| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kiedy wydać świadectwo pracy

Kiedy wydać świadectwo pracy

Termin wydania świadectwa pracy jest uzależniony od rodzaju umowy, jaka łączyła pracownika z pracodawcą. W przypadku zawieranych po sobie umów na czas określony wynosi on 24 miesiące od zawarcia pierwszej umowy.

Z nowych przepisów nie wynika natomiast wprost, czy „zbiorcze” świadectwo pracy należy wydać także dla kilku umów terminowych, które zakończyły się przed upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich, a pracodawca, nie zamierza kontynuować współpracy z danym pracownikiem. Zdaniem MPiPS nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca wcześniej wydał zbiorcze świadectwo pracy obejmujące okres (okresy) zatrudnienia na podstawie terminowych umów. „Wcześniejsza realizacja przez pracodawcę ustawowego obowiązku nie pogarsza bowiem sytuacji prawnej pracownika. W takim wypadku 24-miesięczny okres powinien być liczony ponownie od dnia zawarcia z danym pracownikiem jednej z terminowych umów o pracę, po wcześniejszym wydaniu przez pracodawcę zbiorczego świadectwa pracy”.

Podobne rozwiązanie można zastosować, gdy przed upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów terminowych strony podpiszą umowę o pracę na czas nieokreślony. Oznacza to, że w obu przypadkach, gdy umowy terminowe kończą się przed upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich, świadectwo „zbiorcze” należy wydać z dniem zakończenia ostatniej z umów terminowych.

Nowelizacja nie zmieniła zasad wydawania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wobec tego świadectwo dotyczące tego typu umowy należy wydać tak jak dotychczas – w dniu ustania zatrudnienia.

W ciągu 7 dni od pisemnego wniosku pracownika

Pracownik zatrudniony na podstawie umów terminowych może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej z tego typu umów lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika (art. 97 § 13 k.p.). Oznacza to, że z takim żądaniem pracownik może występować po każdej z kolejnych umów terminowych osobno.

W razie żądania pracownika dotyczącego wydania świadectwa pracy obejmującego okresy poszczególnych umów terminowych pracodawca nadal będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy obejmującego cały okres zatrudnienia do dnia upływu 24 miesięcy od nawiązania pierwszej z takich umów. Może się więc zdarzyć, że ten sam okres zatrudnienia będzie widnieć w dwóch świadectwach pracy – zarówno dotyczącym zakończonego stosunku pracy, jak i w świadectwie „zbiorczym”. Wówczas w świadectwie „zbiorczym” pracodawca powinien zawrzeć adnotację o wcześniejszym wydaniu świadectwa (świadectw) pracy obejmującego poszczególne okresy zatrudnienia oraz dodać podstawę prawną ich wydania.

7-dniowy termin na wydanie świadectwa obowiązuje pracodawcę także wtedy, gdy przed upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z kilku umów terminowych pracownik wystąpi z żądaniem wydania świadectwa obejmującego łączny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych przypadający przed zgłoszeniem takiego żądania.

Przed nowelizacją, w razie kilku zawieranych bezpośrednio po sobie umów o pracę, świadectwo pracy między poszczególnymi umowami było wydawane tylko na żądanie pracownika, które musiało być zgłoszone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Obecnie pracownik zatrudniony na umowę termionową może wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy w każdym czasie.

Dla umów terminowych obowiązujących w dniu 21 marca 2011 r. stosuje się poprzednie zasady wydawania świadectwa pracy.

W ciągu 7 dni od upływu przepisowych terminów

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w powyższych terminach nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

Podstawa prawna:

● art. 97 § 11, § 13, § 2 i § 21 Kodeksu pracy,

● stanowisko MPiPS z 23 listopada 2011 r. w sprawie wystawiania świadectw pracy po zmianach Kodeksu pracy,

● § 2 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »