| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podczas wypadku przy pracy

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podczas wypadku przy pracy

Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi przy pracy, którego sprawcą był inny pracownik. W wyniku wypadku został zniszczony prywatny laptop poszkodowanego pracownika, którego używał w pracy do celów służbowych. Kto w takiej sytuacji powinien wypłacić odszkodowanie za wyrządzoną szkodę – my, jako pracodawca, czy pracownik, który spowodował wypadek?

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty poszkodowanemu pracownikowi odszkodowania za wyrządzoną mu szkodę. Mogą jednak Państwo dochodzić od sprawcy wypadku zwrotu wypłaconej rekompensaty. Szczegóły w uzasadnieniu.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy i w związku z tym utracił lub zostały mu uszkodzone należące do niego przedmioty osobistego użytku oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie (art. 2371 § 2 Kodeksu pracy).

Przedmiotami osobistego użytku są rzeczy związane z osobą pracownika i nieudostępniane innym osobom. Natomiast przedmioty niezbędne do wykonywania pracy to takie, bez których pracownik nie mógłby starannie wykonywać powierzonych mu obowiązków. Wynika z tego, że pracodawca nie odpowiada za inne rzeczy, które pracownik przyniósł ze sobą do pracy i nie miały one związku ze świadczoną pracą, np. telewizor czy radio. Jeśli natomiast pracownik uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego został zniszczony jego sprzęt, którym posługuje się przy wykonywaniu czynności służbowych, może żądać od pracodawcy wypłaty odszkodowania z tego tytułu.

Ze względu na to, że ciężar dowodu na zaistnienie szkody spoczywa na pracowniku, musi on wykazać, że uszkodzenie czy utrata rzeczy nastąpiły wskutek wypadku przy pracy (art. 6 Kodeksu cywilnego).

Pracownik, który spowodował wypadek, w wyniku którego zniszczeniu uległ sprzęt innego pracownika, nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec pokrzywdzonego pracownika. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 12 czerwca 1976 r. (III CZP 5/76, OSNC 1977/4/61): „(...) art. 120 § 1 Kodeksu pracy, wyłącza »dodatkową« odpowiedzialność pracownika obok zakładu pracy i ubezpieczyciela społecznego wobec drugiego pracownika poszkodowanego na skutek wypadku przy pracy, przy założeniu, że szkoda została wyrządzona z winy nieumyślnej przy wykonywaniu przez sprawcę obowiązków pracowniczych (...)”.

W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca (art. 120 Kodeksu pracy). Osobą trzecią jest osoba fizyczna lub prawna niebędąca pracodawcą tego pracownika. Zatem za taką osobę należy uważać także innego pracownika zatrudnionego w tej samej firmie.

W razie szkody wyrządzonej przez pracownika, za jej skutki odpowiada pracodawca, wypłacając odszkodowanie osobie pokrzywdzonej (pracownikowi). Pokrzywdzony pracownik może bowiem żądać odszkodowania od pracodawcy wówczas, gdy inny pracownik wyrządził mu szkodę z winy nieumyślnej, a zatem wtedy, gdy, co prawda, nie chciał wyrządzić szkody, ale zrobił to wskutek niedbalstwa czy lekkomyślności. Poza tym, warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec osoby trzeciej jest wyrządzenie przez pracownika szkody przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych Zatem szkoda musi pozostawać w normalnym, wewnętrzno-organizacyjnym i funkcjonalnym związku przyczynowym z powierzonymi mu czynnościami, które podjął na podstawie stosunku pracy w ramach wykonywania zadań związanych z przedmiotem działalności tego zakładu (wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 1976 r., III PR 21/76, PiZS 1977/10/68). Oznacza to, że pracodawca mógłby uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyby jego pracownik wyrządził szkodę jedynie obok czy przy sposobności wykonywania obowiązków pracowniczych.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Kuchta

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »