Kategorie

Umowa o pracę a pisemne potwierdzenie jej zawarcia przez pracodawcę

Krystyna Kwapisz
Radca prawny.
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeśli pracodawca nie dopełnił tego obowiązku, powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 § 2 k.p.).

Nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Bez względu na długość ustalonego stosunku pracy, a tym samym rodzaj zawieranej umowy powinna ona być zawarta w formie pisemnej.

Obowiązujące przepisy prawa pracy nakładają obowiązek określenia w umowie o pracę:

 • jej stron, czyli wskazania, kto jest pracownikiem, a kto pracodawcą,
 • jej rodzaju, czyli wskazania, czy umowa zawierana jest np. na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonania określonej pracy,
 • daty jej zawarcia – która nie musi pokrywać się z datą rozpoczęcia świadczenia pracy,
 • warunków pracy i płacy, w szczególności:

– rodzaju pracy – określenia stanowiska, na którym będzie zatrudniony pracownik, a często także zadań i obowiązków z tym stanowiskiem związanych;

– miejsca wykonywania pracy – które może być określone jako konkretne biuro znajdujące się w danym mieście lub teren danego powiatu czy kilku województw;

– wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, a więc tego, co pracodawca obok wynagrodzenia zasadniczego będzie wypłacał pracownikowi w zamian za wykonywaną pracę, np. premie, nagrody, prowizje;

– wymiaru czasu pracy, tj. informacji, czy praca będzie wykonywana w wymiarze całego etatu czy też jego części;

– terminu rozpoczęcia pracy, czyli daty, od której pracownik będzie świadczył pracę.

Użyte w przepisie stwierdzenie „w szczególności” oznacza, że katalog elementów, które muszą się znaleźć w umowie o pracę, nie jest zamknięty, a art. 29 § 1 k.p. zawiera jedynie minimalne wymagania.

Niezachowanie formy pisemnej, o której mowa w art. 29 § 1 k.p., nie powoduje nieważności umowy o pracę. Wprost przeciwnie umowa o pracę może być zawarta w formie ustnej lub w wyniku zgodnego zachowania się stron. Takie dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje zwykle wówczas, gdy pracodawca dopuszcza pracownika do wykonania pracy i płaci mu wynagrodzenie. Do zawarcia umowy przez dopuszczenie do pracy może dojść zarówno w sytuacji, gdy jest to pierwszy dzień pracy nowego pracownika, jak i w sytuacji gdy – za wiedzą pracodawcy – po ustaniu umowy zawartej np. na czas określony lub po upływie okresu wypowiedzenia pracownik kontynuuje wykonywanie swoich obowiązków. W każdej takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek potwierdzenia na piśmie warunków zawartej umowy. Otrzymanie pisemnego potwierdzenia jest bowiem prawem pracownika. Pracodawca powinien zatem najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy sporządzić potwierdzenie, a następnie doręczyć je pracownikowi.


Reklama

W pisemnym potwierdzeniu ustaleń pracodawca zawiera informacje dotyczące określenia stron stosunku pracy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Te elementy pokrywają się z wymaganiami, które musi spełniać umowa o pracę. Warunki powinny być rozumiane szeroko jako warunki pracy (np. stanowisko) oraz warunki płacy. Nie ma obowiązku potwierdzania daty rozpoczęcia pracy, gdyż pracownik już daną pracę wykonuje. Umowa o pracę jest czynnością dwustronną. Ponadto może ona być dokonana także w okresie wcześniejszym niż pierwszy dzień pracy. Dlatego należy wskazać datę jej zawarcia. Potwierdzenie ustaleń jest czynnością jednostronną, oświadczeniem wiedzy pracodawcy, potwierdzającym wcześniejsze uzgodnienia dokonane między nim a pracownikiem. Pracodawca może – i moim zdaniem powinien – zawrzeć w jego treści informację, od kiedy pracownik świadczy pracę, ale także datę sporządzenia tego potwierdzenia. Może się tak zdarzyć, że daty te będą się pokrywały, gdyż zgodnie z powołanym powyżej art. 29 § 2 k.p. – potwierdzenie ustaleń powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Obowiązek potwierdzenia pracownikowi ustaleń dotyczy wszystkich umów, bez względu na rodzaj i czas ich trwania.

Niewypełnienie przez pracodawcę w ww. terminie obowiązku sporządzenia i doręczenia pracownikowi potwierdzenia może w konsekwencji być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 § 11 k.p.). Należy bowiem pamiętać o art. 281 pkt 2 k.p., zgodnie z którym pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny, jeżeli nie potwierdzą na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Przepis ten stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę, z jednym wyjątkiem. Nie stanowi bowiem wykroczenia niepotwierdzenie na piśmie zatrudnienia pracownika na innej podstawie niż umowa o pracę, nawet wówczas, jeżeli z mocy innych przepisów na pracodawcy ciążyłby taki obowiązek.

Kara grzywny, którą jest zagrożone to wykroczenie, może być zastosowana tylko wobec pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu i wynosi od 1000 zł do 30 000 zł. Należy także pamiętać, że jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które może zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Reklama

Z drugiej strony pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie nawiązania stosunku pracy. Spór taki będzie rozstrzygać sąd pracy. Każda ze stron może udowadniać zawarcie umowy dostępnymi jej środkami dowodowymi. Pracownik będzie mógł np. wykazać, że w danym dniu podpisał listę obecności, wykonał dane zadanie lub uczestniczył w szkoleniu. Pracodawca natomiast będzie wykazywał np., że nie wyraził zgody na dopuszczenie danej osoby do pracy.

Od potwierdzenia ustaleń, które powinien dokonać pracodawca, należy odróżnić tzw. informację 7-dniową, tj. pismo, w którym pracodawca informuje pracownika m.in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub wskazuje pracownikowi odpowiednie przepisy prawa pracy regulujące dane elementy. Informacja ta powinna być przekazana pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Moim zdaniem należy także przyjąć, że taka informacja powinna być przekazana także pracownikowi, z którym nie zawarto umowy o pracę, ale któremu pracodawca jednostronnie potwierdził dokonane ustalenia dotyczące zawartego stosunku pracy.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?