reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Kto powinien pełnić nadzór nad obiektami budowlanymi?

Kto powinien pełnić nadzór nad obiektami budowlanymi?

Na terenie przedsiębiorstwa jest kilka budynków, nad którymi nadzór sprawuje dział techniczny, natomiast nadzór warunków bhp w przedsiębiorstwie sprawuje firma zewnętrzna. W ramach kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy specjalista bhp wskazał w protokole pewne nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego budynków. Dotyczyły one również braku książki obiektu budowlanego w jednym z budynków. Czy działanie inspektora mieściło się w ramach jego kompetencji, jeżeli za budynki te odpowiedzialny jest dział techniczny, zatrudniający specjalistów z uprawnieniami budowlanymi?

Służba bhp zadziałała prawidłowo oraz zgodnie z zakresem swych obowiązków i uprawnień.

UZASADNIENIE

Zadania służby bhp oraz jej uprawnienia uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.). Do zadań służby bhp należą m.in. (§ 2 ww. rozporządzenia):

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
  • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W sposób jednoznaczny wynika, że do zadań służby bhp należy pełny nadzór nad całym przedsiębiorstwem i nie ma tu znaczenia, czy osoba ta jest zatrudniona w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rolą specjalisty ds. bhp jest pomoc pracodawcy w wypełnianiu nałożonych na niego prawem obowiązków. Zatem nadzór nad warunkami bhp w przedsiębiorstwie sprawuje on w imieniu pracodawcy.

Natomiast to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz za ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 1 i § 2 k.p.). Istotne znaczenie w omawianej sytuacji mają również dwie sprawy:

  • pracodawca ma obowiązek utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 214 § 2 k.p.) oraz
  • pracodawca ma obowiązek zbudowania i utrzymywania zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych budynków i innych obiektów budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy (§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp; DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Mimo iż w przedsiębiorstwie są odpowiednie służby (dział techniczny) sprawujące stałą kontrolę i nadzór nad obiektami budowlanymi, tj. nad regularnymi przeglądami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, nie wyklucza to działań kontrolnych prowadzonych przez specjalistę ds. bhp. Do działań tego specjalisty należy kontrola regularności prowadzonych przeglądów (obiektów i instalacji) zgodnie z wymogami prawnymi, jak też kontrola:

  • właściwego prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz
  • usuwania zawartych w protokołach z przeglądów usterek,

które niewątpliwie wpływają na stan techniczny budynków, a tym samym na bezpieczeństwo pracowników w nich pracujących.

Należy pamiętać, iż służba bhp jest uprawniona m.in. do przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w firmie i w każdym innym miejscu wykonywania pracy (§ 3 ww. rozporządzenia regulującego uprawnienia służby bhp).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB,

Źródło:

INFOR
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama