Kategorie

Ubieganie się o szkolenia indywidualne i grupowe - procedury

Joanna Niemyjska
Szkolenia indywidualne i grupowe. /Fot. Fotolia
Szkolenia indywidualne i grupowe. /Fot. Fotolia
Fotolia
Ubieganie się o szkolenia indywidualne i grupowe wiąże się z określonymi procedurami działania. Jak wyglądają szczegółowe warunki organizacji szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy?

Szkolenie szansą dla pracowników

Jest ono jedną z podstawowych, a zarazem najpopularniejszych form wsparcia, jakie oferują powiatowe urzędy pracy w Polsce. Szkolenie – bo o nim mowa, to szansa na uzupełnienie kwalifikacji, a nawet całkowite przekwalifikowanie, a w rezultacie – na zdobycie wymarzonej pracy.

Reklama

Urzędy pracy co roku przygotowują plan szkoleń grupowych, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników, a przy tym kierując się także racjonalnością wydatków. Poza tym planem istnieje też możliwość ubiegania się o szkolenie indywidualne.

Wskazane jest, aby w szkoleniach z urzędu pracy brały udział osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub też stanęły przed koniecznością zmiany bądź uzupełnienia swoich kwalifikacji. Niekiedy powodem udziału w szkoleniu może też być utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie oraz brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. W praktyce wiele osób zarejestrowanych w urzędzie pracy spełnia te kryteria.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, który obejmuje nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach, które są uzasadnione programem szkolenia – nie dłużej niż 24 miesiące.

Zobacz również serwis: Szkolenia i rozwój

Kto może korzystać z oferty szkoleniowej?

O szkolenia, które będą sfinansowane przez powiatowy urząd pracy, mogą ubiegać się wszystkie osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy. Ponadto istnieje też grupa osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, które także mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolenia. Należą do nich:

 • pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • osoby, które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • osoby, które biorą udział w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • żołnierze rezerwy,
 • osoby, które pobierają rentę szkoleniową,
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe,
 • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność poza rolnictwem,
 • osoby w wieku 45 lat i powyżej, które pracują, wykonują inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i są zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

Stypendium szkoleniowe

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu finansowanym przez urząd pracy, mogą liczyć na wypłatę stypendium szkoleniowego. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą otrzymywać stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla osób bezrobotnych, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie. Jeżeli tych godzin jest mniej, wysokość stypendium jest ustalana proporcjonalnie, przy czym wynosi ono nie mniej niż 20 proc. kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych.

Polecamy także: Pomoc dla bezrobotnych w 2014 roku

Szkolenie grupowe a indywidualne

Reklama

Wiele osób bezrobotnych zadaje sobie pytanie: Czy procedura ubiegania się o sfinansowanie szkolenia jest trudna? W przypadku szkoleń grupowych jest ona stosunkowo prosta. Wystarczy bowiem wybrać interesujące nas szkolenie z planu szkoleń, a następnie postąpić zgodnie z wytycznymi urzędu, który organizuje proces rekrutacji na dane szkolenie. Zwykle procedury urzędu ograniczają się do wypełnienia zgłoszenia i spotkania z urzędnikiem w celu potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu. Później nie pozostaje nic innego, jak oczekiwanie na kontakt ze strony urzędu.

W przypadku sfinansowania szkolenia indywidualnego sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. W tym bowiem wypadku trzeba wypełnić wniosek o sfinansowanie szkolenia indywidualnego. Ponadto, zgodnie z zasadami przyznawania tego dofinansowania, należy uzasadnić celowość odbycia wybranego szkolenia. Tego rodzaju uzasadnienie może przybrać różną formę, np. deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu po zakończeniu szkolenia albo własną deklarację o założeniu działalności gospodarczej po jego ukończeniu. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w swoim urzędzie pracy, w okresie, kiedy są dostępne środki na tę formę wsparcia lub też urząd pracy ogłosił nabór takich wniosków. W ciągu 30 dni wniosek powinien być rozpatrzony.

Warto skorzystać z tej formy wsparcia, ponieważ urząd może sfinansować wysokość szkolenia, maksymalnie do kwoty 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 11 070 90 zł). Należy przy tym zaznaczyć, że niektóre urzędy pracy wprowadzają pewne ograniczenia, w związku z czym kwota dofinansowania może być trochę niższa. Ponadto urząd pracy finansuje także koszty badań lekarskich i psychologicznych, koszty egzaminów, dojazdu, a w szczególnych sytuacjach również zakwaterowania i wyżywienia.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, bezwzględnie należy zapoznać się z zasadami przyznawania tego dofinansowania. W zasadach urzędy informują o maksymalnej kwocie dostępnego dofinansowania oraz np. o okresie, w jakim wymagane jest założenie działalności, jeżeli ktoś zadeklarował jej otwarcie po ukończeniu szkolenia.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Przerwanie szkolenia i jego konsekwencje

Niekiedy zdarzają się sytuacje, które powodują, że jesteśmy zmuszeni do przerwania szkolenia. Osoby bezrobotne, które przerwą szkolenie ze swojej winy, bez powodu, zostają wyrejestrowane z urzędu pracy na 120 dni (pierwsze przerwanie szkolenia). Ponadto osoba, która zostanie skierowana na szkolenie i nie ukończy go z własnej winy, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia. Jeżeli jednak powodem przerwania szkolenia jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub otwarcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Warto dodać, że osoby bezrobotne, które w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie lub założą działalność, mogą kontynuować szkolenie i nadal otrzymywać stypendium w kwocie 20 proc. zasiłku dla osób bezrobotnych, przy czym nie są wówczas odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne od uzyskanego stypendium.

Podsumowując, można stwierdzić, że sam proces ubiegania się o szkolenie indywidualne lub grupowe nie jest trudny. Warto jednak zawsze pamiętać o tym, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat rekrutacji i zasad przyznawania tego rodzaju dofinansowania, które urzędy pracy umieszczają na swoich stronach internetowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Zielona Linia
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?