Kategorie

Kto powinien pełnić nadzór nad obiektami budowlanymi?

Jerzy Dudek
Na terenie przedsiębiorstwa jest kilka budynków, nad którymi nadzór sprawuje dział techniczny, natomiast nadzór warunków bhp w przedsiębiorstwie sprawuje firma zewnętrzna. W ramach kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy specjalista bhp wskazał w protokole pewne nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego budynków. Dotyczyły one również braku książki obiektu budowlanego w jednym z budynków. Czy działanie inspektora mieściło się w ramach jego kompetencji, jeżeli za budynki te odpowiedzialny jest dział techniczny, zatrudniający specjalistów z uprawnieniami budowlanymi?

Służba bhp zadziałała prawidłowo oraz zgodnie z zakresem swych obowiązków i uprawnień.

UZASADNIENIE

Zadania służby bhp oraz jej uprawnienia uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.). Do zadań służby bhp należą m.in. (§ 2 ww. rozporządzenia):

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Reklama

W sposób jednoznaczny wynika, że do zadań służby bhp należy pełny nadzór nad całym przedsiębiorstwem i nie ma tu znaczenia, czy osoba ta jest zatrudniona w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rolą specjalisty ds. bhp jest pomoc pracodawcy w wypełnianiu nałożonych na niego prawem obowiązków. Zatem nadzór nad warunkami bhp w przedsiębiorstwie sprawuje on w imieniu pracodawcy.

Natomiast to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz za ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 1 i § 2 k.p.). Istotne znaczenie w omawianej sytuacji mają również dwie sprawy:

 • pracodawca ma obowiązek utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 214 § 2 k.p.) oraz
 • pracodawca ma obowiązek zbudowania i utrzymywania zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych budynków i innych obiektów budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy (§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp; DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Mimo iż w przedsiębiorstwie są odpowiednie służby (dział techniczny) sprawujące stałą kontrolę i nadzór nad obiektami budowlanymi, tj. nad regularnymi przeglądami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, nie wyklucza to działań kontrolnych prowadzonych przez specjalistę ds. bhp. Do działań tego specjalisty należy kontrola regularności prowadzonych przeglądów (obiektów i instalacji) zgodnie z wymogami prawnymi, jak też kontrola:

 • właściwego prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz
 • usuwania zawartych w protokołach z przeglądów usterek,

które niewątpliwie wpływają na stan techniczny budynków, a tym samym na bezpieczeństwo pracowników w nich pracujących.

Należy pamiętać, iż służba bhp jest uprawniona m.in. do przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w firmie i w każdym innym miejscu wykonywania pracy (§ 3 ww. rozporządzenia regulującego uprawnienia służby bhp).


Odnosząc się zaś do stwierdzonego braku książki obiektu budowlanego, trzeba wyjaśnić, iż książkę taką ma obowiązek prowadzić każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zawiera ona zapisy dotyczące przeglądów, prowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów oraz przebudowy, w całym okresie użytkowania obiektu budowlanego. Do niej powinny być dołączone:

 • protokoły kontroli obiektu,
 • oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego,
 • dokumentacja budowy,
 • dokumentacja powykonawcza,
 • inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu.

WAŻNE!

Książka obiektu budowlanego powinna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1134).

W omawianej sytuacji odpowiedzialność za brak książki obiektu budowlanego spoczywa na dziale technicznym, który, działając również w imieniu i na rzecz pracodawcy, dopuścił się uchybienia wykazanego przez specjalistę ds. bhp w ramach przeprowadzonej przez niego kontroli.

WSKAZÓWKA!

Należy doprowadzić techniczny stan obiektów budowlanych do stanu wymaganego, uwzględniając zapisy w protokole kontroli stanu bhp oraz w protokołach przeglądu obiektów, jak również odtworzyć brakującą książkę obiektu budowlanego. Zalecane byłoby również skorygowanie systemu zarządzania technicznym bezpieczeństwem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budowlanych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 207 § 1 i 2 oraz art. 214 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Par. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.),
 • Par. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1134).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?