REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie, prawo./ Fot. Fotolia
Umorzenie, prawo./ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Umorzenie to rezygnacja z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie. Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie

Definicja podstawowa

Zrezygnowanie z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie.

Autopromocja

Całkowita lub częściowa rezygnacja z docho­dzenia lub egzekucji należności pieniężnych.
Zmniejszenie wartości użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i praw­nych stosownie do ich zużycia.

W wynagrodzeniach

Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egze­kucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egze­kucyjnych.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w cało­ści lub części, jeżeli:

 • zażąda tego wierzyciel. W sprawach, w któ­rych egzekucję wszczęto z urzędu lub na żąda­nie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczę­cia egzekucji,
 • tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalno­ści prawomocnym orzeczeniem albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc,
 • egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużni­kiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egze­kucji, albo gdy prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego,
 • wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpie­czającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja jest skierowana do przedmiotu zastawu,
 • w razie egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klau­zulę wykonalności tytułu egzekucyjnego (opatrzo­nego zaświadczeniem europejskiego tytułu egze­kucyjnego) dłużnik przedstawi zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z które­go wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponow­nej egzekucji, chyba że egzekucja jest niedopuszczal­na z innych przyczyn. Umorzenie postępowania egze­kucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również: Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie w razie niewypłacalności pracodawcy

W podatkach dochodowych

Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie pożyczki w razie śmierci pracownika nie powoduje, co do zasady, powstania opodat­kowanego przychodu u spadkobierców zmarłego.

W ubezpieczeniach

W przypadku całkowitej nieściągalności należności z tytułu składek ZUS może je umorzyć w całości lub w części. Umarzając należności z tytułu skła­dek, ZUS umarza równocześnie odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkową opłatę. Całkowita nieściągalność składek występuje, gdy:

 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego mająt­ku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekra­cza kwoty stanowiącej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie nie ma następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłuż­nika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania, gdy wierzycie­le mimo obowiązku nie złożyli zaliczki na poczet kosztów postępowania lub jednogłośnie żądają umorzenia postępowania,
 • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalno­ści przy jednoczesnym braku majątku, z które­go można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumie­niu przepisów Ordynacji podatkowej,
 • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakoń­czonym postępowaniu likwidacyjnym,
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komor­nik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • jest oczywiste, że w postępowaniu egzeku­cyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Osoba, która jest płatnikiem składek na swoje ubezpieczenia, może zwrócić się do ZUS o umo­rzenie należności z tytułu składek również w przy­padku braku całkowitej nieściągalności. Umorzenie jest dla przedsiębiorcy pomocą publiczną.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia społeczne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  5278,30 zł – tyle wynosi limit dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie

  Zwiększyły się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od 1 marca 2024 r. można dorobić 5278,30 zł. Wyższa kwota spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Cię docenić?

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Ci docenić? Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę. Jakie uznanie? Przede wszystkim godne traktowanie pracowników, z poszanowaniem ich praw no i oczywiście finansowe świadczenia jak i różnego rodzaju benefity.

  Okazjonalna praca zdalna. Pracodawca nie zapewni narzędzi pracy ani nie poniesie kosztów

  Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika. Przepisy regulują ten rodzaj pracy zdalnej w sposób specyficzny. W szczególności zakres obowiązków, jakie obciążają pracodawcę jest węższy niż w pozostałych przypadkach pracy zdalnej. 

  Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy - bez wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy zawsze?

  Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy w pewnych aspektach jest inaczej regulowany przez Kodeks pracy. Pracownikom tym nie przysługuje prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Są jednak sytuacje, gdy pracownik zarządzający taką rekompensatę otrzyma.

  REKLAMA

  4-dniowy tydzień pracy - badanie opinii polskich pracodawców

  4-dniowy tydzień pracy dla niektórych pracodawców jest niewykonalny ze względu na specyfikę branży. Sprawdź, którzy pracodawcy rozważają 4-dniowy tydzień pracy dla swoich pracowników.

  PFRON dofinansuje nawet 85% ceny zakupu samochodu. Masz pytania? Zadzwoń do PFRON!

  Od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do ceny zakupu samochodu osobowego. Pracownicy PFRON udzielą odpowiedzi na pytania zainteresowanych. Przedstawiamy listę numerów telefonów do Oddziałów PFRON.

  Wyższe emerytury, renty, dodatki z KRUS już od 1 marca 2024 r.

  Już od jutra, 1 marca 2024 roku, emerytury i renty z KRUS będą wyższe. Podwyżka dotknie również takich świadczeń KRUS: najniższa emerytura, emerytura matczyna, świadczenie dla sołtysa, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz dodatki do emerytur np. dodatek pielęgnacyjny.

  Ponad 15160 tys. osób pracowało w Polsce we wrześniu 2023 r. GUS podał dane

  Według stanu na ostatni dzień września 2023 r. 15160,3 tys. osób pracowało w gospodarce narodowej. Było to o 58,1 tys. osób więcej niż w sierpniu 2023 r. Średnia wieku pracujących wyniosła – jak w poprzednich miesiącach – 42,6 roku, a mediana wieku – 42,0 lata. Dane dotyczące średniej wieku i mediany wieku pracujących były podobne dla kobiet jak i mężczyzn. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący sytuacji na rynku pracy we wrześniu 2023 r. 

  REKLAMA

  Bezrobocie będzie wzrastać tylko sezonowo. Wskaźnik Rynku Pracy poszedł w górę

  Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w lutym 2024 r. do 67,7 pkt. z 67,5 pkt. w stosunku do stycznia. Wskaźnik ten informuje, jak wielkość bezrobocia będzie zmieniała się w przyszłości. Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu 2024 r. do 5,4 proc., miesiąc wcześniej była o 0,3 pkt. proc. niższa. Zdaniem ekspertów Biura Inwestycji i Ekonomicznych Cykli wzrost bezrobocia ma charakter sezonowy.

  Od 1 marca 2024 r. wynagrodzenie pracowników młodocianych wyniesie od 527,83 zł do 754,04 zł

  Od 1 marca 2024 r. wzrasta wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu oraz przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Wysokość ich wynagrodzenia wyniesie od 527,83 zł do 754,04 zł.

  REKLAMA