiamy przykładowy wzór umowy zlecenie.

Zgodnie z art. 734 Kodeksu cywilnego stronami umowy zlecenia jest zleceniodawca i zleceniobiorca. Na mocy umowy zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonać określoną czynność prawną dla dającego zlecenie (zleceniodawcy).

Umowę zlecenia określa się jako umowę starannego działania. Oznacza to, że ważne jest wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy (natomiast umowa o dzieło prowadzi do jakiegoś rezultatu).

Elementy umowy zlecenia

Umowa zlecenia powinna być zawarta w formie pisemnej.

W umowie zlecenia powinno się znaleźć:

 • oznaczenie stron umowy, tj. dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy
 • data rozpoczęcia i zakończenia umowy,
 • dokładne określenie przedmiotu zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • inne, dowolne ustalenia, np. forma zapłaty wynagrodzenia,
 • własnoręczne podpisy obu stron umowy.

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych).

Zasadą jest, że zlecenie powinno być wykonane osobiście przez zleceniobiorcę. Możliwe jest jednak powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej w sytuacji gdy: wynika to z umowy (strony zamieściły stosowny zapis), ze zwyczaju albo gdy przyjmujący zlecenie jest zmuszony przez okoliczności (np. klęska żywiołowa, ciężka choroba).

W sytuacji, gdy zleceniobiorca powierzy wykonanie zlecenia osobie trzeciej powinien zawiadomić niezwłocznie zleceniodawcę o osobie swojego zastępcy (dane osoby, miejsce zamieszkania).

Zlecenie jest umową, która może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Jeżeli zlecenie jest nieodpłatne, powinno to być wyraźnie zapisane w umowie.

Podkreślić należy, że umowa zlecenia nie jest umową o pracę. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem i nie ma prawa np. do urlopu wypoczynkowego.

Od 2017 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców.

Pisaliśmy o tym -> Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Jeżeli jednak strony określiły w umowie termin jej wypowiedzenia, wówczas są zobligowane do przestrzegania okresu wypowiedzenia.

Więcej na ten temat przeczytasz -> Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór

Wzór umowy zlecenia

                                                                                  UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu .................... pomiędzy ...................., z siedzibą w .................... przy ul. .................... zarejestrowaną w .................... pod nr KRS ...................., reprezentowanym przez ...................., zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

Panem/Panią ...................., zamieszkałym/zamieszkałą w .................... przy ul. .................... zwaną dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

1.  Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na jego rzecz następujące czynności:

……..………………………………………………………………………………............................................ w terminie do dnia ....................

2.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy terminowo i przy dołożeniu należytej staranności.

§ 2

1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości .................... (słownie ....................) zł brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 będzie płatne przelewem w terminie ……… dni od daty złożenia przez Zleceniobiorcę rachunku.

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4

W razie niewykonania umowy w terminie określonym w § 1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 5

1. Wypowiedzenie umowy dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 7

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................                      ................................

Zleceniodawca                                        Zleceniobiorca

Podstawa prawna:

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 380) .

Dołącz do nas na Facebooku!

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?