Kategorie

Szkolenie i rozwój kadr w Warsaw Marriot Hotel - studium przypadku

Halina Guryn
Halina Guryn
Umiejętność wyłaniania talentów oraz motywowania do rozwoju to kompetencje menedżerskie, które w międzynarodowej sieci Marriott uznaje się za kluczowe. Do doskonalenia ich służą takie programy szkoleniowe, jak Developing You – Developing Others czy Man in the Pocket, które realizowane są także w warszawskim hotelu Marriott.

Jedną z podstawowych zasad korporacyjnych obowiązujących w Marriott International jest wewnętrzne promowanie pracowników. W związku z tym w poszczególnych oddziałach firmy na świecie prowadzone są regularne szkolenia wszystkich zatrudnionych osób, począwszy od szczebla podstawowego, m.in. po to, aby mogły one awansować na coraz wyższe stanowiska i obejmować coraz szerszy zakres zadań.

Awanse wewnętrzne

Reklama

Wielu dyrektorów generalnych naszej sieci zaczynało pracę od podstawowych stanowisk. Na początku byli zatrudnieni np. na stanowisku odźwiernego czy pracownika obsługującego windę. Potem, w miarę zdobywania doświadczeń i umiejętności, przechodzili na coraz wyższe stanowiska. Podstawową zasadą obowiązującą w całej sieci jest promowanie na stanowiska menedżerskie osób „z wewnątrz” organizacji. Dlatego też chcemy ciągle rozwijać naszą kadrę. Mamy zróżnicowany system szkoleń, ale bardzo dużo zależy od pracowników, od ich chęci i determinacji do rozwoju własnych umiejętności – mówi Maryla Koralewska, dyrektor HR w hotelu Marriott w Warszawie.

Często stosowaną metodą jest szkolenie na zasadzie cross training. Pracownicy, którzy zdobyli wiedzę i doświadczenie na swoich stanowiskach w danym dziale, są przenoszeni do innych obszarów firmy. Dzięki temu mogą nie tylko zdobyć nowe umiejętności, lecz także podjąć właściwą decyzję odnośnie do swojej przyszłej kariery zawodowej.

Symulacje i ćwiczenia

Reklama

Od początku działania hotelu Marriott w Warszawie, czyli od 1989 roku, prowadzone były szkolenia takie same, jak w pozostałych placówkach sieci. Jednak charakter i metody szkoleniowe były inne od tych, które stosowano wówczas w naszym kraju. Polegały głównie na zabawie, konkursach, na symulacjach i ćwiczeniu na żywo sytuacji, z którymi potem pracownicy mogli mieć do czynienia w pracy. Program poszczególnych szkoleń był opracowany w siedzibie korporacji, w Stanach Zjednoczonych, ale zdarzały się pewne modyfikacje.

– Zwłaszcza dzięki grom symulacyjnym uczestnicy dodawali do programu coś od siebie, mieli więc swój wkład i w ten sposób często zmieniali konkretne szkolenie. Ponieważ przez pierwsze lata działania naszego hotelu sama prowadziłam szkolenia w zakresie empowerment i TQM (Total Quality Management), to widziałam, że – mimo iż program pochodzi z korporacji – to każdy kurs był nieco inny, w zależności od grupy i doświadczeń zawodowych jej uczestników. Różnice wynikały z tego, czy szkolenie było prowadzone np. dla menedżerów recepcji czy dla szefów kuchni lub działu utrzymania czystości. Każdy z nich spotykał się z innymi problemami i w inny sposób podchodził do rozwiązywania problemów zgłaszanych przez gości – wyjaśnia szef działu HR.

Szkolenia z takich dziedzin, jak zarządzanie jakością i podejmowanie właściwych decyzji, dzisiaj również należą do obowiązkowego programu edukacji menedżerskiej w firmie.


Rozwijam siebie, rozwijam innych

Głównym wyznacznikiem działań w zakresie rozwoju pracowników są kompetencje menedżerskie uznawane w sieci Marriott za najważniejsze – to m.in. umiejętność wyłaniania szczególnie utalentowanych pracowników oraz zdolność inspirowania i motywowania do rozwoju. W obu tych kluczowych kompetencjach istotą jest dwustronna forma rozwoju, polegająca na ciągłym doskonaleniu przez menedżerów własnych kompetencji i osobowości, z drugiej strony – na rozwijaniu kompetencji i osobowości pracowników.

