Kategorie

Prawa i obowiązki związane ze ślubem pracownika

Katarzyna Wrońska-Zblewska
Pracownikowi, który bierze ślub, przysługują z tego tytułu 2 dni płatnego zwolnienia od pracy. Zwolnienie to powinno być wykorzystane na załatwienie formalności związanych ze ślubem.

Wstąpienie w związek małżeński powoduje wiele konsekwencji prawnych, często w związku z tym faktem następuje zmiana nazwiska, adresu zamieszkania (i z tym związana konieczność np. zmiany dowodu osobistego), numeru konta bankowego itd. Zawarcie ślubu cywilnego lub kościelnego (tzw. konkordatowego) przez pracownika ma wpływ na jego sytuację pracowniczą. Po pierwsze w związku z własnym ślubem pracownik ma prawo do 2 dni płatnego zwolnienia od pracy. Do drugie w interesie pracownika leży, aby zawiadomił on swojego pracodawcę o zmianie danych osobowych i dokumentów z tym związanych. Brak powiadomienia pracodawcy powoduje, że pracownik nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu uprawnień, a pracodawca, np. wysyłając pismo do pracownika na stary adres, skutecznie będzie dowodził prawidłowości takiego działania i właściwego sposobu doręczenia.

Obowiązek udzielenia urlopu okolicznościowego

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy w związku ze ślubem pracownika jest udzielenie mu płatnego zwolnienia od pracy, czyli tzw. urlopu okolicznościowego, w wymiarze 2 dni (§ 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - DzU nr 60, poz. 281). Urlop okolicznościowy udzielany jest na wniosek pracownika i powinien być wykorzystywany w dniu ślubu lub w dniach bezpośrednio poprzedzających lub następujących po ślubie, w szczególności, jeśli uroczystość odbywa się w dniu wolnym dla pracownika od pracy, np. w wolną sobotę.

Prawo do pozyskania aktualnych danych osobowych

Reklama

Konsekwencją zawarcia związku małżeńskiego są zmiany, które wpływają również na trwający stosunek pracy. Zmiany te dotyczą przede wszystkim danych osobowych, które to dane są niezbędne w trakcie trwania stosunku pracy i których podania pracodawca ma prawo się od pracownika domagać. Zakres tych danych określa art. 221 k.p.

Udostępnienie wszystkich powyżej wymienionych danych następuje w formie oświadczenia kandydata do pracy lub pracownika, przy czym w praktyce najczęściej oświadczenie ma formę pisemną i powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Oprócz oświadczenia pracodawca ma prawo domagać się udokumentowania powyższych danych (art. 221 § 3 k.p.). A więc pracownik ma obowiązek przedstawienia pracodawcy takich dokumentów, jak np. akt ślubu czy też dowód osobisty. Natomiast pracodawca może sporządzić kserokopie i umieścić je w aktach osobowych pracownika, choć zasadniczo samo oświadczenie pracownika wystarczy.

Przykład

Po ślubie pracownica wykorzystała kilkudniowy urlop wypoczynkowy. Po powrocie do pracy udokumentowała zmianę danych aktem ślubu, ponieważ nie zdążyła jeszcze złożyć wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.


Oprócz obowiązku jednorazowego podania określonych danych z przepisu tego wynika także obowiązek ich aktualizowania. Pracodawca ma bowiem prawo do pozyskania jak najbardziej aktualnych informacji o pracowniku, natomiast pracownik ma obowiązek nie tylko podać te informacje, ale również w miarę potrzeby je aktualizować.

Reklama

Dane te są niezbędne m.in. do realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracownika, np. odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składania niezbędnych dokumentów, raportów, deklaracji, naliczenia i wypłaty wynagrodzenia, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

W sytuacji zmiany nazwiska pracownika nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy o pracę ani także aneksowania obowiązującej. Zmiana nazwiska pracownika w żaden sposób nie wpływa na ważność trwającej umowy. Może się jednak zdarzyć, że pracownik zażąda zmian. W takim przypadku podpisanie aneksu do obowiązującej umowy jest dopuszczalne, jednak jego treść powinna informować o powodzie aneksowania umowy.

Brak aktualizacji danych osobowych

Brak aktualizacji danych w tym zakresie może powodować liczne problemy związane z wykonywaniem powierzonych obowiązków, np. w trakcie odbywania zagranicznej podróży służbowej (niezgodność danych z biletów lotniczych rezerwowanych przez pracodawcę z danymi zawartymi w paszporcie lub dowodzie osobistym pracownika), przy wykonywaniu niektórych czynności wynikających ze stosunku pracy (niezgodność danych zawartych w upoważnieniach, legitymacji służbowej lub pełnomocnictwie udzielonym przez zakład pracy z danymi zawartymi w dowodzie osobistym).

Wprawdzie Kodeks pracy nie określa, w jakim terminie pracownik jest zobowiązany do przekazania informacji o zmianach niezbędnych danych osobowych, jednak w interesie pracownika leży jak najszybsze poinformowanie pracodawcy. Informacja ta powinna zostać przekazana w formie pisemnego oświadczenia opatrzonego podpisem pracownika. Dodatkowo pracodawca ma prawo żądać okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu pracownika. Na ich podstawie jest zobowiązany poinformować o zmianach odpowiednie urzędy i organy (np. ZUS), a także wydać pracownikowi odpowiednie dokumenty (np. legitymację służbową, upoważnienia lub pełnomocnictwa do działania w imieniu firmy itp.) i narzędzia (np. imienną pieczątkę, identyfikator, imienną przepustkę uprawniającą do poruszania się po terenie zakładu pracy, nowy login do systemu komputerowego itp.) niezbędne do wykonywania pracy uwzględniające nowe dane osobowe pracownika.

Pracodawca, który poniesie szkodę spowodowaną niewypełnieniem przez pracownika obowiązku aktualizacji danych osobowych (np. nie dotrzyma warunków umowy zawartej z kontrahentem i będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej), może żądać od pracownika jej naprawienia (art. 114 k.p.). Odszkodowanie jest ustalane w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 k.p.), chyba że pracownik wyrządził szkodę umyślnie. W takim przypadku jest on zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122 k.p.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.