| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie to rezygnacja z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie. Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie

Definicja podstawowa

Zrezygnowanie z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie.

Całkowita lub częściowa rezygnacja z docho­dzenia lub egzekucji należności pieniężnych.
Zmniejszenie wartości użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i praw­nych stosownie do ich zużycia.

W wynagrodzeniach

Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egze­kucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egze­kucyjnych.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w cało­ści lub części, jeżeli:

  • zażąda tego wierzyciel. W sprawach, w któ­rych egzekucję wszczęto z urzędu lub na żąda­nie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczę­cia egzekucji,
  • tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalno­ści prawomocnym orzeczeniem albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc,
  • egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużni­kiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egze­kucji, albo gdy prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego,
  • wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpie­czającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja jest skierowana do przedmiotu zastawu,
  • w razie egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klau­zulę wykonalności tytułu egzekucyjnego (opatrzo­nego zaświadczeniem europejskiego tytułu egze­kucyjnego) dłużnik przedstawi zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z które­go wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponow­nej egzekucji, chyba że egzekucja jest niedopuszczal­na z innych przyczyn. Umorzenie postępowania egze­kucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Zobacz również: Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie w razie niewypłacalności pracodawcy

W podatkach dochodowych

Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie pożyczki w razie śmierci pracownika nie powoduje, co do zasady, powstania opodat­kowanego przychodu u spadkobierców zmarłego.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »