Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Inicjatywy z zakresu zarządzania wiedzą – opis praktyk

Małgorzata Rzewuska
Wszechobecność informacji wymusza zajęcie się nią w sposób systemowy wewnątrz organizacji. Dla jednych jest to moda, dla innych konieczność. W dzisiejszych czasach, aby wiedzę, na której zależy organizacji, móc efektywnie pozyskiwać, przekazywać i stosować w praktyce, niezbędne jest profesjonalne podejście do zarządzania tym obszarem. W jaki sposób skutecznie zarządzać wiedzą, które metody sprawdzają się najlepiej i jak przy tym osiągać efekty biznesowe – prezentujemy na przykładzie firm Bank Pekao SA, Deloitte Advisory oraz Grupa ITI.

Bank Pekao SA – jedna z największych instytucji finansowych w Polsce wchodząca w skład Grupy UniCredit – Deloitte Advisory Sp. z o.o. – znana firma konsultingowa należąca do międzynarodowego koncernu doradczego – oraz Grupa ITI – czołowy polski koncern multimedialny posiadający w swoim portfolio silne marki: TVN, Onet, Telewizję n, Multikino, Pascal, „Tygodnik Powszechny” oraz Legię. Organizacje z trzech różnych branż łączy to, że swoją przewagę konkurencyjną na rynku budują na podstawie kapitału intelektualnego zatrudnianych pracowników. Dziś problemem nie jest pozyskanie wiedzy. Jesteśmy wręcz narażeni na natłok informacji. Stąd w organizacji kluczowe staje się dostarczenie właściwej grupie osób odpowiedniego zakresu wiedzy, ważnego w danym momencie dla organizacji, wraz z przykładami zastosowania jej w praktyce. Ponadto w jak najbardziej efektywny sposób.

Strategia zarządzania wiedzą

O tym, że obszar zarządzania wiedzą w Banku Pekao jest kluczowy, świadczy strategia zarządzania wiedzą, zarówno na poziomie Grupy UniCredit, jak i na poziomie lokalnym. – Opieramy się na strategii szkoleń i rozwoju pracowników, która oprócz aspektu zarządzania wiedzą wskazuje na kierunki rozwoju naszych pracowników. Dla nas wiedza jest elementem kluczowym w profesjonalnej obsłudze klientów i gwarantuje stabilny wzrost organizacji. Dlatego wszystkie działania, jakie podejmujemy w tym zakresie, prowadzą do zapewnienia odpowiedniego zakresu wiedzy, dopasowanej do potrzeb naszych pracowników, w określonym czasie – mówi Bartłomiej Górniak, dyrektor zarządzający Departamentem Szkoleń i Zarządzania Wiedzą w Banku Pekao SA.

Kluczowym zadaniem departamentu jest zarządzanie informacją, znajomość banku i zakresu działalności jego jednostek – często pojedynczych osób – dzięki czemu wiadomo, gdzie w organizacji występuje wiedza i jak do niej dotrzeć. Misją komórki jest rozwój ekspertów wewnętrznych, umożliwianie im gromadzenia doświadczeń, dzielenia się wiedzą, a także przygotowywanie się do pełnienia funkcji trenera, jeśli zajdzie taka potrzeba. – To pozwala zapewnić najwyższy standard oraz wysoką jakość stosowanych w banku rozwiązań edukacyjnych. Dobieramy odpowiednie zasoby i balansujemy pomiędzy możliwościami i potrzebami organizacji, kosztami, dostępnością ekspertów i wolą przełożonych, aby zaangażować ich podwładnych do szerzenia wiedzy. To trudne zadanie, ale przynosi sporo satysfakcji, jeśli siłami wewnętrznymi uda się opracować unikalne rozwiązanie edukacyjne – przyznaje Bartłomiej Górniak. – Chodzi nie tylko o szkolenia, lecz także szerzej pojęty dostęp do wiedzy, systemów informatycznych, materiałów edukacyjnych, artykułów, kursów elektronicznych lub chatów – dodaje.

Wymiana doświadczeń

W banku istnieją bazy wiedzy służące wymianie doświadczeń, opisy poszczególnych przedsięwzięć i projektów, ale też ściśle zdefiniowany zakres dostępów do poszczególnych typów informacji i danych. – Jako instytucja finansowa musimy przykładać ponadprzeciętną wagę do bezpieczeństwa informacji. Mamy również dostęp do rozwiązań na poziomie Grup UniCredit i możemy korzystać z ich doświadczeń. Dzięki dostępowi do europejskich aplikacji z obszaru „knowledge sparing”, jak eRoom – kluczowe narzędzie wykorzystywane w projektach dzielenia się doświadczeniem, takich jak UniQuest. Jest to projekt z pogranicza zarządzania talentami i wiedzą. W jego ramach międzynarodowe grupy projektowe realizują strategiczne dla UniCredit inicjatywy. Skład grup jest tak dobierany, aby z każdego kraju były maksymalnie dwie osoby. To daje możliwość wymiany pomysłów, wiedzy i doświadczeń między osobami o różnych korzeniach kulturowych, rozmaitej mentalności i wrażliwości, wynikających z ich pochodzenia – wyjaśnia Bartłomiej Górniak.


Systemowe podejście

Wszystkie systemy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym wiedzą, w Banku Pekao są integrowane. Umiejętność integrowania, a także wielowymiarowej analizy dostępnych danych, na bazie których buduje się działania edukacyjne i rozwojowe dla pracowników, jest bowiem kluczem w zarządzaniu wiedzą. – Wszyscy pracownicy mają dostęp do całego wachlarza rozwiązań edukacyjnych opartych na zdobywaniu wiedzy poprzez uczestnictwo w konkretnych zadaniach. W tym celu stworzony został specjalny Przewodnik Rozwojowy podpowiadający, co zrobić w danym przypadku, do jakiej literatury sięgnąć i na jakich umiejętnościach się skoncentrować – mówi Bartłomiej Górniak. – Obecnie ważną inicjatywą jest projekt usystematyzowania podejścia do nauki na stanowisku pracy. Oprócz warsztatów dla menedżerów zostało opracowane narzędzie, które wspiera zarówno pracowników, jak i menedżerów w tym zakresie. Zależy nam, aby pracownicy wspólnie z menedżerami rozmawiali i podejmowali działania, które mogą wzmocnić ich wiedzę oraz umiejętności. Między innymi zachęcamy menedżerów do łączenia pracowników w pary – doświadczony pracownik, dzielący się wiedzą ze swoim kolegą. W 2011 roku prowadziliśmy też projekt powiązania ścieżek karier z programami szkoleniowymi – specjalistycznymi oraz behawioralnymi – dodaje.

W czerwcu 2011 roku wdrożono w banku nowy system do zarządzania wiedzą, gdzie znajdują się kompleksowe informacje zarówno o szkoleniach, jak i kosztach oraz planowanych inicjatywach. – Zintegrował on wszystkie informacje związane ze szkoleniami. Jest to krok w kierunku zbudowania inteligentnego systemu, potrafiącego na podstawie analizy historii szkoleń, stanowiska, oceny bezpośredniego przełożonego, oceny potencjału oraz oferty szkoleniowej zaproponować pracownikowi oraz menedżerowi działania edukacyjne, służące wzmocnieniu kompetencji pracownika. O wyjątkowości wdrożonego systemu świadczy zajęcie przez Bank Pekao drugiego miejsca w ramach konkursu European Human Capital Management Excellence Awards w kategorii HR Technology – z dumą mówi Bartłomiej Górniak.

