Kategorie

Ochrona przeciwpożarowa cz. III

Waldemar Kubik
Obowiązek wyposażania budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, z równoczesnym obowiązkiem zapewnienia ich konserwacji oraz naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, znacznie podnosi bezpieczeństwo pracy w firmie.

Szczegóły dotyczące wyposażania obiektów w gaśnice zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80 poz. 563), który stanowi że każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne zwane też agregatami gaśniczymi. Z obowiązku wyposażania w gaśnice zwolnione są budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne.

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy, w znaczny sposób uprościły zasady dotyczące ilości i miejsc lokalizacji gaśnic. W budynkach użyteczności publicznej ilość gaśnic zależy wyłącznie od kategorii zagrożenia ludzi oraz jego powierzchni, w obiektach inwentarskich i przemysłowych również od współczynnika obciążenia ogniowego, czyli wartości cieplnej średniej ilości materiałów palnych zgromadzonych na 1 m2 jego powierzchni. Biorąc pod uwagę, że gaśnice produkowane są w stosunkowo szerokim asortymencie pojemności, zamiast określania konkretnego typu, wprowadzono pojęcie jednej jednostki masy lub objętości środka gaśniczego zawartego w gaśnicach, wynoszącej 2 kg lub 3 dm3. Tak więc jedna jednostka masy środka gaśniczego w budynkach kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych, powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku lub jego części. Podobny współczynnik obowiązuje również w obiektach o obciążeniu ogniowym przekraczającym wartość 500 MJ/m2 oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem. W pozostałych budynkach i obiektach, jedna jednostka powinna przypadać na każde 300 m2 strefy.

Drugim kryterium jest dostępność, czyli odległość dojścia do najbliższej gaśnicy, która nie powinna być większa niż 30 metrów. Oznacza to, że mniejszych pomieszczeniach, zamiast np. trzech gaśnic dwukilogramowych można zamiennie zastosować jedną gaśnicę sześciokilogramową.

Podejmując decyzję o wyborze rodzaju gaśnicy, należy uwzględnić charakter materiałów palnych występujących w rozpatrywanej strefie. W celu łatwiejszego usystematyzowania, materiały palne podzielono na kilka grup oznaczonych dużymi literami alfabetu.

Do grupy A przyporządkowano materiały palne stałe, takie jak papier, drewno czy tkaniny, do grupy B materiały palne płynne lub topiące się pod wpływem temperatury np. benzyna, rozpuszczalniki, smoła, parafina itp., a grupę C stanowią gazy palne. Niedawno wprowadzono jeszcze jedną grupę pożarów oznaczaną literą F, obejmującą pożary tłuszczy i olejów spożywczych w urządzeniach kuchennych. Określenie przeznaczenia do jakich grup pożarów gaśnica jest dostosowana, opisane jest na jej etykiecie w postaci wymienionych wcześniej dużych liter alfabetu oraz czytelnych, łatwych do zrozumienia piktogramów.

Oczywiście większość gaśnic ma zastosowanie uniwersalne, na przykład BC lub ABC. Na etykiecie gaśnicy znajduje się też informacja o tym, czy sprzętu można używać do gaszenia urządzeń będących pod napięciem elektrycznym, oraz krótka instrukcja obsługi.

Zasady

Przy rozmieszczaniu gaśnic w budynku należy stosować następujące zasady:

-          gaśnice powinny być rozmieszczane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, np. przy wejściach do budynków, na korytarzach, klatkach schodowych, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz itp.,

-          należy je rozmieszczać w miejscach nie narażających ich na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła takich jak piece, grzejniki czy miejsca silnie nasłonecznione,

-          o ile pozwalają na to warunki techniczne, to w obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji.

Miejsce lokalizacji gaśnicy powinno być oznakowane piktogramem zgodnym z obowiązującą Polską Normą PN-92-N-011256/01a do samego sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne.

W niektórych budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach o charakterze przemysłowym, niezależnie od gaśnic, należy zainstalować wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe. Parametry techniczne tych urządzeń, oraz szczegółowy wykaz obiektów w których wymagana jest instalacja hydrantowa, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80 poz. 563).

Rozróżnia się trzy rodzaje tych urządzeń:

1.      hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm zwany „Hydrantem 25”

2.      hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o średnicy 52 mm zwany „Hydrantem 52”

3.      nie wyposażony w wąż pożarniczy zawór hydrantowy zwany „Zaworem 52”. umieszczany na pionie nawodnionym w budynkach wysokich i wysokościowych.

Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania określone w aktualnych obowiązujących Polskich Normach dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN). W budynkach wzniesionych przed dniem 25 lipca 2003 r., do czasu przebudowy lub rozbudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dopuszcza się stosowanie hydrantów wewnętrznych starszego typu, pod warunkiem że były one zgodne z obowiązującymi w tym czasie Polskimi Normami lub posiadały stosowne świadectwa zgodności (certyfikaty).

Hydranty wewnętrzne powinny być instalowane przy drogach komunikacji ogólnej tzn. korytarzach, hollach, przy wejściach do budynków i klatek schodowych, w przedsionkach przeciwpożarowych lub na klatkach schodowych a w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych przy wyjściach na przestrzeń otwartą.

Stałe urządzenia gaśnicze

Niektóre obiekty o szczególnym znaczeniu dla administracji krajowej lub dziedzictwa narodowego powinny być wyposażane w automatyczne stałe urządzenia gaśnicze. Pełny wykaz obiektów, w których istnieje obowiązek stosowania takich urządzeń wymieniony jest w § 23 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80 poz. 563).

Pożarowa instalacja sygnalizacyjno alarmowa oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Podobnie jak w przypadku obowiązku wyposażania obiektów w stałe urządzenia gaśnicze, istnieją obiekty, które należy obowiązkowo wyposażać w systemy automatycznej sygnalizacji pożarowej i automatycznego powiadamiania straży pożarnej oraz systemy dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa. Wykaz tych obiektów zawierają § 24 i 25 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80 poz. 563).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.