Kategorie

Pracownik powołany do wojska

Marek Rotkiewicz
Marek Rotkiewicz
Ochrona przed zwolnieniem, dni wolne od pracy, wypłata odprawy pieniężnej - to tylko niektóre uprawnienia, jakie należą się pracownikowi powołanemu do odbycia służby wojskowej.

Obowiązkowi służby wojskowej (polegającemu m.in. na odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy) podlegają mężczyźni, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat, a posiadający stopień oficerski - 60 lat życia (art. 58 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - DzU z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.).

Pracownik powołany do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej jest uprawniony do otrzymania od pracodawcy odprawy w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad przewidzianych do ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Trwałość stosunku pracy

W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy. Przepisy uznają również za bezskuteczne wypowiedzenie dokonane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika przed doręczeniem karty powołania, jeżeli okres wypowiedzenia miałby upłynąć po otrzymaniu przez pracownika karty powołania. W tym wypadku stosunek pracy zostanie rozwiązany tylko wtedy, gdy pracownik tego wyraźnie zażąda. Żądanie to jest odrębnym oświadczeniem woli od wcześniej złożonego przez niego wypowiedzenia.

Chronieni przed zakończeniem stosunku pracy nie są pracownicy powołani do odbycia jednodniowych ćwiczeń wojskowych.

Ochrona jest wyłączona w przypadku:

• istnienia okoliczności uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne,

• ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Ważne!

W okresie odbywania przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwi- dacji pracodawcy.

Przepisy przewidują daleko idące konsek-wencje w razie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowy te przekształcają się w umowy na czas nieokreślony. Jest to najdalej idąca ingerencja ustawodawcy w politykę kadrową pracodawców. Należy pamiętać, że istotny jest dzień powołania do czynnej służby wojskowej, a nie dzień doręczenia karty powołania.

Ważne!

Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje za pomocą kart powołania, jednak dniem powołania jest określony w karcie dzień stawienia się do tej służby.

Przykład

Pracownik zatrudniony na okres próbny otrzymał kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Dniem stawienia się do jednostki wojskowej był dzień przypadający tydzień po zakończeniu okresu, na który zawarto umowę. W tej sytuacji umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Pracownik do końca jej trwania nie może jednak zostać zwolniony za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

Umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulegają rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie mimo powołania pracownika do wojska.


Dodatkowe dni wolne

Pracownikowi powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej (czyli m.in. ćwiczeń wojskowych) przysługują na jego wniosek dni wolne w wymiarze:

• 2 dni - w odniesieniu do osób powołanych do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej,

• 1 dnia - w odniesieniu do osób powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej 30 dni (krótsze ćwiczenia nie dają podstaw do domagania się jakiegokolwiek zwolnienia od pracy - poza oczywiście samym czasem ćwiczeń).

Istotne jest to, że pracodawca w tym przypadku nie może udzielić dni wolnych z własnej inicjatywy.

Reklama

Po odbyciu ćwiczeń wojskowych trwających powyżej 30 dni pracownik jest uprawniony także do złożenia wiążącego pracodawcę wniosku o udzielenie jednego dnia wolnego. Ważne dla pracodawcy jest w tym kontekście to, że są to dni nieodpłatne. Obciąża go zatem obowiązek udzielenia określonej liczby dni wolnych, ale nie kosztów nieproduktywnego dla niego czasu.

Pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych należy udzielić urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń. Nie dotyczy to ćwiczeń trwających do 24 godzin, odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy. Jest to szczególnie uregulowany urlop bezpłatny, gdyż w czasie jego trwania pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy (oczywiście z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia).

Powrót do pracy

Reklama

Pracownik powracający z wojska do pracodawcy, który zatrudniał go w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, może domagać się zatrudnienia na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia. Warunkiem koniecznym jest jednak zachowanie przez niego terminu na zgłoszenie się do pracodawcy w celu podjęcia pracy. Powinien to uczynić w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby. Jeżeli terminu tego nie zachowa, stosunek pracy wygasa.

Do wygaśnięcia stosunku pracy nie dochodzi (i tym samym pracownik może ciągle domagać się zatrudnienia), jeśli niezachowanie tego terminu spowodowane było przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy. Przyczynami tymi mogą być zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie. Ponadto mogą to być przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające jego nieobecność w pracy.

Pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Wygaśnięcie stosunku pracy w tej sytuacji następuje formalnie z upływem wskazanego okresu 30-dniowego. W świadectwie pracy powinien zostać wskazany okres odbywania służby wojskowej oraz to, że stosunek pracy wygasł w związku z niestawieniem się (w ciągu 30 dni) pracownika po jej odbyciu do pracy.

Marek Rotkiewicz

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?