Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyspecjalizowany doradca, czyli outsourcing procesów rekrutacyjnych alternatywą dla działu rekrutacji w firmie

Rafał Dąbkowski
Outsourcing usług rekrutacyjnych to rozwiązanie, które umożliwia przedsiębiorcom optymalizację procesów zarządzania, zaś działom HR efektywną politykę rekrutacyjną i realizację strategicznie ważnych obszarów polityki personalnej. Zatrudnienie firmy doradztwa personalnego jest szczególnie pomocne w przypadku rekrutacji na stanowiska menedżerskie, wymagające specjalistycznej wiedzy lub rekrutacji masowych.

W Polsce mniej niż 30 proc. ofert pracy na głównych serwisach rekrutacyjnych jest zamieszczanych przez agencje doradztwa personalnego. Na bardziej dojrzałych rynkach, takich jak brytyjski czy francuski, około 60 proc. rekrutacji zewnętrznych prowadzi się wyłącznie przy wykorzystaniu know-how specjalistycznych firm rekrutacyjnych. Można zatem założyć, że przedsiębiorstwa w Polsce mogłyby zlecać więcej projektów rekrutacyjnych zewnętrznym agencjom, gdyby były przekonane, że jest to najskuteczniejsza i najbardziej efektywna finansowo metoda wyboru kandydatów.

Pomyślmy o korzyściach

Z usług doradców personalnych korzystają najczęściej firmy międzynarodowe, które przeniosły tę praktykę z rodzimych rynków. Polscy przedsiębiorcy w większości sceptycznie podchodzą do możliwości powierzenia obsługi procesów rekrutacyjnych zewnętrznym podmiotom, oceniając takie rozwiązanie jako zbyteczne i kosztowne. Tymczasem outsourcing procesów rekrutacyjnych stanowi atrakcyjną alternatywę dla utrzymywania zespołu ds. rekrutacji w dziale HR lub też, w przypadku mniejszych firm, oddelegowywania zadań rekrutacyjnych na pracowników realizujących na co dzień obowiązki kadrowo-płacowe. Zatrudnienie firmy doradztwa personalnego jest szczególnie pomocne w przypadku rekrutacji na stanowiska menedżerskie lub wymagające specjalistycznej wiedzy, rekrutacji masowych (np. związanych z uruchomieniem nowego oddziału czy też fabryki) oraz gdy pracodawcy zależy na dyskrecji. Firma specjalizująca się w usługach związanych z pozyskiwaniem pracowników posiada doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych projektów rekrutacyjnych oraz własną, szeroką sieć kontaktów do potencjalnych kandydatów. W przeciwieństwie do niej, pracodawca często startuje od „zera”. Bez znajomości rynku pracy w danym sektorze oraz specyfiki danego stanowiska łatwo może popełnić błędy, np. w ocenie kluczowych kompetencji pracownika.

Przede wszystkim specjalizacja

Specjalistyczne firmy świadczące usługi z zakresu rekrutacji mają dużą wiedzę na temat naboru odpowiednich pracowników, a także dysponują sprawdzonymi metodami weryfikacji kompetencji kandydatów oraz ich selekcji. Dobrze, gdy w takiej firmie za procesy rekrutacyjne odpowiadają konsultanci wywodzący się z sektorów, dla których prowadzą rekrutację. Dzięki temu doskonale znają specyfikę wybranego rynku, zarówno od strony potrzeb pracodawców, jak i oczekiwań pracowników. W ciągu roku każdy konsultant może koordynować kilkadziesiąt projektów rekrutacyjnych w obszarze swojej specjalizacji, budując przy tym długotrwałe relacje z kandydatami. Na bieżąco monitoruje rynek, potrafi ocenić doświadczenie oraz umiejętności kandydata, a także doradzić pracodawcy wybór najwłaściwszej osoby na dane stanowisko pracy.


Dywersyfikacja metod pozyskiwania kandydatów

Firmy doradztwa personalnego proponują klientom różnorodne, stosowane w zależności od konkretnego przypadku, metody poszukiwań i selekcji kandydatów. Lista możliwych metod jest większa wśród firm międzynarodowych, działających na rynku przez wiele lat. Po pierwsze, korzystają one z doświadczeń z innych krajów, w których usługi rekrutacyjne realizowane są na znacznie większą skalę niż w Polsce. Po drugie, przez lata działalności zbudowały obszerne bazy kontaktów z kandydatami. Mając bieżącą wiedzę na temat tego, czym aktualnie zajmują się kandydaci, firma jest w stanie natychmiast wyłonić grupę osób odpowiadających profilowi i potrzebom klienta, zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

W przypadku niektórych firm doradztwa personalnego, konsultanci spotykają się z kandydatami niezależnie od prowadzonych projektów rekrutacyjnych. Na bieżąco oceniają zatem sytuację na rynku, a także lepiej poznają aplikujące osoby. W trakcie bezpośredniego spotkania konsultant weryfikuje cele zawodowe i osiągnięcia kandydata, sprawdza jego wiedzę z zakresu branży, w której pracuje, poznaje motywacje towarzyszące zmianie pracy oraz doradza w zakresie dalszego rozwoju zawodowego. Dzięki tak proaktywnemu podejściu konsultanci są w stanie nawet w bardzo krótkim czasie zaproponować właściwą osobę. Klienci otrzymują listę wyselekcjonowanych pod kątem każdego projektu kandydatów w terminie dwch, trzech tygodni.

Na podstawie znajomości rynku pracy, kandydatów i firm, firma doradztwa personalnego może także dotrzeć z propozycją dalszego rozwoju zawodowego do menedżerów wyższego szczebla, którzy w danym momencie nie poszukują aktywnie zatrudnienia, ale ich profil koresponduje idealnie z oferowanym stanowiskiem. Metoda ta wymaga bardzo dobrego rozeznania w realiach rynku i – nade wszystko – stosowania restrykcyjnych norm etycznych.

Optymalizacja kosztów

Każda rekrutacja, także ta prowadzona samodzielnie przez pracodawcę, wiąże się z kosztami. Oprócz kosztów mierzalnych związanych z organizacją i przebiegiem rekrutacji (przygotowanie ogłoszeń i ich emisja, selekcja CV, kontakty z potencjalnymi kandydatami, sprawdzenie referencji) firma może ponosić duże straty ze względu na utratę ciągłości w realizacji zadań związanych z danym stanowiskiem. Przy przedłużającym się procesie rekrutacyjnym koszty związane z rekrutacją wewnętrzną mogą okazać się nawet wyższe niż w przypadku zlecenia tej usługi na zewnątrz. Zwłaszcza w sytuacji, gdy w proces rekrutacyjny obok specjalisty ds. HR jest zaangażowany pracownik merytoryczny. Zlecenie rekrutacji firmie zewnętrznej pozwala zaoszczędzić czas osób zatrudnionych w organizacji. Dzięki temu mogą one skoncentrować się na działaniach związanych z prowadzoną działalnością biznesową lub celach polityki personalnej.

Firmy doradztwa personalnego mogą również świadczyć inne usługi na rzecz klienta, które pozwalają optymalizować koszty. Jedną z nich jest obsługa kadrowo-płacowa (payroll). Korzystając z niej, pracodawca nie musi rozbudowywać zespołu o dodatkowych pracowników, zapewnia sobie również poufność w zakresie polityki płacowej.


Inną z usług świadczonych przez firmy rekrutacyjne jest zatrudnianie pracowników na zasadach leasingu pracowniczego. W takiej sytuacji firma doradztwa personalnego podpisuje umowę z pracodawcą użytkownikiem oraz z pracownikiem tymczasowym, a także przejmuje na siebie wszelkie zobowiązania wynikające z Kodeksu pracy. Jest płatnikiem wynagrodzenia oraz składek społecznych, zajmuje się także obsługą kadrowo-płacową. Leasing pracowniczy to zatem relatywnie tani i efektywny sposób sprawdzenia przyszłych pracowników bez konieczności ponoszenia przez pracodawcę zbędnych kosztów (try & hire).

Minimalizacja ryzyka

Niewątpliwą korzyścią dla firmy korzystającej z zewnętrznych usług doradztwa personalnego jest minimalizacja ryzyka. Firma rekrutacyjna gwarantuje nie tylko dyskrecję i profesjonalizm, lecz także znalezienie właściwego kandydata w jak najkrótszym czasie. Podejmuje się ona realizacji usługi w określonym terminie oraz udziela gwarancji – w zależności od rangi stanowiska nawet do kilku miesięcy – na zatrudnionego za swoim pośrednictwem pracownika. Dzięki temu klient ma pewność najwyższej jakości usługi. Gdy kandydat nie sprawdzi się na stanowisku pracy lub sam zrezygnuje ze współpracy, firma doradztwa personalnego w ramach umowy rekrutuje kolejną osobę.

Skuteczność współpracy

Skuteczność procesu rekrutacyjnego zależy od obu stron. Niedopasowanie kandydata do danego stanowiska jest często wynikiem błędnego przedstawienia konsultantowi wymagań w stosunku do nowego pracownika lub nieujawnienia wszystkich warunków oferty pracy. Podstawą współpracy na płaszczyźnie firma rekrutująca – klient jest zatem szczerość i stały przepływ informacji. Niezwykle istotny jest zwłaszcza pierwszy etap pracy firmy doradztwa personalnego związany z określeniem potrzeb rekrutacyjnych klienta oraz ustaleniem profilu poszukiwanego pracownika. Na jego podstawie firma rekrutacyjna planuje bowiem kolejne działania: wybiera metody rekrutacji, ustala harmonogram oraz – co najważniejsze – dokonuje selekcji kandydatów.

Wybór firmy rekrutacyjnej

Obecnie na rynku polskim działa około 3 tys. agencji zatrudnienia. Wybór właściwego usługodawcy może więc nastręczać pewnych trudności. Przedsiębiorstwa decydujące się na outsourcing usług rekrutacyjnych powinny wziąć pod uwagę doświadczenie firmy w realizacji projektów rekrutacyjnych w danym obszarze rynkowym, doświadczenie konsultanta odpowiedzialnego za rekrutację oraz listy referencyjne. Szczególnie istotna w procesie rekrutacyjnym jest rola konsultantów bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Dobrze, jeżeli posiadają oni doświadczenie biznesowe w branży, dla której prowadzą rekrutację. Na przykład konsultant, który przez kilka lat pracował w obszarze IT, a następnie przeszedł do firmy doradztwa personalnego, bez problemu zdefiniuje potrzeby rekrutacyjne klienta działającego w branży nowych technologii. Będzie także w stanie trafnie ocenić kompetencje kandydatów. W kontaktach z potencjalnymi pracownikami konsultanci reprezentują firmę, dla której prowadzą rekrutację. Oprócz doskonałej znajomości branży oraz profesjonalizmu, powinni posiadać również kompetencje komunikacyjne, wysoką kulturę osobistą oraz umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne.


Marek Jurkiewicz

Country Manager Agencji Pracy Start People

Ludzie to najważniejszy zasób każdej firmy, których koszty stanowią często co najmniej 50 proc. wszystkich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, dlatego agencje pracy stają się coraz poważniejszym partnerem handlowym w nowoczesnej gospodarce.

Firmy prowadzące świadomą politykę zatrudnienia coraz częściej korzystają z usług agencji pracy, która zapewnia im elastyczne podejście do form zatrudnienia ze względu na sezonowość (zróżnicowane natężenie potrzeb), projekty i nagłą potrzebę rekrutacji pracowników na zastępstwa.

Skorzystanie z usług agencji pracy w perspektywie krótkookresowej może być droższe niż koszt pracownika stałego, lecz w perspektywie dłuższej okazuje się, że firmy cenią sobie tę elastyczną formę zatrudnienia. Ponadto firmy korzystają z naszej usługi Try & Hire, która daje możliwość sprawdzenia pracownika podczas okresu próbnego i przejęcia go na stałe przez pracodawcę.

Przedsiębiorstwa zgłaszają nieprzerwane zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych, w działach sprzedaży oraz na stanowiska asystenckie i związane z bezpośrednią obsługą klienta (głównie w sektorze B2B). Pracownikom z branży IT również nie straszne bezrobocie. Coraz częściej poszukiwane są osoby ze znajomością mało popularnych języków obcych (norweski, węgierski, flamandzki, języki azjatyckie).

Dzięki ogólnopolskiej działalności, posiadaniu dużej bazy firm korzystających z naszych usług i zatrudnianiu dużej liczby wykwalifikowanych osób, możemy zapewnić stały dostęp pracowników wszystkim firmom, a odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom prace w różnych placówkach. Wśród najbardziej popularnych stanowisk 81 proc. to stanowiska produkcyjne, w takich branżach, jak: samochodowa, elektroniczna, kosmetyczna, spożywcza, przetwórstwo. 12 proc. to stanowiska administracyjno-biurowe i produkcyjne, 6 proc. stanowią stanowiska typowo administracyjne. A z racji tego, że rynek staje się coraz bardziej dojrzały, 1 proc. stanowią osoby na stanowiskach menedżerskich zatrudniane czasowo do prowadzenia projektów.

W roku 2010 z usług agencji pracy skorzystało 11,5 tys. firm, co stanowi 6-proc. wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. 440 tys. zatrudnionych pracowników pochodziło z bazy agencji pracy, tym samym wskazując na 16-proc. wzrost tego wskaźnika.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
  „Czternasta emerytura” - KRUS
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
  Czy służba strażaka w OSP może być zaliczona do stażu pracy strażaka zawodowego?
  Czy możliwe jest uwzględnienie stażu służby strażaka ochotnika (nie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) do celów obliczenia wynagrodzenia tego strażaka zatrudnionego już później jako strażaka zawodowego pracującego na pełny etat? Czy trzeba równo traktować te dwie grupy zawodowe?
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.