Do tej roli dokładnie przygotowujemy naszych menedżerów. Regularnie prowadzimy szkolenie pod nazwą „Developing You – Developing Others”, które koncentruje się na tym, w jaki sposób menedżer powinien pracować nad sobą i swoim rozwojem, a jednocześnie, jak powinien zadbać o rozwój swoich pracowników. Szkolenie jest realizowane zgodnie z zasadą, że dopiero wtedy można przejść do innego obszaru i awansować, jeżeli przygotuje się kogoś na swoje miejsce. Jest to zatem niekończący się proces. Jako dział HR aktywnie w nim uczestniczymy. Są menedżerowie, którzy potrafią bardzo szybko wyłowić najlepszych z grupy i skupić się nad ich rozwojem. Ale są też menedżerowie, którzy potrzebują pomocy z naszej strony. Staramy się razem z menedżerem ds. szkoleń w naszej firmie przekazać im jak najwięcej wiedzy i narzędzi, aby mogli podejmować trafne decyzje na temat kierunku rozwoju pracownika, co więcej – aby go do tego potrafili zachęcić i motywować – mówi Maryla Koralewska.

Warto dodać, że każdy menedżer jest przeszkolony w zakresie umiejętności podejmowania decyzji. Przy tym ważne jest, aby menedżerowie stosowali tę umiejętność nie tylko w stosunku do siebie, lecz także wobec pracowników – aby pozwalali im rozwijać się. W praktyce polega to na tym, że grupa osób w danym dziale ma prawo do podejmowania decyzji i rolą menedżera jest monitorowanie tego konkretnego procesu – wskazywanie pracownikom właściwej drogi bez decydowania za nich. Takie podejście pozwala wyłaniać przyszłych liderów. Ci pracownicy, którzy stosują empowerment, mogą skutecznie rozwijać kompetencje zarówno swoje, jak i innych pracowników hotelu.

Następca pod ręką

– Zawsze zwracamy uwagę na to, aby każdy dyrektor i kierownik przestrzegał zasad programu, który nazywa się u nas „Man in a Pocket”. Dotyczy wyłaniania osoby, która potencjalnie mogłaby zająć nasze stanowisko. Zgodnie z założeniem tego programu, każdy menedżer powinien zajmować się rozwijaniem kompetencji swoich podwładnych. I z tego jest też oceniany. Jeżeli ktoś zajmuje stanowisko dyrektora i uważa, że jest najważniejszy i wie wszystko najlepiej, to znaczy, że jest złym dyrektorem, ponieważ nie widzi wokół siebie ludzi. Dyrektor czy menedżer powinien wyłonić ze swojego zespołu osobę, która w każdym momencie jest w stanie go zastąpić, której poświęcił na tyle dużo czasu, aby poznała merytoryczne i techniczne sprawy związane z jego pracą – wyjaśnia Maryla Koralewska.


Analizą kompetencji pracowników ma obowiązek zajmować się każdy dyrektor działu. To do niego należy wyłanianie talentów, czyli osób, które mogłyby awansować i które mają potencjał do rozwoju. Raz w roku dokonywana jest ocena pracownicza, w której pracownik razem ze swoim bezpośrednim szefem ustala kierunki i metody dalszego rozwoju w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

– Każdy, kto zarządza u nas działem, musi dobrze poznać swoich pracowników. Musi z ludźmi blisko współpracować, znać ich problemy, pragnienia, wiedzieć, co sprawia im w pracy radość, a czego robić nie chcieliby. Ważne są oceny pracowników, ale przede wszystkim liczy się wiedza na temat zdolności pracownika. Traktujemy pracowników na zasadach partnerskich. Oznacza to, że mogą oni wykazywać własną inicjatywę w pracy. Nie ograniczają się tylko do wykonywania powierzonych im zadań. Jeżeli chcą, mogą wykonywać coś więcej, a zadaniem menedżera jest wspierać ich w tym i tworzyć ku temu możliwości, np. jeżeli pracownik mówi, że interesuje go praca w dziale księgowości, to szef powinien pokierować w odpowiedni sposób jego rozwojem. Bezpośredni i otwarty kontakt z pracownikiem jest więc podstawą – mówi Maryla Koralewska.

Co kilka miesięcy szef działu HR spotyka się z menedżerami, aby dowiedzieć się, co zrobili w kwestii wskazania swoich następców. Jeżeli uznaje, że działania były niewystarczające i pracownik nie został poinformowany, że firma jest zainteresowana jego rozwojem (a dotyczy to osoby mającej do tego predyspozycje), to wtedy organizowane są spotkania, w których biorą udział trzy strony: dyrektor HR, menedżer oraz jego podwładny. I w ten sposób wspólnie ustalany jest plan rozwoju pracownika.

Motywowanie do rozwoju

Podstawą motywacji pracowników hotelu Marriott do poszerzania swoich kompetencji jest świadomość, że firma ma wobec niego konkretne plany i w związku z tym inwestuje w jego rozwój. Metodą, która jest szczególnie skuteczna w całej sieci, w tym również w naszym kraju, jest udział w szkoleniach zagranicznych. Ale funkcja motywacyjna polega wtedy na tym, że osobą będącą trenerem jest pracownik hotelu. Nie on jest szkolony, tylko on szkoli innych. Dzieje się tak przy okazji otwarcia nowych hoteli, które potrzebują doświadczonych pracowników sieci do wdrożenia w obowiązki pracowników w świeżo otwieranych placówkach.

Stosowana w sieci Marriott metoda nosi nazwę Task Force. Daje silną motywację i jest szansą do rozwoju dla pracowników, którzy wyjeżdżają za granicę, pracują w nowym hotelu i w nowych dla siebie warunkach. Mają więc okazję sprawdzić siebie, przekonać się, w jakim stopniu znają swoje obowiązki i na ile dobrze mogą szkolić swoich kolegów, a zarazem nowych pracowników hotelu. Pracownicy z Polski są często trenerami w tak odległych geograficznie i kulturowo miejscach, jak np. na Arubie, w Indiach, Kazachstanie czy w Korei. Szkolą innych w nowym hotelu, a jednocześnie tam pracują i sami zdobywają nowe doświadczenia zawodowe.


Nieustanne zmiany

Działanie hotelu jest związane z nieustannymi zmianami (zarówno w otoczeniu rynkowym, jak i wewnątrz organizacji), a jednocześnie z potrzebą zachowania stabilnych i jasnych zasad działania. Jak w takim razie można pogodzić zarządzanie kadrami oparte na trwałych podstawach z zarządzaniem zmianą? Szef HR w warszawskim hotelu Marriott podkreśla, że przede wszystkim należy działać zgodnie z przepisami prawa i tu nie ma miejsca na dowolność. A poza tym zmiana jest stałym elementem działania hotelu. Przede wszystkim zmieniają się systemy pracy w poszczególnych działach, co powoduje czasami lęk u pracowników, którzy boją się, że nie sprostają zmianom, że nie poradzą sobie np. z nowymi szkoleniami z umiejętności, jakich jeszcze nie mają.

Uważam, że w takim przypadku podstawą jest jasne informowanie. Z ludźmi trzeba bardzo dużo rozmawiać. Trzeba ich przekonać do zmiany. Kiedy pracownicy rozumieją, dlaczego zmiana jest wprowadzana i dlaczego stawiane są nowe wymagania, to nie będą przeszkadzać a pomogą wprowadzać zmiany. Miałam kilkakrotnie tego dowody, że warto najpierw wprowadzić pracowników w temat, posłuchać ich uwag i podpowiedzi – mówi Maryla Koralewska. – I nie warto niczego robić na siłę, bo to nigdy nie da oczekiwanego efektu. Trzeba ludzi najpierw przekonać – dodaje.

Marriott International Inc. ma ponad 3200 hoteli w 67 krajach na całym świecie. W Europie, gdzie posiada 112 placówek w 21 krajach, firma rozpoczęła swoją działalność w 1975 r., uruchamiając swój hotel w Holandii. W Polsce Marriott International Inc. funkcjonuje od października 1989 r., kiedy otwarto Warsaw Marriott Hotel. Obecnie zatrudnia tutaj ok. 400 pracowników.

W kwietniu 2010 r. Idalia Kostrzewska, dyrektor ds. obsługi gości w warszawskim hotelu Marriott, została uhonorowana najwyższą nagrodą dla pracowników sieci Marriott International – Award of Excelence im. J. Willarda Marriotta. Nagroda jest przyznawana corocznie ośmiu pracownikom sieci Marriott nominowanym przez ich przełożonych lub współpracowników za wyjątkowe wyniki w pracy i cechy, jakie w sieci Marriott są uznawane za kluczowe: konsekwentne dążenie do celu, rzetelność, charakter, zaangażowanie i wytrwałość.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.