Krok przed konkurencją

W Deloitte najważniejsi są ludzie, bowiem firma oferuje swoim klientom wiedzę i doświadczenie pracowników. Kreowanie wiedzy i dzielenie się nią w naturalny sposób wpisane jest w zawód konsultanta. Zarządzanie wiedzą bezpośrednio przekłada się na przewagę konkurencyjną. – Jesteśmy w stanie szybciej skompletować zespół do przeprowadzenia projektu, odpowiedzieć na najbardziej skomplikowane potrzeby klientów, mamy dostęp do światowych praktyk, metodyk i doświadczeń – wyjaśnia Krzysztof Kwiecień, dyrektor personalny na Polskę i kraje bałtyckie, członek zarządu Deloitte Advisory Sp. z o.o. – Zarządzanie wiedzą rozumiemy jako zarządzanie najcenniejszym aktywem organizacji, tworzenie społeczności praktyków oraz baz danych i platform elektronicznych ułatwiających komunikację – mówi.

Wielowymiarowe wspólnoty praktyków

Filozofia Deloitte opiera się na tym, że ludzie rozwijają ludzi i pracują zespołowo. – Zarządzanie wiedzą jest jednym z procesów mających wpływ na realizację tej strategii. U nas od wejścia do organizacji pracownik ma swojego counsellora – doświadczonego pracownika, opiekuna swojej kariery. Otrzymuje też dostęp do wszystkich firmowych zasobów wiedzy umożliwiających mu zdobywanie wiedzy, ale też dzielenie się nią, np. systemu Knowledge Exchange. Jest to baza zrealizowanych w Deloitte na całym świecie ciekawych, niestandardowych projektów i rozwiązań biznesowych. Pracownicy dzielą się wiedzą, pracując w projektach, ale też zarządzanie wiedzą wpisane jest w system oceny. W swoich celach pracownicy mają przewidziane szkolenie współpracowników, np. 40 godzin w roku. To dotyczy głównie menedżerów i osób, które zdobędą wyjątkowe kompetencje lub wiedzę w określonym obszarze. Tworzymy też wielowymiarowe (branżowe, specjalizacyjne czy regionalne) wspólnoty praktyków – communities of practice. Spotkania w ramach takich grup odbywają się na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym, również poprzez tele- czy wideokonferencje – mówi Krzysztof Kwiecień.


Globalne inicjatywy

Na poziomie globalnym w Deloitte funkcjonuje departament zarządzania wiedzą. Lokalnie pracują specjaliści ds. zarządzania wiedzą. – Ich głównym zadaniem jest identyfikowanie źródeł wiedzy i zapewnienie pracownikom dostępu do najlepszej wiedzy udostępnianej w ramach korporacji, np. poprzez jej promocję, a także inicjowanie wspólnych interakcji pomiędzy pracownikami na całym świecie. Jednym z wyzwań w obszarze zarządzania wiedzą jest określenie, co jest wiedzą przyszłości. Pomaga nam w tym strategia i wynikające z niej cele ukierunkowane na pozyskiwanie określonej wiedzy. A dotarcie do niej ułatwia wspomniany system Knowledge Exchange. Jeśli pojawia się w tym systemie coś interesującego, pracownicy informowani są o tym za pośrednictwem newslettera – dodaje Krzysztof Kwiecień.

Dzielenie się wiedzą w Deloitte wspierane jest przez globalne inicjatywy, np. Knowledge Leader Program, polegający na tym, że osoba, która dostarczy wiedzę do systemu, jest promowana w globalnej komunikacji czy Knowledge Sharing Award – globalne głosowanie na osoby, które wykazały inicjatywy dzielenia się wiedzą. – Jesteśmy beneficjentami wielu różnorodnych systemów międzynarodowych, które otwierają nam dostęp do wiedzy w skali globalnej. Jednym z takich zasobów jest również globalna platforma e-learningowa, dająca dostęp do wiedzy generowanej na całym świecie. Najlepsze praktyki, raporty i metodyki gromadzone są w sposób zorganizowany procesowo i technologicznie. Cieszy mnie, że Polska nie jest tylko beneficjentem tych rozwiązań, lecz także aktywnym kontrybutorem – podkreśla Krzysztof Kwiecień. – Innym systemem wspierającym dzielenie się wiedzą jest system zawierający szczegółowe życiorysy ekspertów Deloitte na całym świecie. To umożliwia oferowanie klientowi zespołu projektowego posiadającego najlepsze kompetencje do zrealizowania danego projektu. Każdy z naszych profesjonalistów ma obowiązek aktualizować swoje cv w tym systemie, np. o informację o projekcie, w którym uczestniczył. To daje transparentną informację o kompetencjach pracowników w danej dziedzinie – opowiada Krzysztof Kwiecień.

W Deloitte efekty takiego podejścia są zauważane w wielu wymiarach. – Wypracowane praktyki pozwalają nam bardziej efektywnie wprowadzać nowych pracowników do obowiązków konsultanta, przygotowywać oferty i współpracować przy projektach. Efektywna współpraca z konsultantami ze świata prowadzi do zdobywania projektów u klientów globalnych. Ważny jest tutaj również aspekt kulturowy i rozwojowy. Konsultanci w firmach chcą się rozwijać i przebywać w środowisku sprzyjającym rozwojowi. Zarządzanie wiedzą jest niezbędne do zaspokojenia tego obszaru – wyjaśnia Krzysztof Kwiecień.

Budowa przewagi konkurencyjnej

Spółki należące do Grupy ITI łączy to, że swoją przewagę konkurencyjną na rynku budują na podstawie kapitału intelektualnego zatrudnianych pracowników. Dlatego temat zarządzania wiedzą jest bardzo często dyskutowany. Podejmowanych jest też wiele różnorodnych działań w tym obszarze. – Najistotniejszą rzeczą jest, aby zgromadzoną w organizacji wiedzę umiejętnie wykorzystywać do osiągania celów biznesowych. Nasze spółki to liderzy na rynku, w związku z tym kluczowe staje się posiadanie najnowszego know-how i jego właściwe wykorzystanie w budowaniu skutecznych strategii konkurencyjnych. Zapewniamy pracownikom stały dostęp do informacji oraz dbamy, aby wiedzieli, jak z nich korzystać. Rozwiązania są dopasowywane do specyfiki i potrzeb poszczególnych firm oraz oceniane pod kątem efektywności. Wiedzę rozumiemy bardzo szeroko – od znajomości produktów przez procedury przypisane do poszczególnych pionów czy departamentów spółek Grupy ITI. Odrębna dziedzina wiedzy to dla nas cały obszar potencjału intelektualnego zatrudnianych pracowników – dotyczący wymaganych kompetencji i umiejętności związanych z funkcjami pełnionymi w organizacji. Sama znajomość zakresów obowiązków to za mało. Musi być dla wszystkich jasne, kto czym się zajmuje i za co odpowiada. Nie może też zabraknąć szczegółowych danych na temat specjalistycznej wiedzy przypisanej do stanowiska, a nawet zainteresowań i pasji, które mogą połączyć ludzi z różnych miejsc i wnieść nową jakość do biznesu – mówi Barbara Fichtel, dyrektor personalna Grupy ITI.


Wyłapać i właściwie wykorzystać

W dzisiejszych czasach tylko te organizacje, które potrafią pierwsze dostrzec lub pozyskać informację, odpowiednio przekazać ją swoim pracownikom, którzy wspólnie przełożą ją na nowe produkty, sposoby sprzedaży i komunikacji z klientem, mogą mieć pewność, że zrealizują z sukcesem swoją strategię i osiągną najlepszy wynik na rynku. – Dostarczanie osobom zajmującym kluczowe stanowiska aktualnych informacji potrzebnych do prowadzenia biznesu jest jednym z elementów procesu zarządzania wiedzą. Podkreślić należy, że jest to aspekt, który nie może być niedoceniany – co więcej, uświadamia nam, jak ważna jest systematyczność i rzetelność w tym obszarze. Jednak bez wątpienia kluczem do sukcesu w procesie dzielenia się wiedzą jest kultura otwartości i skutecznej komunikacji na co dzień. Przywiązujemy do tego dużą wagę – już w programie adaptacyjnym dostarczamy uczestnikom wiedzę na temat wszystkich spółek Grupy ITI oraz pokazujemy możliwości, jakie daje praca w tak różnorodnym i wielowymiarowym środowisku. Tworząc zespoły projektowe, dobieramy osoby z różnych miejsc w organizacji. Dzięki temu zapewniamy odpowiedni przepływ wiedzy, dzielenie się doświadczeniami oraz efekt synergii – mówi Barbara Fichtel.

Sprzedaż i obsługa klienta

Najwięcej inicjatyw z obszaru zarządzania wiedzą w Grupie ITI powstaje w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. Tutaj są bazy wiedzy zawierające szczegółowe informacje na temat produktów, ich cech, korzyści, procedur sprzedaży, uruchamiania nowych funkcjonalności, sposobów prowadzenia rozmów z klientami, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. – Dbamy nie tylko o ich aktualność, lecz także zapewniamy atrakcyjną formę, zachęcającą użytkowników do regularnego korzystania. Jest to bardzo skuteczny sposób diagnozowania przyczyn problemów technicznych występujących wśród klientów. W obszarach sprzedaży i obsługi klienta obserwujemy najbardziej spektakularne efekty zarządzania wiedzą. Bazy wiedzy oraz e-learningu skracają proces szkoleń produktowych i proceduralnych, pozwalają zapewnić szybki dostęp do informacji szerokiemu gronu odbiorców, bez konieczności angażowania wielu zasobów wewnątrz organizacji. Możemy też w łatwy sposób wybrać specyficzną grupę docelową i szybko przekazać jej np. prośbę o wykonanie pewnego działania. Systemy informatyczne pozwalają nam na zbieranie informacji o sposobie wykorzystania baz wiedzy, ilości czasu spędzonego na e-learningu oraz uzyskanych efektach – wyjaśnia Barbara Fichtel.

Angażowanie pracowników

W procesie tworzenia baz wiedzy kluczowym elementem jest zaangażowanie pracowników. Jasne pokazanie celów i korzyści ze stosowania zaproponowanych narzędzi sprawia, że ludzie wiedzą, w jakim celu zostały one stworzone i jakie procesy wspomagają. W Grupie ITI ważny jest też wysoki poziom zarządzania. W tym celu powołano Akademię Zarządzania, która buduje relacje między menedżerami z różnych spółek, otwiera kanały komunikacji, co niejednokrotnie skutkuje ciekawymi pomysłami biznesowymi. – Zarządzaniu wiedzą sprzyja też intranet, który pozwala m.in. na bezpośrednią wymianę informacji dzięki forom, ogłoszeniom i tym podobnym funkcjonalnościom. Zachęcamy też do organizowania spotkań osób z różnych spółek, a odpowiadających za ten sam obszar, np. HR, PR, prawny. Ważną kwestią jest ustalenie granicy między otwartością w dzieleniu się wiedzą a ryzykiem sprzedaży know-how firmy. Naszą rolą jest edukowanie pracowników, by nie mieli wątpliwości, jakimi danymi mogą się swobodnie dzielić, a jakie powinni zachować w tajemnicy – wymienia Barbara Fichtel.

Firmy Bank Pekao SA, Deloitte Advisory Sp. z o.o. oraz Grupa ITI otrzymały już dwukrotnie tytuł Top Employers Polska – w roku 2010 i 2011.

Projekt Top Employers Polska identyfikuje i certyfikuje najlepszych pracodawców w Polsce pod względem ich polityki i praktyki personalnej. Organizatorem projektu jest Instytut CRF. W programie wyłaniani są pracodawcy, którzy wyróżniają się pod względem świadczeń podstawowych, świadczeń dodatkowych i warunków pracy, szkoleń i rozwoju, rozwoju kariery zawodowej oraz kultury organizacyjnej firmy. Więcej informacji: www.topemployers.pl.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.