REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie, prawo./ Fot. Fotolia
Umorzenie, prawo./ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Umorzenie to rezygnacja z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie. Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie

Definicja podstawowa

Zrezygnowanie z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie.

REKLAMA

Autopromocja

Całkowita lub częściowa rezygnacja z docho­dzenia lub egzekucji należności pieniężnych.
Zmniejszenie wartości użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i praw­nych stosownie do ich zużycia.

W wynagrodzeniach

Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egze­kucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egze­kucyjnych.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w cało­ści lub części, jeżeli:

 • zażąda tego wierzyciel. W sprawach, w któ­rych egzekucję wszczęto z urzędu lub na żąda­nie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczę­cia egzekucji,
 • tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalno­ści prawomocnym orzeczeniem albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc,
 • egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużni­kiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egze­kucji, albo gdy prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego,
 • wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpie­czającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja jest skierowana do przedmiotu zastawu,
 • w razie egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klau­zulę wykonalności tytułu egzekucyjnego (opatrzo­nego zaświadczeniem europejskiego tytułu egze­kucyjnego) dłużnik przedstawi zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z które­go wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponow­nej egzekucji, chyba że egzekucja jest niedopuszczal­na z innych przyczyn. Umorzenie postępowania egze­kucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również: Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie w razie niewypłacalności pracodawcy

W podatkach dochodowych

Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie pożyczki w razie śmierci pracownika nie powoduje, co do zasady, powstania opodat­kowanego przychodu u spadkobierców zmarłego.

W ubezpieczeniach

W przypadku całkowitej nieściągalności należności z tytułu składek ZUS może je umorzyć w całości lub w części. Umarzając należności z tytułu skła­dek, ZUS umarza równocześnie odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkową opłatę. Całkowita nieściągalność składek występuje, gdy:

 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego mająt­ku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekra­cza kwoty stanowiącej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie nie ma następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłuż­nika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania, gdy wierzycie­le mimo obowiązku nie złożyli zaliczki na poczet kosztów postępowania lub jednogłośnie żądają umorzenia postępowania,
 • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalno­ści przy jednoczesnym braku majątku, z które­go można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumie­niu przepisów Ordynacji podatkowej,
 • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakoń­czonym postępowaniu likwidacyjnym,
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komor­nik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • jest oczywiste, że w postępowaniu egzeku­cyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Osoba, która jest płatnikiem składek na swoje ubezpieczenia, może zwrócić się do ZUS o umo­rzenie należności z tytułu składek również w przy­padku braku całkowitej nieściągalności. Umorzenie jest dla przedsiębiorcy pomocą publiczną.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia społeczne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

MRPiPS: Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

REKLAMA

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?

Dlaczego pracodawcy chcą wiedzieć o dodatkowych umowach pracownika? Okazuje się, że widzą w nich zagrożenie. Czy pracownik musi informować głównego pracodawcę o podejmowanych dodatkowych zleceniach i dorabianiu do podstawowego wynagrodzenia?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jakie są założenia tej ustawy? Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2025 r.?

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdraża dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Kiedy minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone według nowych przepisów?

Zaległy urlop do 30 września 2024

Zbliża się ważny termin, którego pracownicy i pracodawcy nie powinni przegapić. Z dniem 30 września 2024 r. przedawnią się niewykorzystane urlopy, które przysługiwały za rok 2020 r. a które powinny być udzielone najpóźniej do 30 września 2021 r. 

REKLAMA

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

Skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25. We wrześniu zmienić się mają kolejne przepisy

Kiedy słupek rtęci rośnie, a temperatury w Polsce są z roku na rok coraz wyższe, wydajność pracowników może spadać ale i wydajność uczniów podczas lekcji również może być niższa. Planowane są więc zmiany w edukacji. Mają być skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25, ponieważ we wrześniu mają zmienić się kolejne przepisy w zakresie pracy i nauki w upały.

REKLAMA