| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy

Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę nawet sprzeczne z prawem i wadliwe nie jest nieważne. Jeżeli pracownik nie uruchomi procedury odwoławczej przed sądem pracy, to po upływie terminu na złożenie stosownego pozwu wadliwa decyzja pracodawcy pozostanie w mocy.

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę, jest objęty ochroną przed wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę. Jednak taka ochrona jest uruchamiana jedynie na wniosek pracownika. Pracownik może wystąpić z powództwem do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne bądź o przywrócenie do pracy, bądź o odszkodowanie.

Sąd pracy prowadzi postępowanie i bada zasadność wypowiedzenia. Jeśli stwierdzi wątpliwości dotyczące zasadności wypowiedzenia, a umowa jeszcze się nie rozwiązała, to zgodnie z żądaniem pracownika orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia umowy. Natomiast jeśli umowa o pracę już się rozwiązała, to alternatywnie może orzec o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu.

Sądem pracy właściwym do rozpatrzenia odwołania pracownika do sądu jest sąd pracy, w którego okręgu znajduje się zakład pracy, bądź sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana.

Termin do wniesienia odwołania

Termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia wynosi 7 dni, liczony od dnia otrzymania wypowiedzenia. Termin ten biegnie od momentu, w którym wypowiedzenie doszło do pracownika w sposób pozwalający zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy.

Termin do wniesienia odwołania może być przywrócony na wniosek pracownika, jeżeli ten nie ze swojej winy nie zachował terminu 7-dniowego. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu (art. 265 k.p.). Jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 23 listopada 2000 r., „brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie”.

Sąd może zdecydować za pracownika

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Przykład

Pracownik nieprawidłowo zwolniony z pracy jednocześnie pozostawał w dużym konflikcie z zespołem, którego był członkiem. Mimo błędów pracodawcy przy wypowiadaniu jego umowy sąd pracy zdecydował się zasądzić na rzecz pracownika jedynie odszkodowanie.

Można zwrócić tu uwagę na pogląd Sądu Najwyższego zawarty w uzasadnieniu wyroku z 5 lipca 2011 r., zgodnie z którym „ocena merytoryczna pracy pracownika nie może zdecydować o celowości przywrócenia do pracy. Niezależnie bowiem od wykonywania merytorycznych obowiązków pracownik pozostaje co do zasady członkiem mniejszego lub większego zespołu współpracowników i wymagane są co najmniej poprawne jego relacje z tym zespołem”.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »